Via de release notes blijf je op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vind je een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 12.0.04. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat je gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die je gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek aan in de release notes. In dit geval adviseren we je om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Algemeen
Alleen helpteksten getoond in de taal van de gebruiker

AllSolutions wordt standaard uitgeleverd met Nederlands en Engels als systeemtaal. Via de functie Talen (MTALEN) kun je eventueel een vertaling aanpassen of een vertaling voor een andere taal toevoegen. Bij elke upgrade komen aanpassingen of nieuwe functies/velden in de programmatuur. Daarnaast zijn nog niet voor alle helpteksten Engelse vertalingen aanwezig. (Er wordt hard gewerkt om dit compleet te maken.)

Tot nu toe werden de Nederlandse helpteksten standaard getoond als er nog geen vertaling aanwezig was. Vanaf deze versie is dit aangepast. Helpteksten worden voortaan alleen getoond als deze in de taal van de gebruiker aanwezig zijn.

Verbeterde werking suggest-functionaliteit

Het systeem beschikt over een autosuggest-functie. Bij het invoeren van gegevens kun je eventueel een zoekterm rechtstreeks in een veld intypen. Het systeem geeft dan suggesties voor records (maximaal 10) die aan de zoekterm voldoen en toont deze in een drop-down box in het scherm.

In deze versie is de werking van de suggest verder verbeterd. Wanneer je een spatie in een (zoek)veld gebruikt, worden records die hieraan voldoen voortaan als eerste in de lijst met suggesties getoond. Bijvoorbeeld wanneer in het veld ‘artikelnummer’ een spatie is gebruikt.

Basis
Afdwingen ingeven wachtwoord bij inloggen

Internetbrowsers kunnen wachtwoorden van gebruikers onthouden, zodat een wachtwoord-veld in het vervolg automatisch wordt ingevuld. Dit is echter in verband met beveiliging van het systeem niet altijd gewenst. Daarom is in deze versie in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) in het onderdeel Inloggen het veld Wachtwoord verplicht ingeven toegevoegd. Door dit veld te activeren kun je afdwingen dat gebruikers altijd zelf het wachtwoord moeten ingeven, ondanks de instelling in hun browser. 

Met deze instelling wordt het completeren van het wachtwoord in de browser gedeactiveerd (autocomplete=“off”). Microsoft Edge en Internet Explorer 11 hebben er echter bewust voor gekozen om deze instelling te negeren. Mogelijk kan dit – op termijn –  ook gelden voor andere internet browsers. Het activeren van deze nieuwe parameter in Allsolutions is dan ook niet 100% waterdicht. Een mogelijk alternatief kan zijn om via de instellingen van de internet browser het laten onthouden van wachtwoorden door gebruikers helemaal niet toe te staan. 

Logging Performance Historie uitgebreid

In de functie Performance Historie (IPERHS) wordt voortaan gelogd welke koppelingen en interfaces in de omgeving actief zijn en worden gebruikt. Hiertoe is aan deze functie het veld Interfaces-lijst (zz63.interfaces-lst) toegevoegd. Dit veld kun je na de upgrade eventueel zelf in de weergaven opnemen.

Pagina’s alleen tonen binnen één specifieke website

In AllSolutions kun je eventueel meerdere websites definiëren en inrichten. Pagina’s (MPAGIN) die je extern publiceert, kun je in het onderdeel Vindbaarheid met het veld Website sitemap koppelen aan een specifieke website. Hiermee verbeter je de vindbaarheid van deze pagina’s door zoekmachines op het internet.

Wanneer je publieke pagina’s koppelt aan een sitemap, kunnen deze voortaan ook alleen nog maar onder die website worden gevonden en benaderd. Wordt dit veld leeg gelaten, dan kan de pagina binnen alle gedefinieerde websites (MWPSTS) worden gevonden.

Nieuw! Snapshots/rapportages opnemen in featurepagina’s

In deze versie is het mogelijk om snapshots/rapportages in een featurepagina (MPAGIN) op te nemen. In de kolom (die je aan een band van een featurepagina) toevoegt, kun je het nieuwe veld Snapshots aanvinken. Hierna kun je opgeven welke snapshot je in de pagina wilt opnemen. Op een featurepagina kun je nu verschillende snapshots overzichtelijk naast elkaar plaatsen. 

Wanneer je een snapshot op een featurepagina opneemt, kun je ook gebruik maken van de mogelijkheid om deze met een conditie te tonen, net als eerder al mogelijk was op de persoonlijke startpagina en de tekstpagina. Zo is het gemakkelijker om een featurepagina als centrale landingspagina voor minder frequente gebruikers van het systeem in te richten.

Aanvullende informatie:
In de praktijk blijkt dat bij gebruik van de Safari-browser het niet mogelijk is om in te zoomen op een snapshot wanneer deze op een pagina is opgenomen. In versie 12.0.06 hebben we dit (gedeeltelijk) kunnen oplossen. Binnen de Safari-browser kun je de rapportage-drilldown dan weer gebruiken bij snapshots die op een tekstpagina zijn opgenomen. Naar een oplossing voor de snapshots op featurepagina’s wordt verder onderzoek gedaan. Als alternatief kun je een andere internet-browser gebruiken, zoals bijvoorbeeld Google Chrome.

Nieuw! Handmatig webwinkelbestelling toevoegen

In de functie Webwinkel-bestellingen (MWPSHP) is de mogelijkheid toegevoegd om ook handmatig bestellingen te kunnen toevoegen. Deze optie was sinds versie 12.0.02 op de achtergrond al toegevoegd om bijvoorbeeld vanuit een externe webshop via de REST API webwinkelbestellingen in AllSolutions te laten aanmaken. Met de toegang via de ‘voorkant’ is het gemakkelijker om de instellingen voor de REST API in te stellen.

Wanneer je handmatig een webwinkelbestelling toevoegt, kun je bij de betaalwijze overigens niet kiezen voor een online betaling.

Nieuw! Diverse kostenregel bij webwinkelbestelling aanmaken

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om bij een webwinkelbestelling (MWPSHP) een diverse kostenregel toe te voegen. Dit kan via de shortcut Regels. Op deze manier kun je vanuit een koppeling met een externe webshop via de REST API bijvoorbeeld ook de eventuele kortingsbedragen of eventuele verzendkosten duidelijk specificeren.

Business Intelligence
Bij drill down naar lijst-rapportage subtotalen getoond

Bij rapportages van het type Lijst kun je subtotalen instellen. Vanaf deze versie worden de subtotalen ook getoond wanneer je vanuit een snapshot naar een lijst-rapportage inzoomt met de drill down-optie.

Configuraties
Nieuwe weergave op debiteurnummer toegevoegd

In de functie Sites (MSITES) is een standaard weergave op Debiteurnummer toegevoegd. Op deze manier kun je een site ook gemakkelijk op basis van het debiteurnummer zoeken in de lijst.

CRM
Gegevens van vrije velden afdrukken op relatiekaart

Met de functie Overzicht Relatiekaarten (PKAART) kun je een overzicht printen van de relatiegegevens. Vanaf deze versie kun je ook de gegevens van vrije velden die je bij de relaties hebt gedefinieerd, in het sjabloon van de relatiekaart opnemen. Wanneer je een vrij veld in dit sjabloon opneemt, heeft deze hier de volgende opbouw:

  • vrijveld-xx00-99

Hierbij staat ‘xx00’ voor de tabel/entiteit waaruit het document wordt gegenereerd en op de plek van ‘99’ vul je het volgnummer in van het vrije veld in het formulier.

Vrije velden van het type ‘datum’ kun je ook in het ‘lange formaat’ (bijvoorbeeld ’31 januari 2018’) in het document laten afdrukken. Hiervoor neem je het vrije veld met de toevoeging ‘datumlang’ op in het sjabloon: vrijveld-xx00-99-datumlang.

Daarnaast kun je nu ook aansturen dat de omschrijving van een vrij veld in een document wordt afgedrukt (mits bij het vrije veld de gegevens van het infoprogramma zijn ingevuld). Hiervoor neem je het vrije veld met de toevoeging ‘oms’ op in het sjabloon: vrijveld-xx00-99-oms. En voor de tekst van een editor-veld gebruik je de code vrijveld-xx00-editor-99.

Goed om te weten: De gegevens uit de hoofdtabel (Relaties – ma01) kun je opnemen in de kopvelden van het sjabloon. Hierbij plaats je de code AIS vóór de veldnaam! De consultant kan je hierbij eventueel ondersteunen.

Tip! Wanneer je vanuit de acceptatieomgeving een relatiekaart als test print, kun je via de functie Formulieren (MFORMC) > formuliercode ‘mrkt’ > shortcut Documentsets > shortcut Documenten bij het geprinte document inzien welke gegevens in de Kopvelden en welke in de Regels worden afgedrukt (via de gelijknamige shortcuts).

Koppeling met Tripolis uitgebreid

AllSolutions biedt de mogelijkheid om mailinggegevens te koppelen aan het e-mail-marketingpakket Tripolis Dialogue. Hierdoor is het mogelijk om op basis van de opgeslagen CRM-gegevens in AllSolutions grote aantallen gepersonaliseerde en geïndividualiseerde e-mailberichten te maken, te versturen en de resultaten daarvan vast te leggen in gedetailleerde rapportages.

In deze versie is de koppeling met Tripolis geschikt gemaakt voor het uitvoeren van dynamische mailings en campagnes vanuit Tripolis. Hiertoe worden een aantal velden vanuit AllSolutions voortaan in een ander formaat aangeboden aan Tripolis. De velden Nummer, Geboortemaand, Geboortedag en Lidmaatschapsnummer worden voortaan als integer type naar Tripolis verstuurd. 

Goed om te weten: Om deze wijziging te effectueren is het nodig om na de upgrade de al eerder overgezette velden (in het ‘oude’ string formaat) uit de Tripolis-database (via het Setup tab) te verwijderen. (Eventueel kan Netexpo hierbij ondersteunen.) Dit doe je voordat je een nieuwe mailing-run vanuit AllSolutions naar Tripolis verstuurd. De gewijzigde velden komen dan in het juiste formaat in Tripolis terecht.

Daarnaast worden nu ook twee nieuwe velden van het type Date naar Tripolis overgezet: Geboortedatum (eejj-mm-dd) en Ingangsdatum lidmaatschap (eejj-mm-dd). Verder is voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid ook het label van diverse velden die vanuit AllSolutions naar Tripolis worden geëxporteerd, aangepast.

Document Management
Vrije velden met ‘lange’ datum en omschrijving opnemen in sjablonen

Vanuit AllSolutions kun je documenten genereren op basis van eigen sjablonen (MSJABL). In een sjabloon kun je niet alleen een aantal standaard-velden opnemen (in te zien per entiteit), maar ook vrije velden die je in een bepaalde functie hebt gedefinieerd. Wanneer je een vrij veld in een sjabloon opneemt, heeft deze altijd de volgende opbouw:

  • vrijveld_xx00_99

Hierbij staat ‘xx00’ voor de tabel/entiteit waaruit het document (via het sjabloon wordt gegenereerd) en op de plek van ‘99’ vul je het volgnummer in van het vrije veld in het formulier.

Vanaf deze versie kunnen vrije velden van het type ‘datum’ ook in het ‘lange formaat’ (bijvoorbeeld ’31 december 2017’) in een document worden afgedrukt. Hiervoor neem je het vrije veld met de toevoeging ‘datumlang’ op in het sjabloon: vrijveld_xx00_99_datumlang.

Daarnaast kun je nu ook aansturen dat de omschrijving van een vrij veld in een document wordt afgedrukt. Hiervoor neem je het vrije veld met de toevoeging ‘oms’ op in het sjabloon: vrijveld_xx00_99_oms.

Financieel
Handmatig gescande inkoopfactuur aanmaken

Met de functie Importeren Gescande Inkoopfacturen (VIMINK) is het mogelijk gescande inkoopfacturen in te lezen vanuit een of meerdere importlocaties. Bij het importeren wordt de gescande inkoopfactuur gearchiveerd in het documentenarchief. In de functie Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) kun je de gescande inkoopfactuur vervolgens raadplegen en inboeken in de financiële administratie.

Vanaf versie 12.0.02 was het al mogelijk om het bestand van de inkoopfactuur opnieuw in de functie Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) te uploaden. Vanaf deze versie kun je nu ook een inkoopfactuur rechtstreeks in deze functie aanmaken en uploaden. Hiervoor is een plus-actie aan de browser toegevoegd. Op deze manier kun je zelf gemakkelijk handmatig een scan toevoegen wanneer een inkoopfactuur bijvoorbeeld snel moet worden betaald.

Betere controle op betaalbaar gestelde posten

Met de functie Betaalbaarstellingen (MBSTAB) beheer je de betaalbaarstellingen voor EURO-betalingen binnen de SEPA-zone. In de overzichtsweergave van een opgenomen betaalbaar gestelde post wordt voortaan de rekening/IBAN van de crediteur in het datasheet getoond. Daarnaast is bij de betaalbaar gestelde posten nu de shortcut Inkoopfactuur beschikbaar. Op deze manier kun je gemakkelijker controleren of de juiste inkoopfactuur in de betaalbaarstelling is opgenomen. En ook of de betaling naar het juiste IBAN-nummer plaatsvindt.

Elektronische aangifte belastingdienst voor 2018

Vanaf 2018 heeft de Belastingdienst de digitale belastingaangiftes aangepast; deze vereisen dan een iets andere inhoud dan die van 2017. Daarom is de AllSolutions software zo ingericht dat je bij de belastingnummers kunt opgeven voor welk type/jaar je aangifte wilt doen. In de functie Elektronische Aangifte Belastingdienst (MELAAN) kun je de regels bewerken. Wanneer alle aangiftes voor 2017 zijn afgehandeld, kun je het veld Type aanlevering omzetten naar SBR (2018). (Deze waarde komt automatisch naar voren zodra het nieuwe boekjaar 2018 van start is gegaan.)

Nieuw! Documenten bij Elektronische Bankafschriften opslaan

Vanaf deze versie is het mogelijk om documenten bij elektronische bankafschriften vast te leggen. De documenten kunnen in de functie Elektronische Bankafschriften (MAFSCH) en op dezelfde manier als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd.

Goed om te weten: De upload-actie en de shortcuts Documenten en Documentmappen worden zichtbaar zodra er een (nieuwe) documentenmap (MBDMAP) aan de entiteit Elektronisch bankafschrift is gekoppeld en de ingelogde gebruiker voor deze map is geautoriseerd. Daarnaast kan het handig zijn om ook de entiteit Boekstuk aan de map te koppelen, zodat een document ook te raadplegen is als een bankafschrift is verwerkt, bijvoorbeeld via het Algemeen Boekingsprogramma (MALGBK).

Wijze van matchen opgeven in matchregels

Bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) kunnen transactieregels op basis van matchregels automatisch worden gekoppeld. In de matchregels kun je aangeven hoe je de transactie wilt laten boeken, op basis van de trefwoorden in de betaalspecificatie of het betalingskenmerk van de transactie.

In deze versie is in de Matchregels (MMATCH) het veld Wijze van matchen aan het onderdeel Matching toegevoegd. Met dit veld kun je aangeven hoe je de matching wilt laten plaatsvinden. 

Voorheen was matching alleen mogelijk als alle trefwoorden in de specificatie of referentie van een transactieregel aanwezig waren. Nu kun je ook ervoor kiezen dat het voldoende is als één trefwoord in de transactieregel voorkomt om automatische matching mogelijk te maken. Zo heeft u meer invloed op de manier waarop transactieregels worden gekoppeld.

Inkoopfacturen opnieuw importeren vanuit eVerbinding

Vanuit AllSolutions12 verzend je eenvoudig en veilig e-facturen via het beveiligde netwerk van eVerbinding. Daarnaast kun je ontvangen inkoopfacturen gemakkelijk importeren in AllSolutions.

In de functie Bedrijven/Afdelingen (MBDRAF) geef je per bedrijf aan namens welk bedrijf in eVerbinding je de elektronische facturen wilt versturen en importeren. In deze versie is hier in het formulier het veld Vanaf datum ophalen documenten toegevoegd. Met dit veld heb je de mogelijkheid om de datum/tijd te resetten zodat je facturen vanuit eVerbinding opnieuw kunt inlezen. Handig als bijvoorbeeld een import een keer niet is gelukt.

Het veld vul je in met het formaat: 2017-12-29T09:24:30.999Z. Hierbij staat het eerste gedeelte voor de startdatum en het tweede gedeelte uit de starttijd (inclusief – achter de punt – delen van de seconden gevolgd door de letter ‘Z’).

Goed om te weten: Het is ook mogelijk om het veld ‘leeg’ te laten. Houd er echter rekening mee dat dan alle in eVerbinding aanwezige inkoopfacturen opnieuw worden geïmporteerd! Daarom raden we aan om bij de upgrade de autorisatie op het nieuwe veld beperkt te houden. (Je kunt het veld bijvoorbeeld ook voor een bepaalde groep op ‘alleen lezen’ instellen.)

HRM
Medewerkers met roepnaam tonen in het smoelenboek

Met de functie Smoelenboek (ISMOEL) kun je een overzicht van de medewerkers publiceren op het intranet, het extranet of de website. In de functie Medewerkers (MPERSO) geef je aan of de persoon wordt getoond in het smoelenboek. Eventueel kun je hier ook een persoonlijke (tekst)pagina toevoegen waarop meer informatie over de persoon te vinden is.

Vanaf deze versie wordt de roepnaam van de medewerker in het smoelenboek getoond, wanneer deze is vastgelegd (in het veld ab02.roepnaam). Is de roepnaam niet vastgelegd, dan wordt de volledige naam van de medewerker getoond.

Gegevens van vrije velden afdrukken op personeelskaart

Met de functie Afdrukken Personeelskaart (PPERSO) kun je een overzicht printen van de medewerkersgegevens. Vanaf deze versie kun je ook de gegevens van vrije velden die je bij de medewerkers (MPERSO) en aanverwante tabellen (zoals bijvoorbeeld Trainingen of Opleidingen) hebt gedefinieerd, in het sjabloon van de personeelskaart opnemen. Wanneer je een vrij veld in dit sjabloon opneemt, heeft deze hier de volgende opbouw:

  • vrijveld-xx00-99

Hierbij staat ‘xx00’ voor de tabel/entiteit waaruit het document wordt gegenereerd en op de plek van ‘99’ vul je het volgnummer in van het vrije veld in het formulier.

Vrije velden van het type ‘datum’ kun je ook in het ‘lange formaat’ (bijvoorbeeld ’31 januari 2018’) in het document laten afdrukken. Hiervoor neem je het vrije veld met de toevoeging ‘datumlang’ op in het sjabloon: vrijveld-xx00-99-datumlang.

Daarnaast kun je nu ook aansturen dat de omschrijving van een vrij veld in een document wordt afgedrukt (mits bij het vrije veld de gegevens van het infoprogramma zijn ingevuld). Hiervoor neem je het vrije veld met de toevoeging ‘oms’ op in het sjabloon: vrijveld-xx00-99-oms. En voor de tekst van een editor-veld gebruik je de code vrijveld-xx00-editor-99.

Goed om te weten: De gegevens uit de hoofdtabel (Medewerkers – ab02) kun je opnemen in de kopvelden van het sjabloon. Hierbij plaats je de code AIS vóór de veldnaam! De gegevens uit de aanverwante ap-tabellen (zoals bijvoorbeeld Opleidingen – ap04) neem je op in de regels van het sjabloon (zonder AIS). De consultant kan je hierbij eventueel ondersteunen.

Tip! Wanneer je vanuit de acceptatieomgeving een relatiekaart als test print, kun je via de functie Formulieren (MFORMC) > formuliercode ‘prkt’ > shortcut Documentsets > shortcut Documenten bij het geprinte document inzien welke gegevens in de Kopvelden en welke in de Regels worden afgedrukt (via de gelijknamige shortcuts).

Declaratiedatum aanpassen

Bij het invoeren van een declaratie (MDECLA/MDCFRM) vul je onder ander een datum in. Vanaf deze versie kun je het veld Declaratiedatum (dc04.dcl-dat) nog aanpassen als de declaratie de status Ingevoerd heeft. Dit kan handig zijn als je een declaratie bijvoorbeeld in een andere periode wilt boeken. Of wanneer binnen de organisatie afgesproken is om de datum waarop de kosten zijn gemaakt, als declaratiedatum in te vullen. Je hebt dan de optie om de datum nog te corrigeren.

Service en Onderhoud
Extra velden in factuursjabloon werkorders toegevoegd

In het AUTO-sjabloon voor de (concept)werkorderfactuur kun je vanaf deze versie de gegevens van de contactpersoon voor de werkorder laten afdrukken. De bijbehorende codes kun je na de upgrade zelf in het sjabloon (in blok27) opnemen:

  • <naamcontactpersoonwerkorder>
  • <telefooncontactpersoonwerkorder>
  • <mobielcontactpersoonwerkorder>
  • <emailcontactpersoonwerkorder>

Overigens is aan het eind van elk (standaard) AUTO-sjabloon altijd een blok ‘Toelichting’ aanwezig, met een opsomming van alle velden die je in het sjabloon kunt gebruiken.

De (concept)facturen druk je af met de functies Genereren/Afdrukken Conceptfacturen (VCONCF) en Afdrukken Facturen (VPFCSR).

Urenregistratie
Nieuwe functie ‘Intellen Niet-verwerkte Uren’

Met de nieuwe correctiefunctie Intellen Niet-verwerkte Uren (VNVUUR) is het mogelijk om niet-verwerkte uren opnieuw in te tellen. Deze functie kun je gebruiken om het veld Aantal niet verwerkte uren (nv-uur) in diverse tabellen bij te werken, wanneer deze eventueel een onvolledig aantal uur toont.