Gebruik van mailingcodes

Je kunt op verschillende manieren relaties selecteren voor mailing-runs. Je kunt rechtstreekse selecties maken op relaties en/of contactpersonen, maar je kunt ook gebruik maken van mailingcodes. Mailingcodes zijn met name handig voor mailings die met enige regelmaat terugkeren en die een min of meer vaste selectie van geadresseerden kennen. Een voorbeeld van zo’n mailing is een e-mail nieuwsbrief of een kerstkaart.

Je kunt natuurlijk alleen een selectie op mailingcode maken, wanneer deze ook aan de gewenste groep relaties en/of contactpersonen is toegekend. Wanneer het gaat om een groot aantal relaties en/of contactpersonen kan het een intensief werk zijn om de mailingcode aan de gewenste relaties te koppelen. Het grote voordeel is echter dat je dit slechts eenmalig hoeft uit te voeren. Hierna kun je de mailingcode onbeperkt in mailing-runs gebruiken.

Aandachtspunt hierbij is het relatiebeheer. Bij invoer van een nieuwe relatie en/of contactpersoon of bij wijziging van een contactpersoon wil je immers dat het toekennen van de mailingcode standaard hierbij wordt meegenomen.

Mailingcode aanmaken

Maak een mailingcode aan in de functie Mailingcodes (MMAILG).

Inrichten formulier Aan-/Afmelden voor Mailings

AllSolutions biedt de mogelijkheid om contactpersonen zich gericht voor een mailing(code) te laten aan- of afmelden. Dit gebeurt via de functie Aan-/Afmelden voor Mailings (MAAMAI). In dit formulier kan de persoon zelf aangeven welke mailings deze wil ontvangen. En kan zich vanuit één formulier voor meerdere mailing(codes) aanmelden.

De functie wordt gevuld op basis van Mailingcodes (MMAILG). Bij elke mailingcode kun je aangeven of je deze wilt aanbieden op het formulier Aan-/afmelden voor mailings en zo ja, op welke positie in de lijst. Wanneer je een positie invult die al in gebruik is voor een andere mailingcode, dan worden de mailingcodes vanaf deze positie ‘doorgeschoven’. Dit betekent dus dat de mailingcode wordt tussengevoegd op de ingevulde positie in het aan- en afmeldformulier.

Mailingcode toekennen aan relaties/contactpersonen

Toekennen van de mailingcode aan relaties/contactpersonen kan op twee manieren:

  • Via de shortcuts Relaties en Contactpersonen in de browser van Mailingcodes (MMAILG). Je komt dan in het scherm met de Gekoppelde relaties. Wanneer er nog geen relaties zijn gekoppeld, zal dit scherm nog leeg zijn. Gebruik de actie +Relaties toevoegen om organisaties en/of (contact)personen daadwerkelijk toe te voegen. In het vervolgschermvink je de gewenste relaties aan en klikt vervolgens op de actie Geselecteerde relaties toevoegen. (Met de actie Geselecteerde relaties toevoegen en terug kun je relaties toevoegen en direct naar het scherm met de gekoppelde relaties terugkeren.)
  • Bij het aanmaken of bewerken van de relatie/organisatie/(contact)persoon in een van de relatiefuncties (MRELAT, MRLORG, MRLPRS, …). In het onderdeel ‘Mailingcodes’ kun je de gewenste mailingcodes toevoegen.