Eindejaarsverwerking

Wanneer de hiervoor beschreven stappen - waar nodig - zijn uitgevoerd, kunt u starten met de eindejaarsverwerking:

 1. Dagafsluiting
  De laatste activiteit voor het starten van de periode- en jaarafsluiting is het verwerken van de dagmutaties via de functie Verwerken Dagmutaties (VDGAFS).
 2. Periodeafsluiting
  Voordat u het jaar kunt afsluiten moeten eerst alle periodes tot de voorlaatste periode (meestal periode 12 of 13) afgesloten zijn. Gebruik hiervoor de functie Periode- en Jaarafsluiting (VAFJRP). Wanneer u normaal gesproken geen periodes afsluit, kan dit in 1 keer gebeuren door 'Alle nog niet afgesloten periodes afsluiten' aan te vinken. Het kan zijn dat de periodes niet afgesloten worden; dan moet u een van de hiervoor beschreven stappen nogmaals uitvoeren.
 3. Grootboek-verificatieoverzicht
  Het is aan te raden om de functie Grootboek-verificatieoverzicht (PGBVER) te draaien voordat u de daadwerkelijke de jaarafsluiting opstart. Wanneer u foutmeldingen op het verslag krijgt, moeten deze eerst opgelost worden voordat u de jaarafsluiting kunt uitvoeren.
  Wanneer er een foutmelding is, kunt u via de supportdesk een melding aanmaken.
 4. Jaarafsluiting
  Wanneer alle voorgaande stappen zijn doorlopen kunt u nu de functie Periode- en Jaarafsluiting (VAFJRP) opstarten. Hierbij het vinkje 'Alleen controles uitvoeren' uitzetten.

Waarschuwing
Het starten van de jaarafsluiting is onomkeerbaar. Het is niet mogelijk om een jaarafsluiting terug te draaien anders dan door een back-up terug te zetten van de voorgaande dag (indien aanwezig).

Controleren Program Batch Jobs

Wanneer u het programma Program Batch Jobs (MJOBNR) gebruikt om in de nacht of op een ander tijdstip geautomatiseerd verwerkingen te doen, dan moet u bij de gebruikte functies controleren of de instellingen nog kloppen na de jaarafsluiting.

Een bekend voorbeeld is de functie Verwerken Inkoopfactuurverdeling (VIFDTL) waarin jaar/periode worden uitgevraagd. Als de selectievelden nog gevuld zijn met het oude jaar worden de nieuwe inkoopfactuurverdelingen niet verwerkt.

Nagekomen boekingen (afgesloten jaar)

Nadat het jaar is afgesloten kunt u nagekomen boekingen met de functie Correcties Grootboek Afgesloten Periodes (MCRGRB)alsnog in het afgesloten boekjaar registreren. Hierbij gebruikt u een dagboek van dagboeksoort 'memoriaal'.
U kunt alleen boekingen uitvoeren in het laatste afgesloten boekjaar. Deze worden geregistreerd in periode 99.

Nulstellen beginsaldo btw-rekeningen

Na het afsluiten van een boekjaar kunt u de btw-(grootboek)rekeningen op nul stellen met behulp van de functie Nulstellen Beginsaldo Btw-rekeningen (VBTWNL). U vindt deze functie in het menu Financieel > Afsluitingen. Voor meer informatie, klik hier.

Module Projecten

Wanneer u het toeslagpercentage bij de functie Interne Verrekeningen (MINTVR) wilt wijzigen, dan kunt u dit direct na de jaarafsluiting uitvoeren.

Generen Auditfile Financieel

Met de functie Genereren Auditfile Financieel (VADFIN) kunt u een XML auditfile aanmaken, waarmee u de gegevens vanuit AllSolutions naar een ander softwarepakket kunt overbrengen. Bijvoorbeeld naar het jaarwerkpakket van de accountant en van daaruit naar het aangiftepakket van de belastingdienst. Per boekjaar wordt een overzicht gegenereerd van de historische mutaties van een of meerdere dagboeken en perioden. De mutaties worden voorzien van gegevens over de debiteur respectievelijk crediteur en het factuurnummer, wanneer de mutatie hierop betrekking heeft.

Elektronische Aangifte Belastingdienst

Levert u de btw-aangifte en/of de opgaaf ICP elektronisch aan bij de Belastingdienst via Digipoort? Bij de eerste aangifte in het nieuwe jaar wijzigt u dan het type aanlevering naar SBR 2019. Dit doet u in de aangifte zelf (dus niet de perioderegels). 


Deel deze informatie per e-mail

Doorsturen