Boekingsgangen Waardering OHW en Resultaat (IFRS)

Dit document geeft een omschrijving van de manier waarop (volgens het IFRS) het onderhanden werk periodiek wordt gewaardeerd. Ook de waardering van het periodieke resultaat en de voorzieningen voor eventueel verlies worden hier toegelicht. Daarnaast wordt uitgelegd hoe deze waardering wordt geboekt in het grootboek.