Waterschappen

AllSolutions laat waterschappen stromen

Als waterschap zorg je voor droge voeten en schoon water. De wereld waarin je actief bent, is constant in beweging. Projecten worden omvangrijker. Je moet aan politieke en maatschappelijk doelstellingen voldoen. En je vervult steeds meer een toekomstgerichte rol met een visie op morgen. AllSolutions ondersteunt je bij deze uitdagingen. We bieden je de wendbaarheid om niet alleen het water, maar ook projecten, processen, innovaties en samenwerking te laten stromen.

Meer weten?
Efficiënter en flexibeler samenwerken, intern en extern

Samenwerken

Je kijkt voortdurend naar manieren om intern eenvoudiger kennis te delen en flexibeler samen te werken. En je zoekt actief de samenwerking met andere waterschappen en leveranciers om bijvoorbeeld projecten, logistiek en inkoop beheersbaar te houden. Het is daarom van belang om kritisch te kijken naar je processen en hoe je die efficiënter in kan richten.

Sturen op beleids- en beheerproducten

Cijfers op orde

Op basis van beleids- en beheerproducten krijg je inzicht in lopende projecten en verstrekte kredieten. Want alleen zo houd je controle over alle budgetten in je organisatie. De rapportages heb je het liefst altijd en overal tot je beschikking. Om sneller en beter beslissingen te kunnen nemen. Dat kan alleen als je jouw processen inricht naar de manier waarop je rapporteert.

"We werken slim samen en kunnen met minder middelen meer doen met een hogere effectiviteit"

Gert van der Kooij Directeur Hoogheemraadschap van Rijnland
Op koers blijven door continu bij te sturen

Realtime inzicht

Als waterschap wil je snel kunnen analyseren of projecten goed lopen en of doelen worden behaald. Dat kan alleen als je voortdurend inzicht hebt in uren, projecten, afdelingen en kosten. Zo krijg je meer zicht op de huidige stand van zaken bij investeringsprojecten. En kun je langdurige projecten slimmer begroten door rekening te houden met de kapitaallasten.

Specifiek voor waterschappen

Top 2 functionaliteiten

Beter samenwerken, cijfers op orde hebben en realtime inzicht krijgen, lukt het beste met deze belangrijke functionaliteiten van AllSolutions.

Grip op budget en begroting

‘In control’ zijn over het verloop van projecten en verstrekte kredieten. Direct inzicht in alle projecten, uitgaven, doelstellingen en budgetten door betrouwbare en correcte cijfers. Continuïteit voor huidige en toekomstige besturen binnen waterschappen.

Rapportages op basis van beleids- en beheerproducten

Op een eenvoudige manier voldoen aan richtlijnen, bijvoorbeeld bij maand- en jaarafsluitingen. Rapporteren op basis van beleids- en beheerproducten die het financieel beleid en beheer vormgeven. Geïntegreerd met je financiële administratie, MS Excel-rapportages behoren definitief tot het verleden.

Samen in gesprek

Advies op maat?

Wil je graag weten hoe AllSolutions je verder kan helpen? We gaan graag met je in gesprek.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Klantcases

Klanten aan het woord

Veel van onze klanten werken al jaren met AllSolutions. Lees in de klantcases wat hun uitdagingen waren en hoe ze die met AllSolutions hebben opgelost.

Nieuws

Blijf op de hoogte

Drie waterschappen besloten samen hun financiële administratie en functioneel beheer slimmer en efficiënter in te richten
Bekijk video
Partnership waterschappen Waterschap Vechtstromen gunt opdracht aan AllSolutions
Bekijk bericht
WDODelta ondertekent contract financieel systeem AllSolutions
Bekijk bericht
Samen in gesprek

Meer weten? Neem contact op met Martijn.