Eigen startpagina (featurepagina) instellen per standaard inlogbedrijf

Via de functie Gebruikersprofielen (MGBPRF) kun je per inlogbedrijf een eigen startpagina (featurepagina) instellen. Via de shortcut Bedrijfsafhankelijke instellingen kun je instellen welke startpagina voor welk standaard inlogbedrijf van toepassing is. Zo kun je – als er meerdere bedrijven in je omgeving aanwezig zijn – de gebruikersprofielen bedrijfsonafhankelijk gebruiken en toch ervoor zorgen dat elke gebruiker de juiste centrale startpagina (voor zijn inlogbedrijf) te zien krijgt.

Goed om te weten: De bedrijfsafhankelijke startpagina wordt bij de gebruiker overgenomen als in zijn account het veld Wijzigingen in gebruikersprofiel automatisch overnemen bij deze gebruiker is geactiveerd. Welke startpagina wordt getoond, wordt bepaald op basis van het veld Standaard inlogbedrijf/-afdeling waaronder de gebruiker inlogt.

 

Algemene en persoonlijke startpagina gebruiken