Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 11.0.05. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Mailingfunctie verbeterd

Zoals al aangekondigd op onze AllUser bijeenkomst in mei jl. is in deze versie de mailingfunctionaliteit op een groot aantal punten verbeterd en uitgebreid. Hierbij zijn alle mailingfuncties omgebouwd en een groot aantal velden verplaatst. Dit alles met als doel de mailingfunctie overzichtelijker te maken en om ervoor te zorgen dat u voortaan beter en gemakkelijker uw mailingadressen kunt kunnen selecteren. Op deze manier kunt u stapsgewijs en gebruiksvriendelijk toewerken naar de juiste doelgroep voor uw mailing. In deze release notes leest u een beknopt overzicht van de gewijzigde functies. Voor een uitgebreide uitleg is een nieuwe Handleiding Mailings in AllSolutions voor u beschikbaar die u hier kunt downloaden.

Wanneer u de mailingfunctie gebruikt, raden wij u aan om alle functies die bij deze uitbreiding betrokken zijn tijdens de acceptatiecheck goed te controleren! Daarnaast geven wij u in het upgradeproces extra tijd om de mailings te testen. Bij eventuele vragen is uw consultant beschikbaar om u bij het upgradeproces te ondersteunen.

Algemeen
Autorisatie op zoeken naar berichten via de metasearch verbeterd

Via de metasearch kunt u door het gehele systeem zoeken op basis van één of meerdere zoektermen binnen een of meerdere entiteiten. In deze versie wordt de lijst met zoekresultaten nog beter afgestemd op de gebruiker. Zo wordt nu ook bij berichten rekening gehouden met de autorisatie en rollen van de gebruiker en met de afdelingsautorisatie

Basis
Persoonlijke startpagina naast algemene landingspagina toestaan

Bij een gebruiker kunt u een (feature)pagina als startpagina/algemene landingspagina instellen. Dit biedt u de mogelijkheid om uw interne gebruikers een intranet-omgeving aan te bieden met snelkoppelingen naar informatie en/of functies. Of externe gebruikers na het inloggen in een portal te laten landen. Met een klik op het logo links boven in de omgeving kan de gebruiker op elk gewenst moment weer naar de centrale homepagina navigeren.

In AllSolutions11 is het mogelijk om deze gebruikers naast de algemene landingspagina ook een eigen persoonlijke startpagina te laten gebruiken. De gebruiker heeft dan toegang tot deze persoonlijke startpagina via zijn inlognaam in de metabar boven in het scherm.

Vanaf deze versie kunt u deze optie zelf activeren in de Parameters AllSolutions (MZZPAR). In deze functie is in het onderdeel Inloggen het veld Persoonlijke startpagina toestaan naast algemene landingspagina toegevoegd. Gebruikers waarbij geen pagina als startpagina is ingesteld, komen na het inloggen altijd op hun persoonlijke startpagina uit.

Accolades opnemen in condities voor eigen weergaven en filters

Met de actie Weergaven wijzigen in de browser kunt u eigen weergaven aan het systeem toevoegen, naar keuze voor algemeen gebruik, voor een bepaalde configuratiegroep of voor een specifieke gebruiker. Met de actie Instellingen wijzigen kunt u eigen filters aan een functie toevoegen.

Bij het maken van eigen weergaven of filters wordt aangeraden om de gebruikte conditie altijd met accolades in te voeren. Bijvoorbeeld:

pr06{pr06.prgrp = “X”}

Wanneer dit niet het geval is, dan wordt er voortaan alsnog een accolade-constructie toegevoegd. Het systeem past dit dus automatisch aan. Het gebruik van accolades zorgt ervoor dat het starten van weergaven en filters sneller werkt en minder capaciteit vergt. Dit komt de performance van uw omgeving ten goede.

Tijdens de upgrade wordt de accolade-constructie automatisch aan uw weergaven en instellingen toegevoegd, mits dit technisch mogelijk is.  Om de instellingen in uw omgeving zelf te controleren kunt u met de nieuwe functie Genereren Controlebestand Instellingen (PCHKIN) een tekstbestand genereren waarin onjuiste weergaven en configuraties zijn opgenomen.

CRM
Mailingfunctionaliteit verbeterd en uitgebreid

Vanuit AllSolutions kunt u mailings aan uw relatie versturen, zowel per brief als per e-mail. Zoals al aangekondigd op de AllUser gebruikersbijeenkomst in mei jl. is in deze versie de mailingfunctionaliteit op een groot aantal punten verbeterd. Zo is de mailingfunctie uitgebreid met een groot aantal basismogelijkheden om relaties voor een mailing te kunnen selecteren. Hiervoor was voorheen vaak een aanvullende selectie nodig, die geprogrammeerd moest worden. Dit is in de nieuwe opzet van de mailingselectie voor het grootste gedeelte niet meer nodig.

In deze versie zijn alle mailingfuncties omgebouwd en een groot aantal velden verplaatst. In het hoofdrecord legt u voortaan de basisgegevens van de mailing vast (o.a. datum, mailingwijze, etc.). In de onderliggende regels geeft u vervolgens aan welke selectiecriteria u voor de mailing wilt gebruiken. Dit alles met als doel de mailingfunctie overzichtelijker te maken en om ervoor te zorgen dat u mailingadressen beter en gemakkelijker kunt selecteren. Op deze manier kunt u stapsgewijs en gebruiksvriendelijk toewerken naar de juiste doelgroep voor uw mailing.

In deze release notes leest u een beknopt overzicht van de gewijzigde functies. Voor een uitgebreide uitleg is een nieuwe Handleiding Mailings in AllSolutions voor u beschikbaar die u hier kunt downloaden.

Wanneer u de mailingfunctie gebruikt, raden wij u aan om alle functies die bij deze uitbreiding betrokken zijn tijdens de acceptatiecheck goed te controleren! Daarnaast geven wij u in het upgradeproces extra tijd om de mailings te testen. Bij eventuele vragen is uw consultant beschikbaar om u bij het upgradeproces te ondersteunen.

Mailing-run aanmaken en selectiecriteria definiëren

In de functie Mailing-runs (MMAILP) beheert u de mailings en genereert u een lijst van mailingadressen. Via de shortcut Mailingselecties geeft u de selectiecriteria op waaraan de relaties moeten voldoen om geselecteerd te worden voor de mailing.

U kunt hier voortaan meerdere mailingselecties in een mailing-run uitvoeren. In elke selectie die u definieert, kunt u aangeven of u relaties aan de mailing wilt toevoegen of juist weer uit het resultaat wilt verwijderen. En bij elke mailingselectie kunt u vervolgens ook weer een selectie op mailingcodes en/of contributiegroepen aan uw selectiecriteria toevoegen of een aanvullende selectie. De relatie moet aan de opgegeven criteria voldoen om geselecteerd (of juist gedeselecteerd) te worden voor de mailing.

Daarbij zijn de basisselecties uitgebreid met diverse extra selectiemogelijkheden op basis van de subadministraties. En het is nu mogelijk om in de basisselectie al een selectie op mailingcodes en contributiegroepen in te stellen.

Verder zijn de diverse invulschermen nu opgebouwd met zogenaamde dynamische velden. Dit betekent dat, zodra u een optie selecteert, de bijbehorende invulvelden geopend worden in uw scherm. Op deze manier blijven de invulschermen overzichtelijk en ziet u alleen die velden in het scherm die voor uw mailing-run relevant zijn.

Tip! Raadpleeg de helpteksten in het invulscherm voor meer informatie over de in te vullen velden en voorwaarden.

Mailingadressen genereren

Bij het genereren van de mailing worden de aanwezige mailingselecties op volgorde uitgevoerd. Op basis van het volgnummer worden de geselecteerde relaties aan de mailingadressen toegevoegd dan wel verwijderd. Een mailingselectie voor het verwijderen van relaties wordt uitgevoerd op de relaties die tot en met de betreffende mailingselectie (op basis van het volgnummer) zijn geselecteerd.

Op basis van de door u ingevulde selecties kan het systeem om een peildatum vragen. Op basis van welke datum wilt u bijvoorbeeld de selecties op het lidmaatschap laten uitvoeren? Het systeem gebruikt deze peildatum om te bepalen welke relaties op dat moment aan de selectiecriteria voldoen. Laat u het veld met de peildatum leeg, dan wordt altijd de datum van vandaag gebruikt.

Het genereren van de mailingadressen kunt u eventueel ook starten vanuit het scherm met de mailingselecties of het scherm met de mailingadressen.

Mailing-run uitvoeren

Vanuit de Mailing-runs (MMAILP) kunt u met de mailing uitvoeren met de gelijknamige actie. Afhankelijk van de in de mailing-run opgegeven uitvoerbestemming worden één of meerdere bestanden (brieven, etiketten, mergebestand) gegenereerd of de e-mails direct vanuit het systeem verzonden. Wanneer u een koppeling met een e-mailmarketing pakket gebruikt, worden de adresgegevens met deze handeling naar het gekoppelde pakket verstuurd.

Naar keuze kunt u bij het uitvoeren van de mailing-run ook de mailingadressen (opnieuw) laten genereren, op basis van de opgegeven selectiecriteria. Bijvoorbeeld wanneer u de maling-run versneld wilt uitvoeren. Wanneer bij de mailing-run al relaties/adressen als eerder selectieresultaat aanwezig zijn, dan worden deze bij het opnieuw genereren van de mailing-run overschreven (en daarmee automatisch verwijderd).

Bij het uitvoeren van de mailing-run kunt u voortaan zelf ervoor kiezen om deze direct gereed te melden. De status van de mailing-run gaat hiermee dan naar Gereed en tegelijkertijd wordt bij elke relatie binnen de selectie deze mailing geregistreerd. Dit kunt u in de diverse browsers nazien via de shortcut Mailing-runs. Let op! Wanneer een mailing-run is gereed gemeld kunt u de gegevens van de mailing (bijvoorbeeld de selectiecriteria) niet meer wijzigen. Met de actie Wel/niet gereedmelden kunt u de mailing overigens ook handmatig gereed melden. Door nogmaals op deze actie te klikken maakt u het gereed melden eventueel weer ongedaan.

Mailing per e-mail

Bij het uitvoeren van een e-mail mailing kunt u het e-mailformulier opgeven dat u wilt gebruiken. Het e-mailformulier vormt het sjabloon voor de uiteindelijke e-mail die naar de relatie wordt verzonden. In de functie E-mailformulieren (MFORMM) beheert u de gegevens van de e-mailformulieren

Het is voortaan voldoende om alleen een HTML e-mailsjabloon voor mailings vast te leggen. Bij het versturen van een mailing per e-mail voegt het systeem voortaan automatisch een tekstversie van het sjabloon toe.

Een schematisch overzicht van de nieuwe structuur van de mailingfunctie:

Handige extra opties

Mailing versneld uitvoeren
Wanneer het een kleine mailing betreft of het gaat om een eenvoudige selectie, dan kunt u de mailing ook versneld uitvoeren. Na het aanmaken en definiëren van de mailing-run kunt u nu ervoor kiezen om de mailing-run direct uit te voeren. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de mailingadressen direct te laten genereren, op basis van de opgegeven selectiecriteria. Het controleren van de geselecteerde relaties slaat u hierbij dus over.

Mailing genereren en uitvoeren vanuit diverse schermen
Het genereren van de mailingadressen en het uitvoeren van de mailing-run kunt u niet alleen starten vanuit het hoofdscherm van de Mailing-runs (MMAILP). Naar keuze kunt u deze ook starten vanuit de onderliggende schermen met de mailingselecties of het scherm met de mailingadressen (toegankelijk via de gelijknamige shortcuts. Dit scheelt u extra kliks.

Mailinguitvoer opnemen in Program Batch Jobs
Vanaf deze versie is het mogelijk om het Uitvoeren van de Mailing-runs (PMAMER) direct vanuit het menu of via het zoekveld in de metabar te starten. Dit geeft u ook de mogelijkheid om deze functie in de Program Batch Jobs (MJOBNR) op te nemen. Op deze manier kunt u mailing-runs die u op reguliere basis wilt uitvoeren, op vaste dagen en tijdstippen ‘schedulen’.  Bijvoorbeeld om dagelijks de bijgewerkte gegevens van uw relaties naar uw externe e-mailmarketing pakket te versturen.

Combinatiemailing van zowel post als e-mail mogelijk
Vanaf deze versie kunt u ook een combinatiemailing doen waarbij u in één mailing-run een deel van de mailing per post verstuurd en het andere deel per e-mail. Bij relaties waarbij een e-mailadres in het systeem aanwezig is, wordt de mailing dan per e-mail verstuurd. Overige relaties (waarbij geen e-mailadres aanwezig is of waarbij het veld mailingwijze op Alleen per post is ingesteld) worden ingedeeld in het postgedeelte. Bij het controleren van de geselecteerde mailingadressen kunt u de automatische indeling eventueel nog wijzigen.

Ook hierbij kunt u aangeven of u de e-mails vanuit AllSolutions zelf of vanuit een gekoppeld e-mailmarketing pakket (Tripolis Dialogue of MailPlus) wilt versturen. Wanneer u het e-mail gedeelte vanuit vanuit AllSolutions wilt versturen, worden bij het uitvoeren van de mailing zowel brieven als e-mails als output gegenereerd. Wanneer u voor het e-mailgedeelte gebruik maakt van de koppeling met een e-mailmarketing pakket, worden bij het uitvoeren van de mailing voor het gedeelte per post brieven gegenereerd. Voor het e-mailgedeelte worden de adresgegevens dan naar het gekoppelde pakket verzonden.

Aanvulling op de koppeling met Tripolis Dialogue

Vanaf versie 11.0.04 biedt AllSolutions de mogelijkheid om mailinggegevens uit AllSolutions te koppelen aan het e-mail marketing pakket Tripolis Dialogue. Met de functie Importeren Mailinggegevens vanuit Tripolis (VTRIPO) kunt u de mailingstatistieken vanuit Tripolis Dialogue inlezen in AllSolutions. Eventueel kunt u deze functie in de Program Batch Jobs (MJOBNR) opnemen, zodat de gegevens regelmatig worden bijgewerkt. De mailingstatistieken bestaan uit de volgende velden:

 • Mailing verzonden: ja/nee – ma58.tri-send
 • Tripolis: id contact – ma58.tri-id
 • Tripolis: mail geopend – ma58.tri-open-view
 • Tripolis: geopend op: datum/tijd – ma58.tri-open-timestamp
 • Tripolis: click op link – ma58.tri-open-clicks
 • Tripolis: bounce email – ma58.tri-bounce-email
 • Tripolis: bounced op: datum/tijd – ma58.tri-bounce-timestamp
 • Tripolis: bounce code – ma58.tri-bounce-code
 • Tripolis: bounce description – ma58.tri-bounce-desc
 • Tripolis: hard bounce: ja/nee – ma58.tri-bounce-hard
 • Tripolis: notsend email – ma58.tri-notsend-email
 • Tripolis: notsend description – ma58.tri-notsend-desc
 • Tripolis: notsend reason – ma58.tri-notsend-reason

In deze versie zijn de bovengenoemde velden aan de standaard weergaven van de volgende functies toegevoegd. (De velden zijn overigens alleen zichtbaar als de koppeling met Tripolis Dialogue in uw omgeving is geactiveerd.)

 • Mailing-runs (MMAILP) > shortcut Mailingadressen
 • Relaties (MRELAT) > shortcut Mailing-runs
 • Relaties: Organisaties (MRLORG) > shortcut Mailing-runs
 • Relaties: Contactpersonen (MRLCNT) > shortcut Mailing-runs
 • Relaties: Personen (MRLPRS) > shortcut Mailing-runs
 • Relaties: Scholen (MRLSCH) > shortcut Mailing-runs
 • Relaties: Besturen (MRLBST) > shortcut Mailing-runs

Als u in deze functies eigen weergaven hebt aangemaakt, dan kunt u de genoemde velden zelf aan deze weergaven toevoegen.

Financieel
UBL-bestand voor elektronische facturering uitgebreid

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kunt u het elektronisch factureren activeren. In dat geval kunt u bij de Debiteuren (MDEBST) aangeven of u deze elektronisch wilt factureren en zo ja, naar welk e-mailadres de factuur wordt verstuurd. Hierbij kunt u ook instellen of u naast de elektronische factuur in PDF-formaat ook nog automatisch een UBL-bestand wilt meesturen. Een UBL-bestand is een bestand in XML-formaat dat de metadata van een factuur bevat. Het UBL-bestand wordt gebruikt voor het uitwisselen van factuurgegevens tussen verschillende softwarepakketten.

In deze versie is het UBL-bestand verder uitgebreid. Zo worden voortaan ook het KvK-nummer en het correspondentieadres in de metadata opgenomen. Op deze manier kunnen deze gegevens ook door het ontvangende softwarepakket (automatisch) worden ingelezen en eventueel geboekt.

Versturen van signaleringse-mails bij opnieuw ter fiattering aanbieden van afgekeurde inkoopfacturen

Wanneer u inkoopfacturen ter fiattering aan uw medewerkers aanbiedt, kunt u hen via een automatische e-mailbericht erop attenderen dat er facturen ter fiattering voor hen klaar staan. Dit stelt u in in de Parameters Crediteuren (MKRPAR) in het onderdeel Inkoopfacturering met het veld Medewerkers in autorisatieroute mailen.

Vanaf deze versie verstuurt het systeem ook automatische signaleringse-mails wanneer afgekeurde inkoopfacturen opnieuw ter fiattering worden aangeboden. 

Versturen van signaleringse-mails bij fiatteren verplichtingen verbeterd

Wanneer u verplichtingen ter fiattering aan uw medewerkers aanbiedt, kunt u hen via een automatische e-mailbericht erop attenderen dat er verplichtingen ter fiattering voor hen klaar staan. Dit stelt u in in de Parameters Verplichtingen (MGVPAR) in het onderdeel Procesgang met het veld Medewerkers in autorisatieroute mailen.

In deze versie is het versturen van de signaleringse-mails verbeterd. Er wordt nu pas een bericht verstuurd op het moment dat de betreffende persoon ook daadwerkelijk kan fiatteren. Voorheen gebeurde dit soms te vroeg.

HRM
Afhandeling/verwerking van overwerkuren in Nmbrs® gewijzigd

AllSolutions biedt de mogelijkheid om het systeem te koppelen aan Nmbrs®, een online HR- en salarissysteem. In deze versie is de afhandeling/verwerking van overwerkuren via de koppeling met Nmbrs® gewijzigd. Voortaan wordt in AllSolutions alleen het aantal uur overwerk geregistreerd. Na het exporteren van de overwerkuren wordt pas in Nmbrs® bepaald welk bedrag aan de medewerker wordt uitbetaald.

In de functie Overwerkregelingen (MOVAFH) is het veld ‘Tarief’ vervallen. Hier legt u voortaan alleen vast welke looncomponent in Nmbrs® voor de overwerkregeling van toepassing is. Met het draaien van de functie Verwerken Overuren (VOUREX) worden de looncomponent-mutaties automatisch aangemaakt met het bijbehorende aantal uur (zonder bedrag). Deze kunt u raadplegen en eventueel nog bewerken in de functie Looncomponenten (MLCNMB) of via de gelijknamige shortcut bij de Medewerkers (MPERSO). Met de functie Exporteren Looncomponenten naar Nmbrs (VLCNMB) zet u de looncomponent-mutaties vervolgens daadwerkelijk over naar Nmbrs® waar zogenaamde urencomponenten worden aangemaakt. Het uit te betalen bedrag wordt hier dan door Nmbrs® automatisch bepaald. 

Exporteren van werktijden medewerkers naar Nmbrs® verbeterd

In deze versie is het exporteren van de werktijden van medewerkers naar Nmbrs verbeterd. Wanneer het aantal contracturen wijzigt en daarmee ook het rooster, dan wordt dit voortaan ook in Nmbrs® overgenomen. De functie Exporteren Medewerkergegevens naar Nmbrs (VEXNMB) geeft nu voor zowel de even als de oneven weken het juiste aantal werkuren door. 

Online samenwerken
Nieuwe optie: Kringen deactiveren

Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf, of de collega’s in het team waarmee u samenwerkt. Binnen een kring kunt u berichten, documenten en pagina’s delen. Gebruikers kunnen deze informatie alleen zien, wanneer zij via de kring hiervoor geautoriseerd zijn.

In deze versie is in de functie Kringen (MKRING) in het onderdeel Identificatie het veld Actief toegevoegd. Dit geeft u de mogelijkheid om kringen te deactiveren wanneer deze niet meer gebruikt worden of niet meer van toepassing zijn. Inactieve kringen worden niet meer op de profielpagina van gebruikers getoond.

Daarnaast is in de functie Kringen een filter op het veld Actief toegevoegd zodat u ook in deze browser voortaan een beter overzicht hebt van de actieve kringen. Door het uitzetten van het filter kunt u de inactieve kringen benaderen.