Debiteurensaldo aansluiten met het grootboek

Met het overzicht Controle Saldo Subadmin. Debiteuren (PKSDEB) kunt u een aansluiting maken met het debiteurensaldo in het grootboek. 

Met het Ouderdomsanalyse-overzicht (Debiteuren) (POUDAD) kunt u een overzicht genereren van de openstaande posten van debiteuren per een bepaalde datum, inclusief een uitsplitsing naar ouderdom. Deze kunt u eventueel ook gebruiken om bijvoorbeeld per 31 december een aansluiting te maken met het grootboek. Hierbij zijn de volgende velden in ieder geval van toepassing:

 • Soort mutatie: alle mutaties
 • Minimum debiteurensaldo: 0,00
 • Peildatum: gewenste datum (bijvoorbeeld 31/12/YYYY)
 • Selectie op basis van: factuurdatum
 • Minimum aantal dagen oud: 0
 • Inclusief mutaties na peildatum: nee
 • Mutaties t/m boekjaar/periode: 9999/99Daarnaast kunt u met deze functie ook een aansluiting maken met het debiteurensaldo in het grootboek per een bepaalde periode. Hierbij zijn dan de volgende velden in ieder geval van toepassing:

 • Soort mutatie: alle mutaties
 • Minimum debiteurensaldo: 0,00
 • Peildatum: 31/12/9999
 • Minimum aantal dagen oud: 0
 • Mutaties t/m boekjaar/periode: gewenste periode invullen

Deel deze informatie per e-mail

Doorsturen