Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.22. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek voor u aan in onze release notes. In dit geval adviseren wij u om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Basis
Module Nmbrs®

AllSolutions gebruikt de functie Modules (MMODUL) om modules te activeren en te deactiveren. Zelf kunt u deze functie gebruiken om te raadplegen welke modules in uw omgeving zijn geactiveerd. In deze versie is hier de module Nmbrs® toegevoegd, zodat het eenvoudiger is om de functionaliteit van de Nmbrs® interface te (de)activeren.

Nieuw! Geldigheid wachtwoord per gebruiker(sprofiel) instelbaar

Vanaf deze versie kunt u per (verschillende typen) gebruikers instellen na hoeveel dagen het wachtwoord van een gebruiker verloopt. Hiervoor is bij de Gebruikersprofielen (MGBPRF) en de Gebruikers (MGEBRU) in het onderdeel ‘Beveiliging’ het veld ‘Aantal dagen dat nieuwe wachtwoord geldig is’ toegevoegd. Hierdoor kunt u nu bijvoorbeeld voor uw interne gebruikers een strenger wachtwoordbeleid aanhouden dan voor uw externe gebruikers. Externe gebruikers hebben meestal een beperkte autorisatie en loggen minder vaak in het systeem in. Zodra het wachtwoord van een gebruiker is verlopen, komt deze bij de eerstvolgende inlog automatisch in het scherm voor het instellen van een nieuw wachtwoord.

Hiermee is in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) het veld waarin voorheen de geldigheidsduur van het wachtwoord voor alle gebruikers centraal werd ingesteld, komen te vervallen.

Nieuwe alert ‘Openstaande tellijsten’ (vr010)

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alerts Monitor en via e-mail). Dit ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

In deze versie is de alert ‘Openstaande tellijsten’ (vr010) toegevoegd. Met deze alert stelt u per medewerker in of alle openstaande tellijsten of alleen tellijsten met een bepaalde aanvullende selectie worden getoond. Ook kunt u instellen of u de tellijsten voor alle magazijnen of voor een specifiek magazijn wilt zien. Vanuit de Alerts Monitor kan de medewerker rechtstreeks de bijbehorende functie Tellijsten (MTELLS) starten.

Financieel
Datumveld in AUTO-sjabloon voor aanmaningen beschikbaar

In het AUTO-sjabloon (MFORMA) voor de Aanmaningen kunt u vanaf deze versie een datum opnemen. Hiervoor zijn de velden <AISaanmaningsdatum> en <AISaanmaningsdatumLang> beschikbaar. U kunt het gewenste veld zelf aan de kop van uw aanmaningsjabloon toevoegen. De documenten drukt u af met de functie Afdrukken Aanmaningen (VAANMA).

Verbeterde matching verzamelbetalingen van debiteuren in elektronische bankafschriften

In deze versie is de automatische matching van verzamelbetalingen (van debiteuren) binnen de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) verbeterd. Het gaat dan om transactieregels die betrekking hebben op meerdere facturen, waarbij in de betalingsspecificatie de factuurnummers van de betaalde posten worden vermeld. Voorheen werd er maar één factuur aan de transactieregel gekoppeld, terwijl nu alle facturen zoals vermeld in de betalingsspecificatie worden gekoppeld. Voorwaarde is uiteraard wel dat het transactiebedrag overeenkomt met het totale openstaande saldo van de betreffende facturen.

Verbeterde verwerking van betalingsverschillen in elektronische bankafschriften

Deze versie biedt u ook verbeterde mogelijkheden om betalingsverschillen bij de Elektronische Bankafschriften (MAFSCH) te registreren en verwerken. Bij het (handmatig) koppelen van openstaande posten (debiteuren) aan transactieregels kunt u aangeven of een verschil tussen het te koppelen bedrag en het openstaande saldo van de factuur is toegestaan. Wanneer er een verschil is, kunt u aangeven of het een deelbetaling of een betalingsverschil betreft. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele betalingskorting en kredietbeperking. Deze werking is vergelijkbaar met het Algemeen Boekingsprogramma (MALGBK). Ook bij de automatische matching binnen de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) wordt nu rekening gehouden met eventuele betalingskorting en kredietbeperking.

HRM
Declaraties op volgorde fiatteren mogelijk

Bij de Parameters Declaraties (MDCPAR) kunt u vanaf deze versie instellen of u de declaraties op volgorde van de vastgelegde fiatteringsroute ter fiattering wilt aanbieden. Wanneer u van deze functionaliteit gebruik maakt, wordt een declaratie pas ter fiattering aan een persoon aangeboden, wanneer de (in de fiatteringsroute) voorgaande personen (met een lager volgnummer) de declaratie hebben gefiatteerd. De gewenste volgorde van fiattering kunt u in de functie Declaraties (MDECLA) en Controleren Declaraties (MCONDC) vastleggen.

Declaraties voor anderen registreren per medewerker(sprofiel) instelbaar

U kunt vanaf nu bij de Medewerkersprofielen (MMDPRF) en Medewerkers (MPERSO) instellen of een medewerker declaraties van andere personen mag raadplegen en onderhouden. Hiervoor is in het formulier in het onderdeel ‘Declaraties’ het veld ‘Acties declaraties andere medewerkers’ toegevoegd, waarbij u kunt kiezen voor: ‘-‘ (=geen), ‘Alleen raadplegen’ of ‘Raadplegen en bewerken’.

Met de uitgebreide autorisatie ‘Raadplegen en bewerken’ kan de medewerker bij het aanmaken van een nieuwe declaratie (MDECLA) nu ook aangeven of deze voor een (externe) crediteur wordt geregistreerd. Deze optie was eerder nog niet beschikbaar en is in deze versie toegevoegd.

Interface met online HR- en salarispakket Nmbrs® beschikbaar

Nmbrs® is leverancier van online software voor de HR- en salarisadministratie voor bedrijven en accountants. Met Nmbrs® kunnen vrijwel alle branches worden bediend. AllSolutions biedt de mogelijkheid om de HRM-module aan Nmbrs® te koppelen, zodat de medewerkersgegevens in Nmbrs® met de HRM-gegevens in AllSolutions kunnen worden gesynchroniseerd. Hierbij kunt u medewerkersgegevens vanuit AllSolutions naar Nmbrs® exporteren en loonstroken vanuit Nmbrs® in AllSolutions importeren (in pdf-formaat).

Looncomponenten registreren en exporteren naar Nmbrs®

In deze versie is de interface met Nmbrs® uitgebreid met het onderdeel Looncomponenten. Hiermee kunt u vanuit AllSolutions handmatig of automatisch aangemaakte looncomponenten overzetten naar Nmbrs®.

In de functies Medewerkers (MPERSO) en Eigen Medewerkergegevens (MPREIG) is hiervoor de shortcut Mutaties Looncomponenten toegevoegd. U kunt hier handmatig looncomponenten toevoegen, waarbij u aangeeft in welke salarisperiode (binnen Nmbrs®) deze mutatie terecht moet komen.

Het is ook mogelijk om het systeem automatisch op basis van declaraties en/of overwerkuren looncomponent-mutaties te laten aanmaken. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, koppelt u eerst de Declaratiecodes (MDCLCD) en Overwerkregelingen (MOVAFH) aan een looncomponentcode uit Nmbrs®. Wanneer u hierna de functies Verwerken Declaraties (VDECLA) en Verwerken Overuren (VOUREX) draait, worden de looncomponent-mutaties automatisch aangemaakt. Deze kunt u raadplegen en eventueel nog bewerken in de functie Looncomponenten (MLCNMB).

In welke salarisperiode binnen Nmbrs® de mutaties default moeten vallen, kunt u instellen in het onderdeel ‘Koppeling Nmbrs’ in de Parameters HRM (MAPPAR). U kunt deze (default) salarisperiode altijd nog handmatig per mutatie wijzigen.

Met de nieuwe functie Exporteren Looncomponenten naar Nmbrs (VLCNMB) zet u de looncomponent-mutaties vervolgens daadwerkelijk over naar Nmbrs®.

Leden
Bij beëindigen lidmaatschap, persoon als contactpersoon bij organisatie(s) beëindigen

Bij het beëindigen van Lidmaatschappen (MLEDEN) kunt u vanaf versie 10.0.21 direct ook enkele andere entiteiten beëindigen. Zo kunt u bijvoorbeeld bij Organisaties ook de gekoppelde Contactpersonen (eventueel incl. functies) beëindigen.

Deze mogelijkheid is vanaf nu ook bij de Personen beschikbaar. Wanneer een lidmaatschap voor een persoon wordt beëindigd, kunt u nu direct de persoon als contactpersoon bij de organisatie(s) (en eventueel de functies van de contactpersoon) beëindigen.

Controle op dubbele relaties toegevoegd

Bij de Parameters CRM (MMAPAR) kunt u instellen of het systeem bij de invoer van relaties moet controleren op doublures. Hierbij geeft u aan op basis van welke gegevens er wordt gecontroleerd: naam, telefoonnummer, postcode en/of e-mailadres.

Bij het complementeren van Online Aanmeldingen Leden (MONLED) kunt u vanaf deze versie het systeem ook laten controleren op dubbele relaties. Met het nieuwe veld ‘Controle uitvoeren op doublures’ onderin het invulformulier kunt u de controle tijdelijk uitschakelen wanneer een dubbele relatie wordt herkend. Op deze manier kunt u een online aanmelding toch complementeren en verwerken. Deze werking is vergelijkbaar met de invoer van nieuwe relaties.

Gereedmelden conceptfacturen prolongatie instelbaar

Bij de Parameters Leden (MLEPAR) kunt u in het onderdeel ‘Facturering’ instellen of de conceptfacturen bij het genereren automatisch gereed worden gemeld. Vanaf deze versie worden de conceptfacturen voor de prolongatie ook volgens deze instelling al dan niet automatisch gereed gemeld. Voorheen werden deze conceptfacturen altijd automatisch gereed gemeld.

Logistiek
Overbodige velden bij algoritmen additionele kosten verwijderd

Met de functie Algoritme Additionele Kosten (MALGKO) kunt u de algoritmen definiëren op basis waarvan automatisch additionele kosten bij logistieke (verkoop)orders worden toegevoegd (als diverse kostenregel). De overbodige velden ‘Elementen’ en ‘Algoritme akkoord’ zijn uit het formulier verwijderd; deze velden werden niet meer gebruikt.

Gemakkelijker wijzigen inkooporderregels

In deze versie is het wijzigen van regels van Inkooporders (MIKORD) gemakkelijker gemaakt. Zo kunt u de gegevens nu ook gemakkelijk direct via een edit browser wijzigen. Links vooraan de regels in het scherm is hiervoor het icoontje toegevoegd.

Online samenwerken
Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk

Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf, of de collega’s in het team waarmee u samenwerkt. Binnen een kring kunt u berichten, documenten en pagina’s delen. Gebruikers kunnen deze informatie alleen zien, wanneer zij via de kring hiervoor geautoriseerd zijn.

In deze versie hebben wij voor u de mogelijkheden om in Kringen (MKRING) te kunnen samenwerken aanzienlijk uitgebreid. U kunt in een kring voortaan niet alleen pagina’s en documenten met elkaar delen, maar een kring ook aan een aantal entiteiten koppelen. Het gaat dan om alle entiteiten waarop u via de metasearch kunt zoeken. Dit geeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld rondom een bepaalde relatie of project een samenwerking te starten en informatie op een snelle en gemakkelijke manier te ontsluiten en met elkaar te delen.

Hoe werkt het?

Bij een kring kunt u meerdere rollen definiëren. Per rol kunt instellen wat de bijbehorende gebruikers in de kring mogen zien en doen. U kunt nu ook per rol aangeven of de bijbehorende gebruikers entiteiten aan de kring mogen koppelen. In de rolgegevens is hiervoor in het onderdeel ‘Autorisatie’ het veld ‘Koppelen kring met entiteit’ toegevoegd. Hiermee activeert u bij de gebruikers met de betreffende rol de mogelijkheid om een kring aan entiteiten te kunnen koppelen.

Wanneer de gebruiker via zijn rol hiervoor is geautoriseerd, verschijnt automatisch in diverse browsers de shortcut Kringen. Met deze shortcut kan de gebruiker het betreffende project, relatie, etc. aan één of meerdere kringen koppelen. Let op! De koppeling van een entiteit met een kring brengt u dus via het geselecteerde project, relatie, etc. via de shortcut Kringen tot stand. Dit doet u dus niet vanuit de kring zelf.

Daarnaast heeft de gebruiker autorisatie nodig voor de regelinvoer in de functie Koppelen Kringen (MKOPKR). Deze functie is overigens niet via het menu of via de verkorte code te starten. U vindt deze in de functie Functies (MFUNCT).

Zodra een kring aan (een) entiteit(en) is gekoppeld, wordt de entiteit rechts op de kringpagina getoond. Via een klik op de entiteit navigeert u direct naar het overzicht van de gekoppelde informatie, zoals bijvoorbeeld de bijbehorende relatie, het project, de supportmelding, etc.

De volgorde waarop de gegevens van de gekoppelde entiteit op de kringpagina worden getoond, kunt u instellen in de Kring (MKRING) zelf in het veld ‘Entiteiten sorteren op’: ‘Datum toegevoegd’ of ‘Omschrijving’ in het onderdeel ‘Instellingen’.

Om vanuit een kring naar een gekoppelde entiteit te kunnen navigeren, heeft een gebruiker in ieder geval de ‘snelstart’ (ss) autorisatie voor de bijbehorende functie nodig. Om een entiteit aan een kring te kunnen koppelen, heeft de gebruiker in ieder geval de ‘start’ (s) autorisatie van de bijbehorende functie nodig (en de bovengenoemde rol-autorisatie vanuit de kring).

Belangrijk! Na de upgrade is geen enkele rol geautoriseerd voor het koppelen van entiteiten aan de kring. De eigenaar c.q. beheerder van de kring kan dit zelf handmatig activeren voor de gewenste rollen. Daarnaast is autorisatie nodig o.a. voor de regelinvoer in de functie ‘Koppelen Kringen’ (MKOPKR).

Service en Onderhoud
Gekoppelde werkorders bij urenverwerking automatisch gereed melden

Bij de Parameters Helpdesk (MWDPAR) is in het onderdeel ‘Afsluiten’ het veld ‘Gekoppelde werkorder na urenverwerking automatisch technisch en administratief gereedmelden’ toegevoegd. U kunt dit veld gebruiken om de werkorders die zijn ontstaan uit een helpdeskmelding, automatisch bij het Verwerken van Uren-/kostenverantwoording (VVSERV) gereed te melden. Het gaat hierbij dan om werkorders waarvan de bijbehorende helpdeskmelding al is afgesloten.

Bij het afsluiten van de helpdeskmelding kunt u aangeven of de bijbehorende werkorder ook afgesloten moet worden. Als er nog uren op de werkorder verantwoord moeten worden, heeft u nu de optie om de helpdeskmelding al af te sluiten en de werkorder open te laten staan. Wanneer in de Parameters Helpdesk het nieuwe veld aan staat, wordt de werkorder bij het Verwerken van Uren-/kostenverantwoording (VVSERV) automatisch technisch en administratief gereed gereed gemeld zodra er uren op de werkorder verantwoord zijn. Hiermee voorkomt u dat de werkorders open blijven staan en handmatig afgesloten moeten worden.