Via de release notes blijf je op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vind je een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 12.0.03. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat je gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die je gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek aan in de release notes. In dit geval adviseren we je om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Algemeen
Instelling linkerkant scherm automatisch onthouden (verborgen of ‘opengeklapt’)

Met het hamburger-icoon linksboven in de metabar kun je de linkerkant van je scherm naar keuze verbergen (om het werkgedeelte te vergroten) of weer ‘openklappen’. Vanaf deze versie onthoudt het systeem voortaan automatisch deze instelling per gebruiker. Wanneer een gebruiker opnieuw inlogt of een nieuwe sessie start, wordt de laatste stand overgenomen. Met andere woorden, de linkerkant wordt ofwel verborgen ofwel getoond, afhankelijk van de situatie die de gebruiker de laatste keer op het scherm had ingesteld. 

Issue met wachtwoordvelden bij gebruik MS Edge browser opgelost

Microsoft levert Windows10 standaard uit met de Edge internetbrowser. Wanneer je deze browser gebruikt om in AllSolutions te werken, kan er een onbedoeld neveneffect optreden. Als je in AllSolutions een formulier opent waarin een wachtwoord is opgeslagen, herkent de Edge-browser het veld met het wachtwoord. En vervangt het in dit veld opgeslagen wachtwoord automatisch door het wachtwoord waarvan je bij het inloggen eventueel hebt aangegeven dit door Edge te willen laten bewaren.

Het is gelukt om voor dit issue een technische oplossing te vinden. Vanaf deze versie is het probleem met de wachtwoordvelden in MS Edge dan ook verleden tijd. 

Basis
Nieuw! Alerts opnemen in alert notifier in de metabar

Wanneer voor een medewerker alerts zijn ingesteld en geactiveerd, verschijnt bij de gebruiker (die is gekoppeld aan die medewerker) de alerts monitor aan de linkerkant van het scherm. En je kunt de gebruiker toegang geven tot de functie Alertmanager (MALMAN).

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om de alerts in de metabar op te nemen in de vorm van een alert notifier. Op deze manier zijn de alerts ook zichtbaar en toegankelijk wanneer een gebruiker de linkerkant van zijn scherm verbergt. De gebruiker wordt dan eerder op de alerts geattendeerd.

Met deze nieuwe optie kun je nu ook ervoor kiezen om alleen bepaalde alerts in de notifier op te nemen. De alerts waarop iemand actie moet ondernemen (bijvoorbeeld het fiatteren van inkoopfacturen) neem je dan bijvoorbeeld bovenin de metabar op. En de meer informatieve alerts (bijvoorbeeld wanneer iemand jarig is) neem je dan alleen op in de Alerts Monitor (als onderdeel aan de linkerkant en/of op een featurepagina).

Per alert stel je in of je deze in de alert notifier van de gebruikers wilt opnemen. In het onderdeel Identificatie is hiervoor het nieuwe veld Opnemen in notifier metabar toegevoegd:

Zodra het nieuwe veld bij een van de alerts is geactiveerd, verschijnt bij de gebruiker/medewerker bovenin de metabar een alert notifier met een alarmbel. En wanneer een alert signalering voor de gebruiker ‘afgaat’, verschijnt er een rood vakje met het aantal alerts waarvoor actie gewenst is. (Hierbij worden overigens alleen het aantal alerts geteld waarop actie nodig is. De notifier telt niet het totaal aantal individuele records waarvoor de gebruiker een actie moet uitvoeren. Deze specifieke aantallen worden per alert aangegeven.)

Klik op de notifier om de alerts te bekijken. In het pull-down menu worden de voor de gebruiker/medewerker beschikbare alerts getoond. De alerts waarop de gebruiker actie moet ondernemen, worden vetgedrukt weergegeven. Daarnaast heb je vanuit de notifier de mogelijkheid om rechtstreeks de alertmanager (MALMAN) te starten.

Featurepagina inrichten als centrale (intranet) landingspagina

Je kunt een featurepagina (MPAGIN) inrichten als centrale ‘welkomst’ pagina waarop (externe) gebruikers ‘landen’ in een portal of intranet zodra zij zijn ingelogd. Op deze manier kun je het portal of intranet direct een ‘corporate identity’ meegeven. En via links op de centrale pagina leid je de gebruiker snel en gemakkelijk naar de juiste informatie en functies.

Vanaf deze versie is de omgeving uitgerust met een aantal standaard afbeeldingen, die je kunt gebruiken voor het inrichten van zo’n interne landingspagina. Deze kun je op de featurepagina opnemen met een link naar een specifieke pagina of functie. Vooral handig voor gebruikers die minder regelmatig in AllSolutions werkzaam zijn.

De afbeeldingen worden tijdens de upgrade automatisch geladen in de functie Afbeeldingen (MIMAGE). (De bestandsnaam van de afbeeldingen bestaat uit ‘alls_xxxxxxxx‘ waarbij ‘xxxxxxx’ staat voor een identificatienummer.)

Voorbeeld intranet landingspagina:

Afbeeldingen met links alleen getoond wanneer gebruiker is geautoriseerd (featurepagina)

Op featurepagina’s (MPAGIN) kun je afbeeldingen opnemen, eventueel met links naar een andere pagina in de website, naar een functie of naar een URL van een andere website. Wanneer een gebruiker op een afbeelding klikt, wordt deze automatisch doorgelinkt naar de bijbehorende gegevens.

Vanaf deze versie wordt ook hierbij rekening gehouden met de autorisatie van de gebruiker op de bijbehorende links. Binnen featurepagina’s worden afbeeldingen met een link naar een functie/pagina voortaan alleen getoond wanneer de gebruiker is geautoriseerd voor de achterliggende functie/pagina. Zo niet, dan zal de kolom op de pagina leeg zijn en wordt ook de titel van de kolom niet getoond. Op deze manier ziet de gebruiker alleen informatie die voor hem toegankelijk is.

Business Intelligence
Snapshot/rapportage ook op tekstpagina met conditie tonen

In de omgeving kun je snapshots/rapportages inrichten en deze met een bepaalde conditie op de startpagina van de gebruiker opnemen. Een rapportage van ontbrekende weekstaten kun je dan één keer laten genereren voor het gehele bedrijf, waarbij op de startpagina van de gebruiker alleen de eigen gegevens c.q. alleen de eigen ontbrekende weekstaten worden getoond.

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om snapshots/rapportages met een conditie op een tekstpagina op te nemen. In het formulier van de Snapshots (MSNAPS) is hiervoor in het onderdeel Start- en tekstpagina het veld Snapshot ook met conditie tonen op tekstpagina toegevoegd. Op deze manier is het gemakkelijker om via tekstpagina’s een dashboard in AllSolutions in te richten en voor elke (groep van) gebruiker(s) de juiste informatie te ontsluiten. Daarnaast kan hiermee het aantal te draaien snapshots beperkt blijven, wat de performance van het systeem ten goede komt.

Goed om te weten: Je kunt alleen een snapshot met conditie op een tekst- of featurepagina laten tonen als deze rapportage ook op de persoonlijke startpagina van de gebruiker is opgenomen. Bij het uitvoeren van de snapshots wordt namelijk alleen voor die gebruikers een ‘eigen rapportage’ klaargezet. Voor de gebruikers waarbij het snapshot niet op de persoonlijke startpagina staat, wordt geen persoonlijke rapportage aangemaakt en wordt dus de totale rapportage op de pagina getoond.

Hierbij wil je natuurlijk voorkomen dat gebruikers de rapportage van de persoonlijke startpagina verwijderen. Hiervoor is bij het gebruikersprofiel (MGBPRF) en bij de gebruikers (MGEBRU) via de shortcut (Initiële) startpagina het veld ‘Gebruiker mag onderdeel verwijderen‘ aanwezig. Dit veld staat onderaan het formulier wanneer je een snapshot toevoegt aan een initiële startpagina of wanneer je deze bewerkt. Als je dit veld niet aanvinkt, dan heeft de gebruiker dus geen mogelijkheid om de rapportage van zijn persoonlijke startpagina te verwijderen.

Configuraties
Gemakkelijk aanmaken nieuwe (service)contactpersoon

Om het registreren van contactpersonen gemakkelijker te maken, kun je voortaan direct vanuit de functie Service-contactpersonen (MKONTP) een contactpersoon aanmaken. In het formulier kun je zelf aangegeven of je een nieuwe of een bestaande relatie als service-contactpersoon wilt aanmaken. Wanneer je kiest voor een nieuwe relatie komen automatisch de extra velden voor het aanmaken van een nieuwe (contact)persoon in het formulier naar voren. Daarnaast is het veld Roepnaam aan het formulier toegevoegd. De ingevulde gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met de contactpersonen van de relatie.

Wanneer bij een relatie de eerste contactpersoon wordt aangemaakt, dan wordt deze automatisch als hoofdcontactpersoon geregistreerd.

Naar keuze nultarieven uit standaardcalculaties overschrijven

In het formulier voor het verwerken van Planregels Onderhoud en Keuringen Configuraties (MCNFPL) zijn de velden Nultarieven bij calculatietarieven overschrijven en Nultarieven bij verkooptarieven overschrijven toegevoegd. Met deze velden geef je aan of je eventuele nultarieven uit de standaardcalculatie bij de werkorder wilt overnemen of dat je deze tarieven bij het verwerken opnieuw wilt laten bepalen.

Document Management
Functie ‘Terugzetten Documenten’ (MBACUP) hernoemd naar ‘Verwijderde Bestanden’

Documenten/bestanden die bij een bepaald record zijn gearchiveerd, worden niet definitief uit het systeem verwijderd als je het bijbehorende record verwijderd. Wanneer je bijvoorbeeld een pagina verwijderd (uit de functie MPAGIN), dan worden de eventueel aan de pagina gekoppelde documenten niet definitief uit het systeem verwijderd, maar naar een apart archief in het systeem verplaatst: de functie Terugzetten Documenten (MBACUP). Vanuit deze functie kun je de bestanden dan eventueel weer terugzetten als dit nodig is.

Vanaf deze versie heeft de functie een nieuwe naam: Verwijderde Bestanden. In de functie vind je namelijk alle bestanden terug die uit het systeem worden verwijderd, dus niet alleen verwijderde documenten.

In de Parameters Document Management (MBDPAR) kun je bij het onderdeel Automatische verwijdering in het veld Aantal maanden verwijderde documenten bewaren aangeven hoe lang je de betreffende bestanden in het archief wilt bewaren. Vul je hier geen aantal in, dan worden de verwijderde bestanden nooit verwijderd. 

Financieel
IBAN/rekeningnummer bij veld ‘rekening’ getoond

In diverse crediteurfuncties wordt weergegeven op welke rekening het bedrag van een inkoopfactuur/openstaande post wordt overgemaakt. Voortaan wordt hier niet alleen de omschrijving van de rekening, maar ook het IBAN- of rekeningnummer getoond. Op deze manier kun je in het betaalproces gemakkelijker controleren of de juiste rekening/IBAN wordt gebruikt.

Nieuw! Bestand gescande inkoopfactuur opnieuw kunnen uploaden

Met de functie Importeren Gescande Inkoopfacturen (VIMINK) is het mogelijk gescande inkoopfacturen in te lezen vanuit een of meerdere importlocaties. Bij het importeren wordt de gescande inkoopfactuur gearchiveerd in het documentenarchief. In de functie Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) kun je de gescande inkoopfactuur vervolgens raadplegen en inboeken in de financiële administratie.

Het komt soms voor dat de scan van een inkoopfactuur niet helemaal goed is binnen gekomen in het systeem. Daarom is het vanaf deze versie mogelijk om het bestand van de inkoopfactuur opnieuw  in de functie Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) te uploaden. Dit werkt door de inkoopfactuur te Bewerken en via de +Toevoegen button het pdf-bestand te selecteren (of via drag-and-drop het bestand op de button te laten ‘vallen’). Op deze manier kun je zelf snel en gemakkelijk het gearchiveerde bestand ‘corrigeren’ en kan het boekingsproces van de factuur snel worden vervolgd.

Inkoopfactuur: btw verdelen over btw-codes van verschillende landen

Op een inkoopfactuur (MINFKT) kunnen meerdere btw-bedragen van toepassing zijn. Deze bedragen kun je uitsplitsen via de Btw-verdeling. Vanaf deze versie is het mogelijk om bij een inkoopfactuur de btw te verdelen over btw-codes van verschillende landen. In het formulier van de btw-verdeling zijn hiervoor de velden Land en Land automatisch bepalen bij opslaan toegevoegd. (Via de defaultconstructie kun je het land op basis van de ingegeven btw-code automatisch laten bepalen.) Op deze manier is het gemakkelijker om een factuur waarop gemaakte kosten zowel in Nederland, als over de grens staan, te boeken (bijvoorbeeld bij facturen voor gebruik van een tankpas).

We raden aan om na de upgrade de autorisatie en/of instellingen van het formulier voor de btw-verdeling te controleren en – waar nodig – aan te passen, met name voor wat betreft het automatisch bepalen van het land!

Bij periodeafsluiting inkoopfacturen automatisch doorschuiven naar volgende periode

Voordat je een periode kunt afsluiten, controleer je in de functie Inkoopfacturen (MINFKT) of er nog onverwerkte inkoopfacturen voor die periode zijn. En bij de inkoopfacturen die niet verder verwerkt kunnen worden, pas je de periode handmatig aan.

Vanaf deze versie kun je de onverwerkte inkoopfacturen ook automatisch laten doorschuiven naar de volgende periode. In de functie Periode- en Jaarafsluiting (VAFJRP) is hiervoor in het onderdeel Afsluiting het veld Inkoopfacturen doorschuiven naar volgende periode toegevoegd. Bij de periodeafsluiting hoef je nu alleen dit veld aan te vinken. De onverwerkte inkoopfacturen met status Goedgekeurd t/m Gereedgemeld worden dan automatisch doorgeschoven naar de eerste nog niet afgesloten boekperiode.

HRM
Declaratie boeken met kostendrager verbeterd

Bij de Declaratiecodes (MDCLCD) kun je instellen of je de bijbehorende declaraties met een kostendrager wilt laten boeken. Als er bij de declaratiecode meerdere kostendragers zijn gekoppeld, dan geeft de declarant bij de declaratie aan welke kostendrager van toepassing is.

In deze versie is aan de combobox met kostendragers de optie ‘leeg’ (‘-‘) als initiële waarde toegevoegd. Op deze manier is de declarant verplicht om bewust de juiste kostendrager voor zijn declaratie te selecteren.

Logistiek
Detailgegevens leveranciersassortimenten toegevoegd

In het formulier van de Leveranciersassortimenten (MLEVAS) zijn in het onderdeel Detailgegevens de velden Bruto verkoopprijs, Gewicht en Vervangend artikelnummer crediteur toegevoegd. 

Sjabloon voor ‘Importeren Leveranciersassortiment’ uitgebreid

Met de functie Importeren Leveranciersassortiment (VIMLAS) kun je een assortiment importeren. In het sjabloon van deze import zijn eveneens de nieuwe velden Bruto verkoopprijs, Gewicht en Vervangend artikelnummer crediteur toegevoegd. Wanneer je de importfunctie na de upgrade wilt gebruiken, raden we je aan om een volledig nieuw sjabloon te downloaden.

Projecten
Cursus betalen met eenmalige machtiging verbeterd

Het is mogelijk om je in te schrijven voor een online cursus en daarbij te betalen via een eenmalige machtiging. In deze versie is de afhandeling van deze online cursusaanmeldingen verbeterd. Zo wordt voortaan bij de debiteur ook automatisch een eenmalige incassomachtiging aangemaakt en wordt het nummer van deze machtiging opgeslagen bij de betreffende cursus. 

Meerdere voorzieningen per subproject/projectfase vastleggen

Wanneer de gerealiseerde kosten en/of opbrengsten uit de pas lopen met de voorgecalculeerde kosten en/of opbrengsten, dan is het mogelijk een voorziening op een subproject (MPRSUB) of projectfase (MPRFAS) te treffen via de shortcuts Voorziening kosten en Voorziening opbrengsten. Vanaf deze versie kun je bij een subproject of projectfase meerdere onverwerkte voorzieningen vastleggen. Dit geeft je mogelijkheid om per bedrag(regel) aan te geven waarvoor de voorziening is bedoeld. Daarmee is beter te herleiden hoe het voorzieningenbedrag is opgebouwd.

Service en Onderhoud
Gemakkelijk aanmaken nieuwe contactpersoon

Om het registreren van contactpersonen gemakkelijker te maken, kun je voortaan direct vanuit de functie Werkorders (MWORDE) een contactpersoon aanmaken. In het formulier kun je zelf aangegeven of je een nieuwe of een bestaande relatie als contactpersoon wilt aanmaken. Wanneer je kiest voor een nieuwe relatie komen automatisch de extra velden voor het aanmaken van een nieuwe (contact)persoon in het formulier naar voren. De ingevulde gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met de contactpersonen van de relatie.

Wanneer bij een relatie de eerste contactpersoon wordt aangemaakt, dan wordt deze automatisch als hoofdcontactpersoon geregistreerd.

Naar keuze nultarieven uit standaardcalculaties overschrijven

In het formulier van de Werkorders (MWORDE) zijn de velden Nultarieven bij calculatietarieven overschrijven en Nultarieven bij verkooptarieven overschrijven toegevoegd (als veld ‘Standaardcalculatie bij werkzaamheid overnemen’ is aangevinkt). Met deze velden geef je aan of je eventuele nultarieven uit de standaardcalculatie bij de werkorder wilt overnemen of dat je deze tarieven bij het opslaan van de werkorder opnieuw wilt laten bepalen.

Bij kopiëren standaardcalculatie naar keuze nultarieven overschrijven

Bij de calculatieregels van werkorders (MWORDE) kun je ervoor kiezen om een standaardcalculatie over te nemen (via de gelijknamige actie). In dit formulier zijn de zijn de velden Nultarieven bij calculatietarieven overschrijven en Nultarieven bij verkooptarieven overschrijven toegevoegd. Met deze velden geef je aan of je eventuele nultarieven uit de standaardcalculatie bij de werkorder wilt overnemen of dat je deze tarieven bij het opslaan opnieuw wilt laten bepalen.

Nieuw! Werkopdrachten direct elektronisch versturen met e-mail in eigen huisstijl

Bij het afdrukken van werkopdrachten vanuit de werkorder (MWORDE) is het voortaan mogelijk om de werkopdracht direct per e-mail naar de debiteur te versturen. In dit formulier zijn hiertoe de velden E-mail versturen naar debiteur en E-mailadres toegevoegd.

Daarnaast is het nu ook mogelijk de begeleidende e-mail in de eigen huisstijl in te richten. In de functie Formulieren (MFORMC) kun je bij de werkopdracht via de shortcut Sjablonen een elektronisch documenttype inrichten. Hier kun je nu ook aangeven welk html e-mailformulier je voor het versturen van de opdracht wilt gebruiken. Dit html-formulier vormt het sjabloon voor de uiteindelijke e-mail die naar de relatie wordt verzonden. Vul je hier geen html-formulier in, dan wordt het standaard e-mailbericht vanuit de omgeving verstuurd.

Het html-formulier maak je aan en upload je in de functie E-mailformulieren (MFORMM). Je kunt naar keuze één html-formulier inrichten voor alle documenten die je elektronisch verstuurd of per documenttype en/of per afdeling een apart e-mailformulier inrichten. In het html-formulier neem je het veld <!--tekst--> op voor het afdrukken van de begeleidende bodytekst.

Laatste werkopdracht mailen met e-mail in eigen huisstijl

Bij een werkorder (MWORDE) is het mogelijk om de laatste werkopdracht te mailen. Hierbij is het nu ook mogelijk de begeleidende e-mail in de eigen huisstijl te versturen. Deze e-mail wordt op dezelfde manier verstuurd als bij het afdrukken van de werkopdracht (zie vorige item). (Hiervoor wordt dus dezelfde inrichting in de functie Formulieren (MFORMC) gebruikt als voor het afdrukken/versturen van de werkopdracht.)