Persoonlijk advies

Consultancy diensten

vaste aanspreekpunten

Ervaren consultants

Onze ervaren consultants adviseren je tijdens de implementatie over de inrichting van jullie processen in AllSolutions. Daarbij wordt het project begeleid door een projectmanager, die de scope bewaakt én ervoor zorgt dat het project tijdig en binnen budget wordt opgeleverd.

sparringspartner

Advies op maat

Wil je de software intensiever gebruiken of is er via upgrades inmiddels nieuwe functionaliteit beschikbaar gekomen die je nog niet (volledig) benut? Of heb je behoefte aan extra informatie en/of output, bijvoorbeeld in de vorm van business rapportages?

Daarnaast verandert de wereld om je heen en jouw organisatie verandert mee. Sluit de inrichting van AllSolutions nog steeds optimaal aan op jullie werkprocessen? Of heb je aanvullende automatiseringswensen? Ook in deze situaties kun je contact met je projectmanager of consultant opnemen voor advies, ondersteuning en begeleiding.

Nieuwe service

Je database op orde met Easy Update

Het is altijd een uitdaging om je database op orde te houden. Voor het snel en gemakkelijk aanpassen van gegevens introduceert AllSolutions Easy Update! Met deze nieuwe service kun je via je consultant snel en gemakkelijk gegevens laten importeren, activeren, omzetten of corrigeren.

Tarieven per 1 mei 2023

Business Consultancy: € 185,= per uur

Bij complexe inrichtingsvraagstukken kun je een beroep doen op de specifieke kennis van onze software- en/of branche specialisten. Een business consultant van AllSolutions kun je inzetten voor:

 • de gezamenlijke bepaling van jouw business case
 • de vertaling van jouw business case naar de gewenste inrichting van AllSolutions
 • de uitwerking van jouw business case naar een inrichtingsvoorstel, zodat de software ten volle wordt benut om jullie werkprocessen te ondersteunen.
 • (voor)overleg met jou als klant en/of met externe partijen
 • de specifieke inrichting van de software volgens het inrichtingsvoorstel
 • algemene ondersteuning en opleiden van jouw gebruikers, zodat deze snel effectief gebruik kunnen maken van de gekozen inrichting.

Als er maatwerk ontwikkeld moet worden, valt de uitwerking van het functioneel ontwerp en het opstellen van de offerte (inclusief de toelichting ervan) ook onder business consultancy.

Consultancy: € 165,= per uur

Deze vorm van dienstverlening heeft betrekking op de reguliere inrichting van de verschillende onderdelen van AllSolutions. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

 • het inrichten en leren werken met (onderdelen) van AllSolutions, zodat je optimaal gebruik kunt maken van de software
 • het bouwen van weergaven en rapportages, zodat je beschikt over de juiste informatie en output.
 • hulp bij de inrichting van autorisaties

Projectmanagement: € 185,= per uur

 • Alle projecten waarbij inzet van de consultants van AllSolutions gewenst is, worden begeleid door een projectmanager. Vooraf bepalen we in onderlinge afstemming de scope van het project.
 • Daarnaast zorgt de projectmanager ervoor dat de projecten tijdig en binnen budget worden opgeleverd. Eventuele projectrisico’s of -escalaties, dan wel veranderingen in de scope zal de projectmanager met jou als opdrachtgever bespreken.
 • Maak je op basis van doorlopende ondersteuning gebruik van dienstverlening van AllSolutions? Dan is er periodiek afstemming met de projectmanager over (de voortgang van) huidige en toekomstige activiteiten.

Wil je graag in contact komen met je projectmanager of consultant en weet je niet (meer) wie dit is? Neem dan gerust contact met ons op via accountmanagement@allsolutions.nl.

Alle bedragen zijn exclusief btw en gelden vanaf 1 mei 2023. Eerder gemaakte contractuele afspraken blijven uiteraard gewoon gelden.