Via de release notes blijf je op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vind je een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 12.0.13. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat je gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die je gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek aan in de release notes. In dit geval adviseren we je om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Basis
Facturen via eVerbinding versturen vanuit buitenlands afzenderbedrijf

In de Bedrijven/Afdelingen (MBDRAF) is het veld Koppeling met eVerbinding o.b.v. toegevoegd. Met dit veld geef je aan op welke manier het verzendende bedrijf of de verzendende afdeling wordt geïdentificeerd in eVerbinding. Dit is onder andere mogelijk op basis van:

 • Nummer Kamer van Koophandel
 • Btw-nummer
 • IBAN
 • OIN  – Organisatie-identificatienummer
 • GLN – Global Location Number
 • DUNS – Dit is een wereldwijd erkend systeem dat is ontwikkeld door Dun & Bradstreet (D&B) en waarmee een uniek identificatienummer wordt toegewezen aan bedrijven. Je kunt naar de D&B-website op www.dnb.com gaan om dit nummer te vinden of om gratis een nummer aan te vragen.
 • CBE – Belgian Crossroad Bank of Enterprises

Op basis van deze instelling wordt in het naar eVerbinding verzonden UBL-bericht een ID meegegeven waarmee je als afzender van de elektronische factuur wordt geverifiëerd. Voor Nederlandse bedrijven is dit bijvoorbeeld ‘NL:KVK’. Bij Belgische bedrijven moet dit zijn ‘BE:CBE’ of, als deze niet bij CBE zijn aangesloten, ‘BE:VAT’. Via deze nieuwe instelling is het nu ook mogelijk om voor een buitenlandse vestiging de juiste afzender identificatie in te stellen en mee te geven naar eVerbinding.

Nieuw! Minimumbedrag instellen voor online betalingen

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om bij online betalingen een minimumbedrag in te stellen. In de functie Websites (MWPSTS) zie je via de shortcut Online betaalmogelijkheden welke online betaalopties je aanbiedt op de geselecteerde website. In dit scherm is de kolom Minimumbedrag toegevoegd. Via de edit-button vooraan de regel kun je per betaaloptie het minimumbedrag invullen.

CRM
Controle op aanwezigheid project en jaarverdeling bij tot opdracht verklaren offertes (NGO-module)

In de Parameters CRM (MMAPAR) zijn in het onderdeel Offertes: tot opdracht verklaren de velden Controleren op aanwezigheid projectonderdeel en Controleren op aanwezigheid jaarverdeling toegevoegd. Met deze velden geef je aan of bij het tot opdracht verklaren van een offerte het systeem moet controleren of er bij de offerte wel een project en een jaarverdeling aanwezig is. Deze beide instellingen zijn van toepassing wanneer je gebruik maakt van de NGO-module in combinatie met de submodule Offertes.

Inzicht in besteding funds vanuit offerte (proposal/donor contracts) (NGO-module)

In de functie Offertes (Proposals/Donor contracts) (MOFFER) is de shortcut Toegewezen subsidie toegevoegd. Via deze shortcut kun je voortaan direct inzien aan welke projecten de subsidie/funding van deze offerte is toegekend. De nieuwe shortcut is zichtbaar als de NGO-module in je omgeving is geactiveerd. Op deze manier houd je overzicht of alle door donors toegezegde funds ook daadwerkelijk worden besteed.

Om in het vervolgscherm gegevens te kunnen tonen, moet bij de toekenning van funds aan een project dan natuurlijk wel wordt vastgelegd vanuit welke offerte de funding afkomstig is. (Zie ook onder Projecten verder in deze release notes.)

Valutavelden in offerte gestandaardiseerd

Bij het aanmaken of bewerken van Offertes (Proposals/Donor contracts) (MOFFER) in valuta zijn de beschikbare valutavelden in het onderdeel Valuta gelijk getrokken met de andere locaties in AllSolutions waar valuta wordt gebruikt. In verband hiermee is het veld Herberekenen offertebedrag in deze versie komen te vervallen.

Shortcut ‘Projectissues’ toegevoegd in relatiefuncties

In diverse relatiefuncties is de shortcut Projectissues toegevoegd. Via deze shortcut heb je voortaan direct toegang tot de project-issues bij de projecten van de relatie/debiteur. De nieuwe shortcut is zichtbaar als de module Projecten in je omgeving is geactiveerd in de functies:

 • Relaties (MRELAT)
 • Relaties: organisaties (MRLORG)
 • Relaties: personen (MRLPRS)
 • Relaties: scholen (MRLSCH)
 • Relaties: besturen (MRLBST)
Financieel
Functie ‘Gescande Inkoopfacturen’ heet voortaan ‘Geïmporteerde Inkoopfacturen’

Gescande inkoopfacturen kunnen inmiddels op verschillende manieren in AllSolutions worden geïmporteerd. Daarom is in deze versie de naam van de functie Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) gewijzigd in Geïmporteerde Inkoopfacturen.

Keuze om btw-gegevens van inkoopfactuur uit het UBL-bestand te importeren

Sinds versie 12.0.10 worden bij het importeren van inkoopfacturen de btw-gegevens automatisch uit het UBL-bestand geïmporteerd. Dit vergt een extra controle of de btw op de juiste btw-code in AllSolutions is geboekt. Klanten hebben aangegeven zelf graag te willen kiezen of ze van deze optie gebruik willen maken. Daarom is in deze versie in de Parameters Crediteuren (MKRPAR) een extra instelling toegevoegd in het onderdeel Inkoopfacturen – Importeren. Met het nieuwe veld Btw-gegevens importeren kun je aangeven of je van deze functionaliteit gebruik wilt maken in je omgeving. 

Elektronisch factureren via eVerbinding verbeterd

In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor het elektronisch facturen via eVerbinding aan buitenlandse debiteuren. Zo mag bijvoorbeeld een creditfactuur die naar België wordt verstuurd, geen negatieve bedragen bevatten. In deze versie is de koppeling met eVerbinding hierop aangepast.

Projecten
Onderhanden werk en dekking boeken voor partner commitments (NGO-module)

NGO’s willen graag de mogelijkheid hebben om het onderhanden werk en de dekking voor partner commitments op aparte rekeningen te kunnen boeken. Daarom zijn in de Projectgroepen (MPRGRP) de volgende velden toegevoegd:

 • Grootboekrekening onderhanden werk verplichtingen partners
 • Kostendrager onderhanden werk verplichtingen partners
 • Grootboekrekening dekking verplichtingen partners
 • Kostendrager dekking verplichtingen partners
 • Grootboekrekening dekking marge verplichtingen partners

Wil je van deze optie gebruik gaan maken? Dan adviseren we je om dit altijd samen met je consultant in te richten.

Meer inzicht in partner commitments in periodes (NGO-module)

In diverse (standaard)projectenbrowsers de volgende kolommen toegevoegd:

 • Calculatiebedrag realisatie verplichtingen partners in periodes
 • Verkoopbedrag realisatie verplichtingen partners in periodes
 • Bedrag OHW verplichtingen partners in periodes
 • Bedrag gefactureerd verplichtingen partners in periodes
 • Bedrag nagecalculeerd verplichtingen partners in periodes
 • Bedrag vrijgevallen OHW verplichtingen partners in periodes

Heb je eigen weergavesets in de projectenbrowsers aangemaakt? Dan kun je de nieuwe kolommen zelf aan je weergave toevoegen.

Inzicht in herkomst funds bij projecten (NGO-module)

Vanuit het project (MPROJE) kun je via de shortcut Subsidie (Funds) vastleggen welke funds worden ingezet op een project. Vanaf deze versie kun je hierbij ook vastleggen uit welke offerte (proposal/donor contract) de funds afkomstig zijn. Op deze manier houd je bij de Offertes (Proposals/Donor contracts) (MOFFER) overzicht of alle door donors toegezegde funds ook daadwerkelijk worden besteed.