Is er een uitleg van de boekingsgangen voor de waardering OHW en het resultaat (IFRS)?