Boekingsgangen Journaalposten Uren Externen

Dit document geeft een beschrijving van de manier waarop de uren van externen (inhuurkrachten) worden gejournaliseerd. Daarnaast wordt een tweetal situaties beschreven:

  • Hoe gaat het systeem om met geregistreerde externe uren die niet door de externe medewerker worden gefactureerd?
  • Hoe gaat het systeem om met aan jullie gefactureerde externe uren die je niet factureert aan je klant?