Jaarovergang Urenregistratie

U vindt de functies uit deze beschrijving in de module Basis.

Verplichte stappen bij gebruik van de modules Urenregistratie, Projectadministratie en Service/Onderhoudadministratie

  • Controleer of er een weektabel aanwezig is voor het nieuwe jaar in de functie Weektabellen (MWEKEN). Wanneer deze data niet correct c.q. afwezig is, ontstaan in andere modules foutmeldingen. Let hierbij op dat het aantal weken goed is ingevoerd (bevat het komende jaar 52 of 53 weken?) en dat startdatum van de eerste week klopt. Wij hanteren ISO 8601 voor het bepalen van de start van het weeknummer. Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van een jaar zit. Voorbeeld: 2019 heeft 52 weken en de startdatum van de eerste week is 31-12-2018.
  • Controleer of voor het komende jaar het Planningsjaar (MPLNJR) aanwezig is inclusief arbeidscontractsoort(en). Het jaar 2019 bestaat uit 52 weken en de normjaartaak komt uit op 2.080 uur (bij een werkweek van 40 uur op basis van een fulltime dienstverband). (In geval van een jaar van 53 weken bestaat deze normjaartaak uit 2.120 uur.)
  • Wanneer u wijzigingen heeft doorgevoerd en de normjaartaak per medewerk(st)er bestond al, dan voert u de functie Verwerken Planningsjaren (VPLNJR) voor het nieuwe jaar uit om de gegevens bij te werken.

Jaarovergang

Controleer of de feestdagen voor het komende jaar zijn ingevoerd. De feestdagen worden ingevoerd in de functie Feestdagen (MFEEST). Wanneer u wijzigingen wilt doorvoeren in kostprijs en verkoopprijs van activiteiten, kostencomponenten, interne leveringscomponenten en materiaalcomponenten doe dit dan vóórdat de eerste weekstaten, logisitieke orders en werkorderverantwoordingen in het nieuw jaar worden ingevoerd. Gebruik hiervoor de functies:

  • Activiteiten (MAKTIV),
  • Kostencomponenten (MKSTKO),
  • Interne leveringscomponenten (MINLEV) en
  • Materiaalcomponenten (MMATKO).

Voer, indien gewenst, nieuwe tarieven in voor Calculatietariefelementen (MTAREL).

Na het aanpassen van de kostprijzen, verkooptarieven en calculatietarieven worden met de functie Bijwerken Standaardcalculaties (VSTKAL) de gewijzigde prijzen doorverwerkt in de standaardcalculaties.

Deel deze informatie per e-mail

Doorsturen