Is er een uitleg van de boekingsgangen voor journaalposten uren externen?