Jaarovergang module Basis

Jaarovergang

Controleer of de feestdagen voor het komende jaar zijn ingevoerd. De feestdagen worden ingevoerd in de functie Feestdagen (MFEEST).

Controleer of voor het komende jaar de boekperiodes en de einddata van de boekperiodes aanwezig zijn. De boekperiodes voert u in via de shortcut Aantal boekperiodes per boekjaar in de Parameters Grootboek (MGBPAR). Vanuit de grootboekparameters kunt u via de shortcut Einddata boekperiodes de gewenste einddata genereren (met de actie Einddata genereren) en/of wijzigen.

Wijzig, indien gewenst, kostprijs en verkoopprijs van activiteiten, kostencomponenten, interne leveringscomponenten en materiaal componenten vóórdat de eerste weekstaten, logistieke orders en werkorderverantwoording in het nieuwe jaar worden ingevoerd. Gebruik hiervoor de functies:

  • Activiteiten (MAKTIV),
  • Kostencomponenten (MKSTKO),
  • Interne leveringscomponenten (MINLEV) en
  • Materiaalcomponenten (MMATKO).

Voer, indien gewenst, nieuwe tarieven in voor Calculatietariefelementen (MTAREL).

Na het aanpassen van de kostprijzen, verkooptarieven en calculatietarieven worden met de functie Bijwerken Standaardcalculaties (VSTKAL) de gegevens doorverwerkt in de standaardcalculaties.

Verplichte stappen bij gebruik van een aantal specifieke modules

Bij gebruik van de modules Urenregistratie, Projecten en Service & Onderhoud zijn de volgende stappen verplicht:

  • Controleer of er een weektabel aanwezig is voor het nieuwe jaar in de functie Weektabellen (MWEKEN). Wanneer deze data niet correct c.q. afwezig is, ontstaan in andere modules foutmeldingen. Let hierbij op dat het aantal weken goed is ingevoerd (bevat het komende jaar 52 of 53 weken?) en dat startdatum van de eerste week klopt. AllSolutions hanteert ISO 8601 voor het bepalen van de start van het weeknummer. Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van een jaar zit. Voorbeeld: 2019 heeft 52 weken en de startdatum van de eerste week is 31-12-2018.
  • Controleer of voor het komende jaar het Planningsjaar (MPLNJR) aanwezig is inclusief arbeidscontractsoort(en). Het jaar 2019 bestaat in principe uit 52 weken en de normjaartaak komt uit op 2.080 uur (bij een werkweek van 40 uur op basis van een fulltime dienstverband). (In geval van een jaar van 53 weken bestaat deze normjaartaak uit 2.120 uur.) Als u in het systeem werkt met een kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december 2019, dan zijn er andere aantallen van toepassing. In het invulformulier kunt u de bijbehorende normjaartaak dan via de default-knop laten uitrekenen.
  • Wanneer u wijzigingen heeft doorgevoerd en de normjaartaak per medewerk(st)er bestond al, dan voert u de functie Verwerken Planningsjaren (VPLNJR) voor het nieuwe jaar uit om de gegevens bij te werken.

Deel deze informatie per e-mail

Doorsturen