Jaarovergang en boekjaarafsluiting

Dit document beschrijft alle stappen en handelingen die nodig zijn om het boekjaar te kunnen afsluiten.