Via de release notes blijf je op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vind je een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 12.0.10 De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat je gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die je gebruikt.

Let op! In deze versie zijn aanpassingen in SEPA-bestanden doorgevoerd. Daarom raden we aan om tijdens de acceptatiecheck het gehele traject voor zowel de betaalbestanden als de incassobestanden vanuit je omgeving goed te testen, inclusief het inlezen bij de bank.

Algemeen
Uitfaseren TLS 1.0 en TLS 1.1 per 1 april 2019

In oktober 2018 hebben jullie informatie ontvangen over het uitfaseren van TLS 1.0 en TLS 1.1. Per 1 april 2019 biedt AllSolutions geen ondersteuning meer voor deze beide versies. Het gebruik hiervan wordt niet meer als voldoende veilig beschouwd. Daarom zullen we vanaf april 2019 op onze servers uitsluitend nog gebruik maken van TLS 1.2. Hiermee sluiten we aan bij de overheid, banken, webwinkels en payment providers die inmiddels vanuit veiligheidsoogpunt ook alleen nog maar gebruik maken van versie 1.2.

Een uitleg wat dit voor jullie betekent en een overzicht van de internetbrowsers die TLS 1.2 ondersteunen vind je op deze AllSolutions supportsite.

Basis
Single sign-on via JSON Web Token mogelijk

Het is al langer mogelijk om in AllSolutions in te loggen via single sign-on. Vanaf deze versie biedt AllSolutions ook de mogelijkheid om via single sign-on in te loggen met behulp van JSON Web Tokens (JWT). Dit is een methode waarmee met een bepaald algoritme op een veilige manier een reeks gegevens tussen twee partijen uitgewisseld kunnen worden. Een JSON web token is altijd een string van gegevens die bestaat uit een ‘header’, een ‘payload’ en een ‘signature’ (header.payload.signature).

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) is een nieuwe onderdeel toegevoegd, Parameters voor Single Sign-on via JSON Web Token (JWT), waarin je de instellingen kunt vastleggen als je op deze manier van single sign-on gebruik wilt maken.

Numerieke velden met of zonder decimalen in de weergave tonen

In de weergaven worden bedragen doorgaans met twee decimalen getoond. Dit is niet altijd gewenst. Daarom is in deze versie bij numerieke kolommen het veld Afwijkend formaat toegevoegd. In dit veld kun je het gewenste formaat van de kolom opgeven, bijvoorbeeld ‑>>>,>>9 (zonder decimalen) in plaats van ‑>>>,>>9.99 (met decimalen).

Het nieuwe veld is beschikbaar wanneer je een kolom in de weergave bewerkt (dus nog niet bij het aanmaken). Op deze manier kun je gemakkelijk bedragen zonder decimalen in de browser tonen zonder hiervoor formulekolommen te hoeven opnemen.

Daarnaast is er in deze versie ook een aanpassing voor het voorkomen van vraagtekens in de weergave doorgevoerd. Als het systeem een waarde van een kolom niet op basis van het standaard- of afwijkende formaat kan tonen, wijzigt het framework automatisch het formaat zodat de waarde alsnog kan worden getoond.

Externe links opnemen in helpteksten

Met de actie Helpteksten in het onderdeel Applicatiebeheer (aan de rechterkant van het scherm) is het mogelijk helpteksten aan te passen en/of eigen helpteksten voor de eindgebruikers toe te voegen. Deze helpteksten worden dan in plaats van of in aanvulling op de standaardhelpteksten getoond.

Vanaf deze versie kun je in de helpteksten ook links naar externe sites opnemen. Dit doe je met de volgende tekst:

[[link =url]] (zonder spaties ertussen) en [[/link]].

  • Op de plaats van ‘url’ geef je het volledige webadres op van de link die je wilt opnemen.
  • Op de plaats van ‘en’ zet je de tekst zoals je de link in het scherm wilt tonen (bijvoorbeeld ‘klik hier’).

Op deze manier kun je in de helptekst gemakkelijk doorverwijzen naar externe pagina’s met meer informatie, zoals bijvoorbeeld naar de algemene voorwaarden van je organisatie als deze op de website zijn gepubliceerd.

Configuraties
Gemakkelijker inzicht in verhuur configuraties

In de functie Configuraties (MCONFI) is de shortcut Orderregels lease toegevoegd. Deze shortcut is beschikbaar als je gebruik maakt van de submodule Verhuur binnen de module Logistiek. Via deze shortcut kun je gemakkelijk en snel terug zien op welke momenten de configuratie verhuurd is geweest en aan wie.

CRM
Bedragvelden offertes vergroot naar maximaal 11 posities

Bij de Offertes (MOFFER) zijn diverse bedragvelden in het onderdeel Offertebedrag vergroot zodat deze voortaan bedragen van maximaal 11 posities (tot 99 miljard) kunnen bevatten. Dit is met name handig voor niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die met partijen in andere continenten werken. Hierbij kan het voorkomen dat offertes in vreemde valuta in grote bedragen moeten worden geregistreerd.

Document Management
Beveiliging rechtstreeks bewerken van documenten aangescherpt

Vanuit AllSolutions kun je documenten rechtstreeks bewerken. Er opent dan een pop-up scherm waarin je ter beveiliging je gebruikersnaam en wachtwoord invult.

Op dit pop-up scherm zat tot nu toe geen restrictie op het aantal keren dat je het wachtwoord kon ingeven. Op deze manier zou je dus een poging kunnen doen om het wachtwoord van een gebruiker te achterhalen en onterecht toegang krijgen tot de omgeving. Vandaar dat de restricties die voor het reguliere inloggen in de omgeving van kracht zijn, voortaan ook gelden voor het pop-up scherm voor het bewerken van documenten. En als je hier dus een aantal keer een verkeerd wachtwoord invoert, wordt je account automatisch geblokkeerd, afhankelijk van de instellingen in je omgeving.

Financieel
Verbeteringen in UBL-bestanden en SEPA-bestanden doorgevoerd

In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de inhoud en indeling van de UBL-bestanden (bij elektronische facturering) en de SEPA-bestanden (zowel voor betalingen, als voor incasso), zodat deze aansluiten bij de nieuwste eisen en wensen van de Nederlandse banken.

Hoewel de SEPA-standaard natuurlijk door ons is getest, hanteren bepaalde banken echter eigen regels en instellingen voor de betaal- en incassobestanden. Daarom raden we aan om tijdens de acceptatiecheck het gehele traject voor zowel de betaalbestanden als de incassobestanden vanuit je omgeving goed te testen, inclusief het inlezen bij de bank.

Btw-gegevens automatisch geïmporteerd uit UBL-bestand (bij gescande inkoopfacturen)

Met de functie Importeren Gescande Inkoopfacturen (VIMINK) is het mogelijk gescande inkoopfacturen in te lezen vanuit een of meerdere importlocaties. In de functie Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) kun je de gescande inkoopfactuur vervolgens raadplegen en inboeken in de financiële administratie.

Als bij het scannen van de factuur een UBL-bestand wordt gedetecteerd, worden een aantal gegevens van de factuur automatisch in AllSolutions overgenomen. Voor een efficiëntere werking worden de btw-gegevens vanaf deze versie ook automatisch uit het UBL-bestand geïmporteerd.

De btw-gegevens kun je direct in het scherm raadplegen met de nieuwe velden btw-code (kr11.btw-kd) en btw-verdeling (kr11.btw-verd). (Als je eigen weergavesets hebt aangemaakt kun je deze velden na de upgrade zelf aan de weergave(n) toevoegen.)

Controleer de btw-gegevens altijd nog even vóórdat je de inkoopfactuur definitief registreert! Als er namelijk meerdere btw-codes met hetzelfde percentage aanwezig zijn, kan het systeem niet altijd goed bepalen welke btw-code op de factuur van toepassing is.

Als er btw-verdeling van toepassing is, kun je deze vóór het definitief registreren van de inkoopfactuur controleren en eventueel nog aanpassen via de shortcut Btw-verdeling. (Deze shortcut kun je alleen gebruiken bij inkoopfacturen waarbij btw-verdeling van toepassing is.)

Bij de registratie van de inkoopfactuur worden de btw-gegevens automatisch overgenomen.

Invoer btw-verdeling (inkoopfactuur) gemakkelijker en overzichtelijker

Bij de Inkoopfacturen (MINFKT) is het registreren van de btw-verdeling (via shortcut) gemakkelijker en overzichtelijker gemaakt. Bij het invoeren van de btw-verdeling op basis van het inkoopbedrag inclusief worden voortaan alleen de velden getoond die hiervoor van toepassing zijn. En bij invoer op basis van het inkoopbedrag exclusief de daarbij behorende velden.

Elektronische aangifte belastingdienst voor 2019

Vanaf 2019 heeft de Belastingdienst de digitale belastingaangiftes aangepast; deze vereisen dan een iets andere inhoud dan die van 2018. Daarom is de AllSolutions software zo ingericht dat je bij de belastingnummers kunt opgeven voor welk type/jaar je aangifte wilt doen. In de functie Elektronische Aangifte Belastingdienst (MELAAN) kun je de regels bewerken. Wanneer alle aangiftes voor 2018 zijn afgehandeld, kun je het veld Type aanlevering omzetten naar SBR (2019). Deze waarde komt automatisch naar voren zodra het nieuwe boekjaar 2019 van start is gegaan.)

Logistiek
Nieuwe functie voor snel inzicht in verhuur configuraties

De nieuwe functie Informatie Orderregels Lease (IORDLS) geeft je gemakkelijk en snel inzicht op welke momenten configuraties verhuurd zijn geweest en aan wie.

Extra velden toegevoegd aan sjabloon verkoopfactuur logistiek

In het AUTO-sjabloon (MFORMA) voor de verkoopfactuur logistiek zijn vanaf deze versie twee extra kopvelden beschikbaar:  ‘AISordernummerExtern’ en ‘AISdebiteurnummerExtern’.

Projecten
Subsidies naar keuze vastleggen op projectfase of calculatieregel (NGO-module)

Bij gebruik van de NGO-module is in de Parameters Projecten (MPRPAR) in het onderdeel Subsidies de instelling Subsidiesoort vastleggen op toegevoegd. Met deze parameter kun je voortaan zelf bepalen op welk niveau je de besteding van de subsidie wilt vastleggen. De keuze bestaat uit:

  • Projectfase: Per projectfase kun je één subsidiesoort vastleggen die geldt voor alle onderliggende calculatieregels.
  • Calculatieregel: Met deze instelling kun je de subsidiesoort individueel per calculatieregel vastleggen.
Opdrachtbevestiging direct elektronisch versturen

In het subproject (MPROJE/MPRSUB) en de projectfase (MPROJE/MPRFAS) is het veld Opdrachtbevestiging elektronisch versturen toegevoegd. Met dit veld kun je instellen dat de opdrachtbevestiging automatisch wordt verstuurd naar het e-mailadres van de eerste contactpersoon wanneer deze definitief wordt afgedrukt (met de actie Opdrachtbevestiging afdrukken). Op deze manier wordt het verzenden direct door het systeem verzorgd en hoef je niet meer de opdrachtbevestiging lokaal op te slaan en zelf apart naar de klant te mailen.

In de functie Formulieren (MFORMC) kun je bij formuliercode pobv aangeven of je een eigen e-mailformulier voor de e-mail wilt gebruiken, de afzender instellen en de tekst van het e-mailbericht opgeven.

Met de functie Afdrukken Orderbevestigingen (VPROBV) kun je meerdere opdrachtbevestigingen tegelijk afdrukken. In deze functie is het veld E-mail versturen naar contactpersoon toegevoegd. Met dit veld kun je zelf nog aangeven of je de opdrachtbevestiging(en) bij het afdrukken direct naar de contactpersoon van het subproject/projectfase wilt versturen (als deze optie bij het project is geactiveerd). Dit geeft je de flexibiliteit om per situatie een bijpassende keuze te maken.