Via de release notes blijf je op de hoogte van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten die aan de software zijn toegevoegd. Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek aan. In dat geval adviseren we je om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Algemeen
‘Classic’ user interface niet meer beschikbaar

In deze versie is de 2020 user interface de standaard interface voor AllSolutions geworden. Had je deze user interface nog niet in je omgeving geactiveerd? En geen eigen skin voor 2020 ingericht? Dan zal je omgeving na de upgrade naar versie 21.0.02 automatisch met het blauwe AllSolutions uiterlijk starten.

Verbeteringen in de 2020 user interface

Op basis van feedback van klanten zijn in deze versie een aantal verbeteringen in de vormgeving van de 2020 user interface doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de uitlijning van bepaalde elementen geoptimaliseerd en de icoonafhandeling van het waarderen van prikbordberichten verbeterd.

Basis
Instelling voor ‘Importeren mailboxen’ toegevoegd

In AllSolutions kun je e-mails en/of inkoopfacturen laten importeren vanuit een bepaalde mailbox. Welke mailboxen je wilt laten uitlezen, stel je in in de functies Importlocaties E-mail Integratie (MILEML) en/of Importlocaties Documenten (MILSCN).

In deze versie is in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) het onderdeel en veld Importeren mailboxen toegevoegd. In dit veld wordt getoond op basis van welke tooling de e-mails worden geïmporteerd. (Deze instelling kan alleen door medewerkers van AllSolutions aangepast worden.)

Veld ‘User interface 2020’ verwijderd

Vanaf deze versie is de 2020 interface de standaard user interface van AllSolutions geworden. In verband hiermee is bij de Gebruikers (MGEBRU) en de Gebruikersprofielen (MGBPRF) het veld User Interface 2020 waarmee je dit apart kon instellen, verwijderd.

Veld ‘REST API label’ beschikbaar in de regelinvoer

Via de regelinvoer kun je versneld kolommen aan een weergave toevoegen. Vanaf deze versie is het veld REST API label toegevoegd aan de regelinvoer. Op deze manier kun je bij het inrichten van een REST API het veld snel een gemakkelijk een eigen label meegeven.

Interfaces: Diverse velden vergroot naar 200 posities

In de functie Interfaces (MINTFA) is de lengte van een aantal velden vergroot naar 200 posities omdat de veldlengte in de praktijk niet altijd meer toereikend was.

Skins: Grootte lettertype instellen uitgebreid

AllSolutions biedt de mogelijkheid om je omgeving aan te passen aan je eigen huisstijl. Deze ‘look and feel’ beheer je in de functie Skins (MSKINS). In de functie Websites (MWPSTS) geef je aan welke skin door de omgeving wordt gebruikt (in het onderdeel Technische gegevens).

In deze versie zijn de instellingen voor het lettertype uitgebreid. Voortaan kun je de grootte van het lettertype voor de AllSolutions functies en de pagina’s en helpteksten apart instellen. Hiervoor is in de functie Skins (MSKINS) het veld Base font size klein toegevoegd.

  • Met het veld Basis font size kun je de grootte van alle teksten aan de linkerkant, rechterkant en in je werkscherm aanpassen. De default waarde van de software is 15px.
  • Met het veld Basis font size klein kun je de grootte van de helpteksten en de teksten op je pagina’s instellen. De default waarde van de software is 12,75 px.
  • Met het veld Basis regelafstand kun je de regelafstand aanpassen. De default waarde van de software is 20px.
Nieuw! Signaleringskleur onderdelen metabar zelf instellen

Vanaf deze versie kun je de kleur van de signalering rechts boven in de metabar nu zelf instellen. Hiervoor is in de functie Skins (MSKINS) het onderdeel Header met het veld Badge achtergrondkleur toegevoegd. Heb je bijvoorbeeld een rode huisstijl-kleur in je omgeving ingesteld? Dan kun je nu de signalering een afwijkende kleur meegeven, zodat deze beter opvalt.

Systeemvariabelen gebruiken in externe links

In AllSolutions kun je op verschillende plekken externe links opnemen, bijvoorbeeld achter een afbeelding. Vanaf deze versie kun je ook informatie uit je omgeving in deze link laten meenemen. Dit doe je met behulp van de systeemvariabelen. Op deze manier kun je bijvoorbeeld een externe gebruiker in je omgeving laten doorlinken naar een ander systeem, waarbij deze daar gelijk met de juiste (filter)instellingen binnenkomt.

De gewenste systeemvariabele kun je achter de link plaatsen, bijvoorbeeld:

<a href="https://URL/ref=https://URL/ref=<gebruiker>

Op de plaats van <gebruiker> wordt dan de gebruikerscode meegegeven.

Om de juiste link te kunnen meekrijgen, moet de gebruiker dus wel ingelogd zijn in je portal of interne omgeving. En daarnaast moet de waarde van de systeemvariabele in AllSolutions gelijk zijn aan de waarde op de website waar je naartoe linkt. Als je bijvoorbeeld de aansluiting maakt op <gebruiker>, dan moet de gebruikerscode in AllSolutions dus gelijk zijn aan de gebruikerscode in de externe omgeving waar je naartoe doorlinkt. Op deze manier kan de juiste identificatie plaatsvinden.

Financieel
Vrije velden beschikbaar bij ‘Handmatige Facturen’ en ‘Standaardfacturen’

Vanaf deze versie is mogelijk om in de kopgegevens van de Handmatige Facturen (MHDFKT) en de Standaardfacturen (MHDFKS) gebruik te maken van de vrije velden-functionaliteit. Dit betekent dat je eigen velden in het formulier met de gegevens van de factuur kunt toevoegen.

Deze vrije velden (op de tabel db60) definieer je in de functie Velden (MVVVLD). Met de actie Vrije velden (in het part Applicatiebeheer aan de rechterkant) voeg je deze vervolgens toe aan het hoofdformulier van de factuur. Dit geeft je de vrijheid om bij de factuur ook ‘eigen’ aanvullende informatie vast te leggen.

Extra status voor handmatig ingediende aangifte

Het komt incidenteel voor dat het niet lukt om een btw-aangifte elektronisch vanuit het systeem via de Digipoort te versturen. Het alternatief is dan om de aangifte handmatig bij de Belastingdienst in te dienen.

Vanaf deze versie kun je registreren dat een aangifte handmatig is gedaan. Hiervoor is in de Elektronische Aangifte Belastingdienst (MELAAN) in het scherm met de Aangiften de actie Aangifte handmatig verstuurd toegevoegd. Op deze manier heb je een beter overzicht van de status van de aangiften in je omgeving.

Logistiek
Beter overzicht met nieuwe ‘Strokenplanning Configuraties’ (Bemand Verhuur)

In deze versie is er een nieuwe functie voor het plannen van configuraties beschikbaar: de Strokenplanning Configuraties (MSTRPL). Dit planbord brengt op een andere manier de verhuur van je configuraties in beeld. Doordat de opdrachten over meerdere blokken heen – in de vorm van stroken – worden weergegeven, geeft dit je een beter overzicht van de stand van zaken.

In de Parameters Strokenplanning (MSPPAR) stel je onder andere in hoe de planperiode wordt getoond. En welke kleuren je aan de verschillende processtatussen in het planbord wilt toekennen. Dit geeft je meer flexibiliteit om het planbord naar je eigen wensen in te delen.

Opmerking planning toegevoegd bij verhuurorder (Bemand Verhuur)

Bij de Orders (MORDER) is het veld Opmerking planning aan het formulier toegevoegd in het onderdeel Teksten. Zo kun je bij het invoeren van de order voortaan gelijk een opmerking voor de planning meegeven. Deze opmerking wordt meegenomen in de Strokenplanning Configuraties (MSTRPL) zodat alle informatie daar in een oogopslag zichtbaar is.

Nieuwe site aanmaken bij invoer verhuurorder (Bemand Verhuur)

Vanaf deze versie is het mogelijk om bij invoer van een bemand verhuurorder (MORDER) direct een nieuwe site aan te maken. In het invoerformulier is hiervoor het onderdeel Site toegevoegd. In dit onderdeel zijn dezelfde velden aanwezig als bij de invoer van een Site (MSITES) normaal gesproken ook verplicht zijn. Op deze manier kun je de benodigde gegevens tegelijkertijd invoeren en direct verder met je order.

Direct inzicht in certificaten bij verhuurorders (Bemand Verhuur)

Voor het bedienen van kranen en machines heeft je bemanning certificaten nodig. Denk bijvoorbeeld aan een hijsbewijs. Of aan een keuring die voor je configuratie verplicht is. Welke certificaten er behaald zijn voor je configuratie of medewerker/bemanning, leg je vast in de functie Behaalde Certificaten Bemand Verhuur (MBVBEC) (of via de shortcut bij de Medewerkers – MPERSO).

In deze versie is bij de Orders (MORDER) de shortcut Certificaten bemand verhuur toegevoegd. Wanneer je een materieelverhuurorder invoert, wordt gelijk gecontroleerd of de benodigde certificaten nog geldig zijn. Is dit niet het geval, dan ontvang je hiervan een melding. Via de nieuwe shortcut kun je dan gelijk bij de order inzien waarom de certificaatmelding afgaat.

Annuleren van verhuurorders (Bemand Verhuur)

Het kan in de praktijk voorkomen dat een order voor bemand verhuur niet door gaat. Verwijderen van de order is dan geen optie omdat je de historie in het systeem juist wilt bewaren. Daarom is het vanaf deze versie mogelijk om bemand verhuurorders in het systeem te annuleren.

Bij de Orders (MORDER) kun je hiervoor de actie Order annuleren gebruiken. In het vervolgscherm geef je de reden op waarom de order wordt geannuleerd. Bij het opslaan gaat de status van de order naar status Afgesloten en verdwijnt hiermee uit de lijst met actieve orders. 

Intrastat: Wijziging maandelijkse ICL-aangifte

Met ingang van januari 2021 heeft het CBS aanpassingen doorgevoerd in de opgave over de internationale handel in goederen voor intracommunautaire Leveringen (ICL). Deze veranderingen gelden alleen voor de maandelijkse opgave van ICL. De overige opgaven, zoals voor de intracommunautaire verwerkingen (ICV), zijn niet veranderd.

Vanaf deze versie kun je in de functie Aanmaken CBS Intrastat-bestand (PISCBS) aangeven of er een maandelijkse opgave van de ICV/ICL wordt gedaan.

  • In geval van een maandelijkse aangifte zal AllSolutions automatisch het nieuwe format gebruiken.
  • Als het NIET gaat om een maandelijkse aangifte, dan wordt het ‘oude’ format gebruikt.

In het nieuwe format voor de maandelijkse aangifte is het onder andere verplicht om het land van oorsprong op te geven. Dit is het land waar de goederen oorspronkelijk vandaan komen. Hiervoor is bij de Artikelen (MARTIK) het veld Land van oorsprong toegevoegd (in het onderdeel Details), waarin je de herkomst kunt vastleggen. Bij het aanmaken van het bestand wordt deze informatie dan automatisch in de aangifte meegenomen.

Daarnaast zijn de transactiecodes voor de Intrastat aangifte uitgebreid. Voorheen waren er acht types waaruit je kon kiezen. Vanaf 2021 zijn er twintig transactiecodes beschikbaar. De uitbreiding vind je in de functie Orderregelsoorten (MORRGS) in het veld Transactie (in het onderdeel Intrastat). Als je gebruik maakt van de Intrastat aangifte, dan raden we aan om na de upgrade van je omgeving bij de orderregelsoorten de transactiecodes op juistheid voor de nieuwe situatie te controleren.