Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 11.0.08. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek aan in onze release notes. In dit geval adviseren wij u om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Algemeen
Via metasearch adres inclusief huis-/postbusnummer zoeken

Via de metasearch kunt u door het gehele systeem zoeken naar onder andere Pagina’s, Relaties, Projecten, Functies, (gepubliceerde) Documenten en Berichten. In deze versie is de optie om relaties, debiteuren en crediteuren te zoeken op het nummer van het adres toegevoegd. Voortaan kunt u deze dus ook vinden door te zoeken op (straatnaam en) huisnummer of op (postbus en) postbusnummer.

Werking autosuggest verbeterd

Het systeem beschikt over een autosuggest-functie. Bij het invoeren van gegevens kunt u eventueel een zoekterm rechtstreeks in een veld intypen. Het systeem geeft dan suggesties voor records (maximaal 10) die aan de zoekterm voldoen en toont deze in een drop-down box in het scherm. Sinds versie 11.0.07 kunt u hierbij ook zoeken op combinaties van woorden gescheiden door een spatie, waardoor u items op meer gegevens kunt zoeken en vinden. In de praktijk had dit echter in sommige gevallen een ongewenst effect, waardoor via de suggest niet meer de gewenste gegevens in beeld werden gebracht. 

In deze versie is de werking van de suggestfunctie dan ook verder aangescherpt. Vult u voortaan in een veld één zoekterm in, dan wordt de zoekactie standaard uitgevoerd op het veld c.q. de kolom die als eerste in de suggest wordt getoond. Vult u meerdere zoektermen in, dan wordt in alle beschikbare velden gezocht. 

Gewijzigde suggest-definities bijwerken met nieuwe functie

Wanneer u wijzigingen in de suggestdefinities (MSUGGE/MSUGST) aanbrengt, worden nieuw toegevoegde velden in de kolomlijst direct volgens de nieuwe definities opgeslagen in de database. Om de impact op de performance te beperken worden de gegevens van al bestaande records tijdens de eerstvolgende nachtelijke verwerking omgezet naar de nieuwe definitie. 
Om het toch mogelijk te maken om de suggestgegevens op een tijdstip van uw keuze bij te werken is in deze versie de nieuwe functie Bijwerken Suggest-gegevens (VGENSG) toegevoegd. Wanneer u wijzigingen in de suggestdefinities heeft aangebracht kunt u met deze functie alle bestaande records laten bijwerken op basis van de aangepaste definities.

Basis
Sessie time-out van uw keuze instellen

Uit veiligheidsoverwegingen maakt het systeem gebruik van een sessie time-out. Dit betekent dat wanneer een gebruiker een aantal minuten geen actie uitvoert in het systeem, de sessie wordt beëindigd. 

In deze versie is in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) in het onderdeel Inloggen het veld Sessie time-out toegevoegd. In dit veld kunt u voortaan zelf aangeven hoe lang deze periode mag duren (in minuten). Na het verstrijken van de ingestelde tijdsduur wordt de gebruiker teruggeleid naar het inlogscherm met de melding dat zijn sessie is verlopen of verwijderd. Om toegang tot het systeem te krijgen zal de gebruiker opnieuw moeten inloggen. 

Let op: Om beveiligingsredenen is de maximale sessietijd begrensd tot een bepaalde limiet. Het systeem zal daarom altijd:

 • Een sessie van een publieke gebruiker beëindigen na maximaal 1 uur (60 minuten)
 • Een sessie van een ingelogde gebruiker beëindigen na maximaal 8 uur (480 minuten)

Ongeacht of u de nieuwe parameter op een langere tijdsduur hebt ingesteld. Wanneer u het veld op de default waarde ‘0’ laat staan, zijn eveneens de maximale sessietijden van kracht.

Werken met prijsgroepen uitgebreid naar activiteiten en kostencomponenten (Logistiek/Service & Onderhoud)

Bij de artikelen is het al langer mogelijk om prijs- en kortingsafspraken vast te leggen. In deze versie is deze werking uitgebreid naar de activiteiten (MAKTIV) en de kostencomponenten (MKSTKO) (bij gebruik van de modules Logistiek en Service & Onderhoud). Met het nieuwe veld Prijsgroep kunt u een activiteit of kostencomponent voortaan ook in een bepaalde prijsgroep indelen. Prijsgroepen worden gebruikt in diverse functies om de verkoopprijs vast te leggen en/of te bepalen. Tevens kunt u met behulp van prijsgroepen snel en gemakkelijk prijswijzigingen doorvoeren voor meerdere activiteiten en kostencomponenten tegelijk.

In het systeem zijn twee nieuwe functies toegevoegd voor het vastleggen van Prijstabellen Activiteiten (MPRTAA) en Prijstabellen Kostencomponenten (MPRTAK). Prijstabellen zijn bedoeld om prijzen voor een bepaalde periode vast te leggen per activiteit of prijsgroep, eventueel gerelateerd aan een debiteur. De werking van beide prijstabellen is gelijk aan de al bestaande functie Prijstabellen Artikelen (MPRTAB).

Daarnaast is in de calculatieregels van de functie Standaardcalculaties (MSTKAL) het veld Kortingspercentage toegevoegd. De waarde van dit veld wordt automatisch bepaald op basis van aanwezige prijsafspraken en ingevuld na selectie van een activiteit of component in het gelijknamige veld.

Nieuw! Gebruiker aanvullend/tijdelijk autoriseren

Bij veel organisaties worden de gebruikers in het systeem geautoriseerd op basis van gebruikersprofielen. De rechten op functies zijn gekoppeld aan gebruikersgroepen, die dan zijn samengevoegd in een gebruikersprofiel. Bij een wijziging van de rechten van het profiel worden deze automatisch doorgezet naar alle gebruikers met dit profiel. De wens bestaat echter om een gebruiker naast een gebruikersprofiel ook op losse functies (tijdelijk) rechten te kunnen geven. Vanaf deze versie is dit mogelijk.

Bij de Gebruikers (MGEBRU) is in het onderdeel Autorisatie de optie Gebruikersgroep(en) voor aanvullende/tijdelijke autorisatie toegevoegd. Met dit veld kunt u een gebruiker voortaan gemakkelijk een extra autorisatie toekennen die niet binnen het profiel aanwezig is. Of een gebruiker gemakkelijk voor (een) functie(s) autoriseren die tijdelijk door hem wordt waargenomen, bijvoorbeeld tijdens vakantie of ziekte van een collega. Op deze manier hoeft u niet meer voor een gebruiker een volledig nieuw gebruikersprofiel aan te maken.

Instelling op status toegevoegd bij alerts voor Dossiers/Hulpvragen

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en via e-mail) ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

Bij diverse alerts voor de Dossiers en Hulpvragen is de instelling ‘Vanaf – t/m welke status tellen’ toegevoegd. Met deze instelling kunt u voortaan specifieker aangeven welke gegevens u wilt laten intellen. Dit geeft u meer flexibiliteit in het gebruik van deze alerts:

 • Hulpvragen die de uiterste afhandeldatum gaan overschrijden (md010)
 • Hulpvragen in behandeling van opgezegde leden (md040)
 • Lopende dossierbehandelingen van opgezegde leden (md060)
 • Dossierbehandelingen met rappeldatum overschreden (md070)
 • Dossierbehandelingen waarvoor griffiegeld niet is betaald (md100)

(Bij de alert Hulpvragen in behandeling bij medewerker naar status – md030 was deze optie al aanwezig.)

Nieuw! Betalingscondities afgestemd op betaalstromen webwinkel

Bij gebruik van de webwinkel kunt u voortaan per betaalstroom aangeven welke betalingsconditie van toepassing is. In de functie Websites (MWPSTS) zijn in het onderdeel Webwinkel: defaultwaardes nu drie aparte velden beschikbaar waarin u de betalingsconditie kunt opgeven:

 • Bij betaling per factuur
 • Bij eenmalige machtiging
 • Bij online betaling

Dit geeft u de mogelijkheid om per betaalstroom de tekst te sturen die op de factuur wordt afgedrukt. Bij een online betaling heeft een klant immers al betaald en wilt u een andere tekst op de factuur opnemen, dan bij een klant die nog niet heeft betaald. In de functie Betalingscondities (MBETKN) beheert u de teksten die per conditie worden afgedrukt.

Business Intelligence
Rapportages toevoegen aan eigen startpagina verbeterd

Vanuit het onderdeel Nieuwe rapportages op de persoonlijke startpagina kan een eindgebruiker zelf rapportages zijn startpagina toevoegen. Vanaf deze versie is het mogelijk om het snapshot uit te voeren en te bekijken, rekening houdend met de instellingen voor de inlogde gebruiker. Op deze manier kan de gebruiker beter beoordelen of een rapportage interessant voor hem is. 

Daarnaast is het icoon om het snapshot aan de persoonlijke startpagina toe te voegen, voortaan direct zichtbaar. Een gebruiker hoeft dan niet meer te wachten tot de rapportage is opgebouwd, voordat hij deze aan zijn startpagina kan toevoegen. 

Configuraties
Prijsafspraken debiteur/site raadplegen

Bij de artikelen is het al langer mogelijk om prijs- en kortingsafspraken vast te leggen. In deze versie is deze werking uitgebreid naar de activiteiten (MAKTIV) en de kostencomponenten (MKSTKO) (bij gebruik van de modules Logistiek en Service & Onderhoud). Hiervoor is in de functies Sites (MSITES) en Configuraties (MCONFI) de shortcut Prijsafspraken debiteur/site toegevoegd. Via deze shortcut is het mogelijk om de prijsafspraken van de bijbehorende debiteur en/of site te raadplegen.

CRM
Bezoek- of correspondentieadres van relatie/debiteur/crediteur tonen

In de Parameters CRM (MMAPAR) is in het onderdeel Adresgegevens het nieuwe veld Bezoek- of correspondentieadres van relatie tonen toegevoegd. Met dit veld kunt u voortaan zelf instellen welk adres (bezoek- of correspondentieadres) op de diverse plekken in het systeem bij de relaties, debiteuren en crediteuren getoond wordt. Bij de upgrade wordt het nieuwe veld standaard ingesteld op Correspondentieadres. Na de upgrade kunt u dit veld eventueel zelf omzetten naar bezoekadres, indien dit gewenst is.

Belangrijk om te weten: Bij de contactpersonen kunt u aangeven of het correspondentieadres van de organisatie bij de (contact)personen getoond wordt. Wanneer u de nieuwe parameter omzet naar Bezoekadres is dit niet meer mogelijk. Bij de (contact)personen wordt dan standaard het bezoekadres van de persoon getoond, mits dit is vastgelegd in het systeem.

Flexibele controle op doublures mogelijk

In de Parameters CRM (MMAPAR) is in het onderdeel Controle op dubbele relaties de checkbox Controleren op niet-actieve relaties toegevoegd. Met dit veld kunt u voortaan zelf aangeven of u bij de controle op doublures ook de inactieve relaties wilt laten meenemen. Het voordeel hiervan is dat u er dan alsnog voor kunt kiezen de gevonden inactieve relatie weer actief te maken in plaats van een nieuwe (dubbele) relatie aan te maken.

Bij de upgrade wordt het nieuwe veld automatisch geactiveerd zodat de werking gelijk blijft aan de situatie voor de upgrade.  Wilt u voortaan alleen laten controleren op actieve relaties? Dan kunt u het nieuwe veld na de upgrade zelf deactiveren.

BIK-codes verwijderd

In deze versie is de verouderde functie voor de BIK-codes (MCBSKD) komen te vervallen, omdat deze gegevens niet meer worden gebruikt. De Kamer van Koophandel is overgegaan naar een nieuwe codering: de Standaard BedrijfsIndeling (SBI). In versie 11.0.07 is de nieuwe functie SBI-codes (MSBICD) toegevoegd waarin de codering is opgenomen. Wanneer in uw omgeving BIK-codes aan organisaties gekoppeld zijn, zijn deze gegevens tijdens de upgrade automatisch omgezet naar de bijbehorende SBI-code.
In verband hiermee zijn in de functies Relaties (MRELAT), Relaties: Organisaties (MRLORG) en het Importeren Relatiebestand (VIMREL) ook de velden voor de BIK-code verwijderd. 

Importeren relatiebestand verbeterd

Bij het importeren van een relatiebestand (VIMREL) wordt de eigenaarsgroep van de organisatie voortaan ook automatisch overgenomen bij eventueel nieuw aangemaakte (contact)personen.

BIK-code uit basisselectie mailings verwijderd

In de Mailing-runs (MMAILP) is de selectiemogelijkheden op BIK-code verwijderd.

Basisselecties op mailingcodes, contributiegroepen en programma’s (donateurs) aangepast

In het systeem zijn in diverse functies zogenaamde ‘dual list viewers’ aanwezig. Dit zijn velden waarbij u de waarde(n) van uw keuze vanuit de ‘niet geselecteerd’ box naar de ‘geselecteerd’ box kunt verplaatsen en vice versa. Vanaf versie 11.0.07 kunt u bij deze velden zelf kiezen of de gegevens in uw scherm worden gesorteerd op code of omschrijving. 

Hierdoor zijn in de basisselectie van een mailing-run de specifieke selecties op code/omschrijving van de mailingcodes, contributiegroepen en programma’s (donateurs) overbodig geworden en daarom verwijderd.

Basisselectie op contactpersonen verbeterd

In de basisselectie van een mailing-run kunt u in het onderdeel Contactpersonen aangeven of u ook organisaties zonder contactpersoon wilt meenemen in selectie (met de gelijknamige checkbox). Voortaan wordt bij het genereren van de mailing-run dan gekeken naar de aanwezigheid van actieve contactpersonen. Voorheen werden in dit geval alleen organisaties geselecteerd waarbij geen enkele contactpersoon geregistreerd was.

Nieuw! Offerte en opdrachtbevestiging elektronisch versturen (met bijlagen)

Vanaf deze versie is het mogelijk om offertes en opdrachtbevestigingen (module CRM) per e-mail naar de relatie te kunnen versturen, inclusief eventuele bijlagen en/of specificaties. Hiertoe is in de Offertes (MOFFER) het onderdeel Elektronisch verzenden toegevoegd, waarin u dit (per offerte) kunt activeren. Ook kunt u hier het e-mailadres opgeven waarnaar de offerte en opdrachtbevestiging wordt verstuurd. Voor meer informatie zie het onderdeel Document Management in deze release notes.

Document Management
Nieuw! Bijlage(n) meesturen met elektronische factuur

Vanaf deze versie is het mogelijk om bij facturen die per e-mail worden verstuurd, bijlagen en/of verdere specificaties mee te sturen. Hiertoe is in de functies Conceptfacturen Projecten (MKONSE), Conceptfacturen Service & Onderhoud (MCONCF) en Conceptfacturen Logistiek (MCOLOG) een koppeling met het documentenarchief gemaakt.

Wanneer u van deze nieuwe optie gebruik wilt maken, maakt u allereerst in de functie Mappen (MBDMAP) de map(pen) en/of submap(pen) aan waarin u de bijlagen wilt opslaan/klaar zetten. Voor de overzichtelijkheid raden u aan om hiervoor een specifieke map te gebruiken. Deze map(pen) koppelt u vervolgens aan de volgende entiteiten (voor zover van toepassing):

 • Conceptfactuur Projecten, Conceptfactuur Logistiek en/of Conceptfactuur Service & Onderhoud
 • Debiteur
 • Openstaande post debiteur
 • Project, Subproject en/of Projectfase
 • Contract en/of Werkorder

Ook geeft u via de shortcut Autorisatie aan welke gebruikers(groepen) toegang mogen hebben tot de map(pen).

In de functie Formulieren (MFORMC) geeft u per formuliercode in het onderdeel Bijlage(n) bij elektronisch versturen aan in welke map en/of submap de bijlagen worden klaargezet. Dit is mogelijk bij de volgende factuurstromen:

 • Factuur Projecten (pfac)
 • Factuur Contracten – service (sfac)
 • Factuur Contracten – werkorder (sfwo)  
 • Factuur Logistiek (lfac)

Let op: De (sub)map(pen) koppelt u dus aan de entiteit conceptfactuur. De map (en submap) geeft u echter op bij de formuliercode voor de definitieve factuur. 

Zodra u de conceptfacturen hebt gegenereerd, kunt u in de functies Conceptfacturen Projecten (MKONSE), Conceptfacturen Service & Onderhoud (MCONCF) en Conceptfacturen Logistiek (MCOLOG) de gewenste bijlagen bij de conceptfactuur uploaden en archiveren. We raden u aan dit te doen wanneer de conceptfactuur akkoord is. (Wanneer de conceptfactuur bijvoorbeeld voor een correctie verwijderd wordt, worden ook de aan de conceptfactuur gekoppelde documenten verwijderd.)  

Bij het definitief afdrukken van de factuur wordt deze per e-mail verstuurd inclusief de geüploade bijlage(n). Wanneer u de (sub)map voor de bijlage ook hebt gekoppeld aan de entiteiten Debiteur en Openstaande post debiteur kunt u de bijlage(n) bij de factuur op die locaties inzien.

Nieuw! Offerte en opdrachtbevestiging elektronisch versturen (met bijlagen)

Vanaf deze versie is het mogelijk om offertes en opdrachtbevestigingen (module CRM) per e-mail naar de relatie te kunnen versturen, inclusief eventuele bijlagen en/of specificaties. Hiertoe is in de Offertes (MOFFER) het onderdeel Elektronisch verzenden toegevoegd, waarin u dit (per offerte) kunt activeren. Ook kunt u hier het e-mailadres opgeven waarnaar de offerte en opdrachtbevestiging wordt verstuurd. 

Wanneer u bijlagen met de offertes en/of opdrachtbevestigingen wilt meesturen, maakt u in de functie Mappen (MBDMAP) de map(pen) en/of submap(pen) aan waarin u de bijlagen wilt opslaan/klaar zetten. Deze map(pen) koppelt u vervolgens aan de entiteiten Offerte, Relatie en Debiteur en eventueel de entiteit waarvoor de offerte geldt. Dit geeft u de mogelijkheid om de bijlage(n) bij de offerte ook op deze locaties in te zien. Verder geeft u via de shortcut Autorisatie aan welke gebruikers(groepen) toegang mogen hebben tot de map(pen).

In de functie Formulieren (MFORMC) geeft u bij de formuliercodes Offerte marketing (moff) en/of Opdrachtbevestiging marketing (mobv) in het onderdeel Bijlage(n) bij elektronisch versturen aan in welke map en/of submap de bijlagen worden klaargezet. Bij de offerte kunt u vervolgens de gewenste bijlagen uploaden en archiveren.

In het selectiescherm van de functies Afdrukken Offertes (VOFFER) en Afdrukken Opdrachtbevestigingen (VOPDBV) is het veld E-mail versturen naar relatie toegevoegd. Met dit veld geeft u aan of u de geselecteerde offertes daadwerkelijk per e-mail wilt laten versturen. Dit geeft u de mogelijkheid om hier flexibel mee om te gaan.

Documenten verplaatsen naar Google Drive

Werkt u met G Suite (Google for Work)? Dan is het vanaf deze versie mogelijk om documenten, die tot nu toe in AllSolutions werden gearchiveerd, snel en gemakkelijk naar de Google Drive over te zetten. Bijvoorbeeld omdat u op één locatie het overzicht wilt houden van alle documenten die bij een record aanwezig zijn. Of omdat u via Google samen met collega’s in de bestanden wilt samenwerken.

In de browser met documenten is daarom de actie Document verplaatsen naar Google Drive toegevoegd. Met deze actie kunt u een geselecteerd document/bestand vanuit het documentenarchief verplaatsen naar de bijbehorende Google Drive map. De nieuwe actie wordt overigens alleen getoond als de koppeling met Google Drive in de omgeving is geactiveerd en als de gebruiker voor de actie geautoriseerd is.

Wanneer u de actie gebruikt, wordt het document/bestand toegevoegd aan de Google Drive-folder van het bijbehorende record. Als er voor dit record nog geen folder bestaat in Google Drive, dan wordt deze folder automatisch aangemaakt. Zodra het document is verplaatst wordt het document verwijderd uit AllSolutions. Dit betekent overigens niet dat het bestand gelijk ‘weg’ is. In de functie Bestanden (MBACUP) is het mogelijk om verwijderde bestanden terug te vinden in het archief. Dit werkt min of meer hetzelfde als de ‘prullenbak’ op een pc. In de weergave van deze functie ziet u in de nieuwe kolom Google Drive of het verwijderde document is verplaatst naar Google Drive.

Nieuwe functie ‘Verwerken Verplaatsingen naar Google Drive’

Is het verplaatsen van documenten naar Google Drive niet helemaal gelukt en/of zijn de bestanden nog niet zichtbaar in Google Drive? Dan kunt u het verplaatsen nogmaals in gang zetten c.q. alsnog laten afronden met de nieuwe functie Verwerken Verplaatsingen naar Google Drive (VGODRV).

Op basis van sjablonen gegenereerde documenten direct in Google Drive archiveren

Met de actie Document genereren is het in diverse browsers mogelijk om op basis van sjablonen nieuwe documenten aan te maken en in een bepaalde map en/of submap op te slaan. Vanaf deze versie kunt u ook ervoor kiezen om bij het genereren het document direct te archiveren in Google Drive. Hiervoor is in het formulier voor het genereren van het document de checkbox Document direct verplaatsen naar Google Drive toegevoegd. Op deze manier kunt u gebruik blijven maken van de sjablonen (MSJABL) in AllSolutions (die diverse gegevens in het document automatisch vullen) en tegelijkertijd het document snel en gemakkelijk in de Drive-map archiveren.

Wanneer u van deze optie gebruik maakt, is het overigens niet mogelijk om het document direct te openen in de bewerk-modus. Na het genereren kunt u het nieuwe document vanuit de overzichtsweergave van het record zelf in de Google Drive-map openen om deze te bewerken.

Financieel
Betalingsconditie voor creditfacturen toegevoegd

Bij de Parameters Debiteuren (MDBPAR) is in het onderdeel Creditnota’s het veld Betalingsconditie creditnota toegevoegd. Hiermee kunt u aangeven welke betalingsconditie u wilt gebruiken in geval van een creditfactuur. Deze betalingsconditie wordt dan in plaats van de betalingsconditie van de debiteur gebruikt. Hiermee kunt u op de creditfactuur een aparte, aangepaste (factuur)tekst laten afdrukken, die specifiek is toegespitst op de creditering. Tot nu toe was deze optie al aanwezig in de ledenadministratie. Vanaf deze versie kunt u dit gebruiken voor alle factuurstromen.

Meer inzicht in handmatige facturen

Vanaf deze versie kunt u in de functie Handmatige Facturen (MHDFKT) ook de verwerkte facturen raadplegen. Voorheen werden in deze browser alleen de facturen t/m status ‘Gereed’ getoond. In de browser is het filter op Gereed dan ook aangepast naar een filter op de Status van de factuur. Daarnaast is er een extra weergave op dagboekcode toegevoegd.

En in de functie Informatie Handmatige Factuurregels (IHDFKT) kunt u voortaan ook de nog niet definitief afgedrukte facturen raadplegen. Ook in deze browser is nu een filter op de Status van de factuur beschikbaar.

Vereenvoudiging SEPA-incasso’s verder doorgevoerd (SEPA Direct Debit)

Met ingang van 20 november 2016 zijn de Europese richtlijnen voor SEPA-incasso’s aangepast. Zo is het onderscheid tussen de ‘eerste‘ en ‘volgende‘ incasso in een reeks vervallen voor zowel de standaard Europese incasso (Core) als de zakelijke Europese (B2B) incasso. Alle doorlopende incasso’s kunt u voortaan aanleveren als type ‘volgend’ (RCUR).

In deze versie zijn de velden voor het bijhouden van eerste en volgende incasso-opdrachten uit het systeem verwijderd. Ook zijn diverse controles op de ‘eerste’ of ‘volgende’ opdracht komen te vervallen. Dit betekent dat u alle incasso-opdrachten nu daadwerkelijk in één incassobestand bij uw bank kunt aanleveren zodra uw productieomgeving naar versie 11.0.08 is geüpgraded.

Importeren gescande inkoopfacturen verbeterd

Met het Importeren Gescande Inkoopfacturen (VIMINK) worden inkoopfacturen ingelezen vanuit een of meerdere importlocaties. Bij het uitlezen van een mailbox wordt voortaan gecontroleerd of bij een e-mail daadwerkelijk een bijlage aanwezig is. Is dit niet het geval, dan wordt er geen gescande inkoopfactuur meer aangemaakt. Op deze manier wordt het aanmaken van overbodige records door de aanwezigheid van bijvoorbeeld spam of phishing e-mails voorkomen.

Inkoopfactuurverdeling bij verwerkte inkoopfacturen inzien

Vanaf deze versie kunt u in de functies Inkoopfacturen (MINFKT) en Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) ook de inkoopfactuurverdeling van verwerkte inkoopfacturen raadplegen (via de gelijknamige shortcut). Voorheen werd de verdeling tijdens het verwerken van de inkoopfactuur verwijderd. 

Deze mogelijkheid is overigens alleen beschikbaar bij de inkoopfacturen die na de upgrade van uw productieomgeving naar versie 11.0.08 worden verwerkt. 

Inlezen elektronische bankafschriften verbeterd

Bij de Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) zijn diverse extra indexen toegevoegd waardoor het inlezen en matchen van een bankafschrift voortaan sneller wordt afgehandeld. 

Controle op dubbele regels toegevoegd (budgetten-interface)

Bij het Inlezen Interface Budgetten (VINBIN) is een controle op dubbele regels in het importbestand toegevoegd. Wanneer er in het importbestand dubbele regels worden aangetroffen, wordt dit voortaan vermeld op het verwerkingsverslag van de import.

Actie ‘Gehele regel kopiëren’ toegevoegd in de Financieel Verslaggenerator

Bij de Regelindelingen (MREGEL) kunt u via de shortcut Regels de onderliggende regels specificeren. In dit scherm is de actie Gehele regel kopiëren toegevoegd. Hiermee kunt u voortaan een gehele regel inclusief de bijbehorende grootboekrekeningen, kostendragers en intercompany-codes kopiëren. Op deze manier kunt u uw financiële rapportages sneller en gemakkelijker opbouwen en onderhouden.

Leden
Betalingsconditie voor creditfacturen verplaatst

In de Parameters Leden (MLEPAR) is in het onderdeel Facturering het veld Betalingsconditie creditfactuur aanwezig. Hiermee kunt u aangeven welke betalingsconditie u wilt gebruiken in geval van een creditfactuur. In deze versie is deze instelling verplaatst naar het onderdeel Creditnota’s in de Parameters Debiteuren (MDBPAR), zodat u deze instelling voortaan kunt gebruiken voor alle factuurstromen.

Selectie op BIK-code verwijderd

In deze versie is de verouderde functie voor de BIK-codes komen te vervallen, omdat deze gegevens niet meer worden gebruikt. In het Overzicht Actuele Ledenstand (POVACT), het Overzicht Opvoer Leden (POVOPV) en het Overzicht Afvoer Leden (POVAFV) zijn daarom de selectiemogelijkheden op BIK-code verwijderd.

Logistiek
Artikelen: Diverse velden vergroot

In de Artikelen (MARTIK) zijn de velden voor de Omschrijving en de Aanvullende omschrijving vergroot van 30 naar 60 posities. Dit is ook doorgevoerd in de velden van andere tabellen waarin artikelomschrijvingen worden opgeslagen. 

Daarnaast is in het scherm voor het vastleggen van de crediteuren bij de Artikelen (MARTIK) het veld Artikelnummer crediteur vergroot van 16 naar 30 posities. Dit is ook doorgevoerd in de velden van andere tabellen waarin het artikelnummer van de crediteur wordt opgeslagen. Op deze manier heeft u meer ruimte om de gewenste gegevens te kunnen registreren.

Transporten uitgebreid naar werkorders

Vanaf deze versie is het mogelijk de transporten te registreren van machines die via werkorders worden gerepareerd. In de browser met Transporten (MTRANS) is daarom een nieuw filter op Transportsoort beschikbaar. Daarnaast zijn in de weergave de kolommen werkordernummer, omschrijving en transportkosten toegevoegd. 

Bij het registreren van een transport vanuit een werkorder zijn verder de velden Transportsoort, Ordernummer, Werkorder en Transportkosten ter informatie aan het invulscherm toegevoegd. 

Nieuw! Documenten bij Conceptfacturen (Logistiek) opslaan

Vanaf deze versie is het mogelijk om documenten bij conceptfacturen (Logistiek) vast te leggen. De documenten kunnen in de functie Conceptfacturen (MCOLOG) op dezelfde manier als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd. Hierdoor is het nu ook mogelijk om bij het afdrukken van de definitieve facturen een bijlage met de elektronische factuur mee te sturen. Zie voor meer informatie het onderdeel Document Management in deze release notes.

E-mailadres contactpersoon automatisch gevuld in order

In het invulformulier van een order (MORDER) kunt u een contactpersoon opgeven. Wanneer u via de i-knop een contactpersoon uit de onderliggende tabel selecteert, wordt het e-mailadres van de contactpersoon voortaan automatisch gevuld in het veld E-mailadres orderbevestiging.

Projecten
Nieuw! Documenten bij Conceptfacturen (Projecten) opslaan

Vanaf deze versie is het mogelijk om documenten bij conceptfacturen (Projecten) vast te leggen. De documenten kunnen in de functie Conceptfacturen (MKONSE) op dezelfde manier als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd. Hierdoor is het nu ook mogelijk om bij het afdrukken van de definitieve facturen een bijlage met de elektronische factuur mee te sturen. Zie voor meer informatie het onderdeel Document Management in deze release notes.

Service en Onderhoud
Transportkosten brengen/halen machines op werkorders doorbelasten

Vanaf deze versie is het mogelijk de transporten te registreren van machines die via werkorders worden gerepareerd. Op het moment van afmelden van het transport worden de transportkosten (heen en terug) dan op de werkorder doorbelast. In de Parameters Service & Onderhoud (MSOPAR) is hiervoor het nieuwe onderdeel Transporten toegevoegd. Hier kunt u de kostencodes vastleggen voor het boeken van de transportkosten voor het brengen en halen van de machines op de werkorder.

Nieuwe functies ‘Prijstabellen Activiteiten/Kostencomponenten’

Bij de artikelen is het al langer mogelijk om prijs- en kortingsafspraken vast te leggen. In deze versie is deze werking uitgebreid naar de activiteiten (MAKTIV) en de kostencomponenten (MKSTKO) (bij gebruik van de modules Logistiek en Service & Onderhoud). In het systeem zijn twee nieuwe functies toegevoegd voor het vastleggen van Prijstabellen Activiteiten (MPRTAA) en Prijstabellen Kostencomponenten (MPRTAK). Prijstabellen zijn bedoeld om prijzen voor een bepaalde periode vast te leggen per activiteit of prijsgroep, eventueel gerelateerd aan een debiteur. De werking van beide prijstabellen is gelijk aan de al bestaande functie Prijstabellen Artikelen (MPRTAB).

Transporten bij werkorders registreren

Vanaf deze versie is het mogelijk de transporten te registreren van machines die via werkorders worden gerepareerd. In de browser met Werkorders (MWORDE) is hiertoe de shortcut Transporten toegevoegd. Hier kunnen de gegevens worden onderhouden van de transporten van materieel van en naar de klant. 

Werken met prijsgroepen uitgebreid naar activiteiten en kostencomponenten (Werkorders)

Bij de artikelen is het al langer mogelijk om prijs- en kortingsafspraken vast te leggen. In deze versie is deze werking uitgebreid naar de activiteiten (MAKTIV) en de kostencomponenten (MKSTKO) (bij gebruik van de modules Logistiek en Service en Onderhoud). Prijsgroepen worden gebruikt in diverse functies om de verkoopprijs vast te leggen en/of te bepalen.. Tevens kunt u met behulp van prijsgroepen snel en gemakkelijk prijswijzigingen doorvoeren voor meerdere activiteiten en kostencomponenten tegelijk.

In verband met deze aanpassing zijn in de browsers behorend bij van de Werkorders (MWORDE) een aantal velden toegevoegd of aangepast:

 • In de browsers met de urenregels, kostenregels en artikelregels is een kolom Prijsherkomst toegevoegd. (Deze wordt initieel niet getoond.)
 • In het invulscherm voor het aanmaken van een urenregel zijn de velden Verkooptarief, Verkoopbedrag en Kortingspercentage toegevoegd, inclusief een default-knop om het bedrag automatisch te laten berekenen. 
 • In het invulscherm voor het aanmaken van een kostenregel is het veld Kortingspercentage toegevoegd. 
 • In de browsers en het invulscherm van de calculatieregels zijn de kolommen/velden Brutoprijs en Kortingspercentage toegevoegd.
 • In de browser met de verantwoording zijn de kolommen Verkooptarief, Kortingspercentage en Prijsherkomst toegevoegd.
 • Bij het kopiëren van de standaardcalculatie zijn de velden Tarief overnemen van en Peiljaar/-week uit het scherm verwijderd.
Nieuw! Documenten bij Conceptfacturen (Service & Onderhoud) opslaan

Vanaf deze versie is het mogelijk om documenten bij conceptfacturen (Service & Onderhoud) vast te leggen. De documenten kunnen in de functie Conceptfacturen (MCONCF) op dezelfde manier als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd. Hierdoor is het nu ook mogelijk om bij het afdrukken van de definitieve facturen een bijlage met de elektronische factuur mee te sturen. Zie voor meer informatie het onderdeel Document Management in deze release notes.

Inzicht in kortingspercentage (prijsafspraken) in factuurregels

In de factuurregels van de Conceptfacturen Service & Onderhoud (MCONCF) is de kolom Kortingspercentage toegevoegd.

Urenregistratie
Keuze in verwerking van uren van derden

In de Parameters Urenregistratie (MUIPAR) kunt u voortaan aangeven hoe u de uren van derden wilt verwerken. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Uitgestelde verwerking: Deze verwerking van uren derden registreert wel de boeking als onderhanden werk maar nog niet de kostenboeking van inhuur derden. Aan het eind van de maand wordt het programma Verwerken Inkoopurenmutaties (VUREXT) gedraaid. Alle geboekte uren die nog niet in het inkoopproces zijn verwerkt, worden dan als een transitorische post geboekt en aan het begin van de volgende maand meteen weer tegen geboekt. Pas bij de daadwerkelijke ontvangst van de inkoopfactuur wordt de daadwerkelijke kostenboeking gemaakt.
 • Directe verwerking: Bij de directe verwerking van uren derden worden zowel de onderhanden werk boeking als de kostenboeking direct gemaakt. Bij ontvangst van de factuur (dit kan enige tijd later zijn) wordt er een aanvullende boeking gedaan op een verschillenrekening als er een verschil is met de geboekte kosten bij de urenverwerking.

Let op: Het omzetten van deze parameter is alleen mogelijk wanneer er geen urenregels zonder inkoopfactuur zijn. Dit kunt u controleren in de functie Urenregels zonder inkoopfactuur (MGINKU).