Hoe verloopt het verwerken van opdrachten in wachtrij?

Ín de functie Opdrachten in wachtrij (MREPBQ) kun je zien welke opdrachten er aangeboden zijn aan de ‘batchverwerker’. De opdrachten van de batchverwerker kennen de volgende statussen:

  • Wachten: de opdracht is aangeboden om verwerkt te worden, maar 'wacht' op de verwerking van opdrachten die eerder zijn aangeboden.
  • In behandeling: de opdracht wordt op dit moment uitgevoerd
  • Afgebroken: de opdracht is onverwachts afgebroken.
  • Geblokkeerd: de opdracht is expliciet uitgesteld met de shortcut 'Blokkeren'.

Batchprocessen van eenzelfde gebruiker worden serieel afgehandeld. Afhankelijk van de omgeving geldt er een maximum van het aantal processen dat gelijktijdig (dus van verschillende gebruikers) in behandeling kan worden genomen. Daarnaast is het goed om te weten dat Snapshots (MSNAPS) en Program Batch Jobs (MJOBNR) ook via deze batchverwerker worden afgehandeld.

Nieuwe (uitvoer)opdrachten worden alleen in de wachtrij gezet als dezelfde opdracht er nog niet in staat. Dit geldt niet alleen voor het uitvoeren van batch-jobs maar ook voor snapshots. Dit voorkomt dat bij het uitvoeren van grote opdrachten of een eventuele storing de wachtrij vol loopt en komt daarmee de algehele performance ten goede.

Wanneer een verwerking geen uitvoer lijkt te genereren (het radartje in de Documenten inbox blijft draaien) is het goed om de status van de batchopdracht te controleren in de functie Opdrachten in wachtrij (MREPBQ). Mogelijk is de batchverwerker druk bezig met de afhandeling van eerdere batchoprachten en 'wacht' de betreffende opdracht hierop.

Heeft de opdracht de status 'Afgebroken' of is deze (veel) langer dan gebruikelijk in behandeling, dan kun je een supportmelding aanmaken. Je kunt ook een supportmelding aanmaken wanneer geen enkele opdracht in behandeling wordt genomen en alle opdrachten op status 'Wachten' blijven staan.

Deel deze informatie per e-mail

Doorsturen