Mailingvoorkeuren vastleggen

AllSolutions biedt de mogelijkheid om de mailingvoorkeur van contactpersonen vast te leggen. Dit gebeurt via de functie Mailingvoorkeuren (MAAMAI). In dit formulier kan de persoon zelf aangeven welke mailings deze wil ontvangen. En kan zich vanuit één formulier voor meerdere mailing(codes) aanmelden.

De functie kun je –  net als andere functies – opnemen in een gebruikersmenu of op het extranet/intranet. Bij het starten van de functie wordt gecontroleerd of de gebruiker een rol op ‘Relatie’ en/of ‘Contactpersoon’ heeft. De instellingen voor de mailings worden dan voor deze relatie automatisch opgehaald. De persoon moet hiervoor dus ingelogd zijn in de omgeving.

Inrichten formulier Mailingvoorkeuren

De functie wordt gevuld op basis van Mailingcodes (MMAILG). Hier kun je bij elke mailingcode aangeven of je deze wilt aanbieden op het formulier ‘Mailingvoorkeuren’ en zo ja, op welke positie in de lijst. Wanneer je een positie invult die al in gebruik is voor een andere mailingcode, dan worden de mailingcodes vanaf deze positie ‘doorgeschoven’. Dit betekent dus dat de mailingcode wordt tussengevoegd op de ingevulde positie in het formulier voor het vastleggen van de mailingvoorkeuren.

Voor meer informatie over het afmelden voor (e-mail) mailings, klik hier.