Achtergrondinformatie direct beschikbaar in AllSolutions

Ondersteun medewerkers met heldere, interactieve procesbeschrijvingen en/of werkinstructies in AllSolutions! Op deze manier is de informatie direct beschikbaar in de functie waarmee het proces wordt uitgevoerd.

Je kunt tekstpagina’s bij functies toevoegen via het onderdeel Meer info rechts in het scherm. Bijvoorbeeld voor het geven van extra uitleg bij een functie. Of om aan te geven in welk onderdeel van de workflow de functie wordt gebruikt.

Maak allereerst een pagina aan waarin je de informatie opneemt. Het koppelen van pagina’s aan een functie gaat daarna snel en gemakkelijk.

  • Start allereerst de functie waarbij je meer informatie wilt opnemen.
  • Rechts in het scherm vind je het onderdeel Meer info.
  • Klik hier op het beheer-icoon (vierkantje met pijl erin).
  • Het scherm Gekoppelde pagina’s wordt geopend.
  • Klik bovenin het scherm op de +knop om een pagina toe te voegen. Je hebt daarbij ook de optie voor het toevoegen van een externe link. Dit is met name handig wanneer bijbehorende informatie online is opgeslagen.

Via de in de pagina meegegeven beveiligingszone wordt bepaald welke gebruikers de pagina kunnen zien. Om de informatie te tonen, hoeft de gebruiker alleen maar op de titel in het onderdeel Meer info te klikken.

Wanneer je in de pagina een menu hebt opgenomen, worden de bijbehorende menuonderdelen aan de linkerkant van het scherm getoond. Bijvoorbeeld wanneer je een pagina hebt gekoppeld die onderdeel uitmaakt van een bepaalde workflow of werkproces.

Meer informatie beschikbaar via externe link

Via een externe link in het Meer info onderdeel kunnen gebruikers rechtstreeks doorklikken naar bijvoorbeeld het eigen intranet of een externe website voor meer informatie. Het toevoegen van een externe link werkt op dezelfde manier.

Terug naar 7 gouden tips voor AllSolutions