Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.20. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek voor u aan in onze release notes. In dit geval adviseren wij u om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Algemeen
Mogelijkheden van formulekolommen in weergaven uitgebreid

In eigen weergaven kunt u zelf (formule)kolommen toevoegen, waarbij de inhoud van de kolom wordt bepaald door een zelf gedefinieerde formule. Naast reguliere berekeningen (zoals optellen, aftrekken en vermenigvuldigen) kunt u in de formule ook gebruik maken van enkele speciale routines:

 • average (gemiddelde berekenen van x velden)
  syntax: average(<aantal velden>,<veld1>,<veld2>….)
 • convert-unit (converteren van aantal in een bepaalde eenheid)
  syntax: convert-unit(<eenheidscode>,<veld>)

In deze versie zijn twee nieuwe mogelijkheden toegevoegd:

 • count-records (tellen van aantal records in gerelateerde tabel)
  syntax: count-records(‘<stamtabel>’,’<gerelateerde tabel>’,’<conditie koppeling>’)
 • sum-records (totaliseren van bepaald veld uit gerelateerde tabel)
  syntax: sum-records(‘<stamtabel>’,’<veld>’,’<conditie koppeling>’)

U heeft hierdoor meer flexibiliteit om weergaven naar eigen inzicht aan te passen. Bepaalde kolommen waarvoor eerst maatwerk nodig was, kunt u nu zelf met formulekolommen aan een weergave toevoegen.

Voorbeelden (kolom in de relatiebrowser):

1. Aantal openstaande offertes

count-records(‘ma01’,’mo01’,’mo01.ma-ba = <ma-ba> and mo01.mail-nr = ma01.mail-nr and mo01.actief = yes’)

2. Totaalbedrag openstaande offertes

sum-records(‘ma01’,’mo01.obdr’,’mo01.ma-ba = <ma-ba> and mo01.mail-nr = ma01.mail-nr and mo01.actief = yes’)

Basis
Autorisatie op inloggegevens naar gebruiker e-mailen aangepast

Vanuit de functie Gebruikers (MGEBRU) kunt u met de actie Gebruikersnaam en wachtwoord mailen (nieuwe) gebruikers de inloggegevens voor AllSolutions per e-mail toesturen. Hierbij ontvangt de gebruiker allereerst een link om zijn account te activeren. Zodra hij op deze link klikt, verschijnt in een nieuw venster het inlogscherm. Op dat moment ontvangt hij ook een tweede e-mailbericht met een automatisch gegenereerd wachtwoord. Bij het inloggen in het systeem kan de gebruiker dit wachtwoord vervolgens direct wijzigen in een persoonlijk wachtwoord.

Om veiligheidsredenen was deze functionaliteit tot nu toe alleen beschikbaar voor de applicatiebeheerder (zoals ingesteld bij de Parameters AllSolutions (MZZPAR)). Vanaf deze versie kunnen ook andere gebruikers actie voor het versturen van de inloggegevens opstarten, uiteraard mits deze voor de actie geautoriseerd zijn. Hiermee wordt het gemakkelijker om deze handeling door meerdere personen binnen uw organisatie te laten uitvoeren (bijvoorbeeld als back-up van de applicatiebeheerder).

Met de functie Mailen Gebruikerscodes en Wachtwoorden (PWACHT) kunt u alle gebruikers de inloggegevens per e-mail toesturen. In deze functie is niets gewijzigd. Deze functie blijft uitsluitend beschikbaar voor de applicatiebeheerder.

Mogelijkheden om vrije velden conditioneel te tonen uitgebreid

Bij Vrije Velden (MVVVLD) kunt u een ‘Conditie’ vastleggen, waaronder u het veld in het formulier wilt tonen. Hierbij kunt u gebruik maken van diverse systeemvariabelen (zoals inlogafdeling en configuratiegroep).

In deze versie zijn de mogelijkheden om een vrije veld conditioneel te tonen, uitgebreid. Op een aantal plekken kunt u in de conditie nu ook velden uit een gerelateerde tabel gebruiken. Hieronder een overzicht van de entiteiten waarbij dit van toepassing is, met daarachter de betreffende gerelateerde tabel(len):

 • Beoordelingen medewerkers (ap17) – ab02
 • Cursusevaluaties (pc14) – pc04/pr01/pr06
 • Deelnemers cursussen (pc05) – pc04/pr01/pr06
 • Dossierbehandelingen (md04) – md01
 • Online cursusaanmeldingen (pc20) – pc04/pr01/pr06
 • Opleidingen medewerkers (ap06) – ab02
 • Projectevaluaties (pr20) – pr01/pr03/pr06
 • Projectfasen (pr03) – pr01/pr06
 • Project-issues (pr22) – pr01/pr03/pr06
 • Subprojecten (pr06) – pr01
 • Vaste activadelen (va02) – va01

Hiermee heeft u voortaan meer flexibiliteit in het gebruik van vrije velden. U kunt nu bijvoorbeeld afwijkende evaluatieformulieren voor verschillende types project/cursus inrichten, waarbij u per vrij veld kunt aangeven onder welke conditie (bijvoorbeeld o.b.v. de projectgroep of cursussoort) u het veld wilt laten tonen. Of bijvoorbeeld op het online aanmeldformulier voor een cursus (MCURON) ervoor kiezen om een bepaald vrij veld bij de cursus X wel en bij cursus Y niet te tonen.

Daarnaast is het mogelijk om vrije velden via een speciale actie in de browser te beheren. U kunt hiervoor met de functie Knoppen (MVVBUT) zelf een formulier met vrije velden definiëren. Bij de vrije velden die in dit formulier zijn opgenomen, kunt u in de conditie waaronder u het veld wilt laten tonen, ook velden uit de stamtabel (die in de browser wordt getoond) gebruiken.

Voorbeelden:

 1. Vrije veld A op projectevaluatieformulier (MPREVA) alleen tonen bij projectgroep X
  Syntax: [[pr06.prgrp = ‘X’]
 2. Vrije veld B op formulier voor online aanmelding cursus (MCURON) alleen tonen bij cursussoort X en configuratiegroep Y
  Syntax: [[pc04.cursrt = ‘X’]] <configuratiegroep> = ‘Y’

Bij een conditie met meerdere velden dus geen ‘AND’ tussen de velden gebruiken.

Aantal tweets in twitter stream van featurepagina’s uitgebreid

Met de featurepagina (MPAGIN) kunt u een aantrekkelijke webpagina maken. De featurepagina bestaat uit een aantal banden en kolommen, waarin u verschillende onderdelen kunt plaatsen, zoals o.a. een twitter stream. Voortaan worden in de twitter stream standaard vier tweets getoond in plaats van twee.

Links naar andere pagina’s conditioneel getoond

In featurepagina’s en tekstpagina’s (MPAGIN) heeft u diverse mogelijkheden om tekst op te maken. U kunt in de tekst onder andere links naar andere (feature)pagina’s opnemen.

Vanaf deze versie wordt een link alleen getoond, wanneer de betreffende persoon via zijn beveiligingszone(s) ook voor de gelinkte pagina is geautoriseerd. Op deze manier kan een gebruiker niet meer doorklikken naar een ‘lege’ pagina waar op basis van zijn autorisatie niets meer wordt getoond.

Op publieke pagina’s worden linkjes overigens altijd getoond.

Webwinkel: Afhandeling niet-afgeronde online betalingen verbeterd

Het systeem biedt al langere tijd de mogelijkheid om (logistieke) webwinkel-bestellingen op een eenvoudige manier online te betalen, zoals iDEAL, Creditcard en/of PayPal. De betalingen worden afgehandeld door ICEPAY, een Payment Service Provider die online betalingen verzorgt voor derden.

In deze versie is de afhandeling van online betalingen verbeterd. Wanneer voor de bestelling een online betaaltransactie is gestart, dan duurt het 15 minuten voordat de klant de bestelling kan wijzigen of eventueel opnieuw kan betalen. Hierdoor worden dubbele betalingen zoveel mogelijk voorkomen.

Helpteksten inlogscherm uitgebreid

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) stelt u in of een gebruiker vanuit het inlogscherm een nieuw wachtwoord mag aanvragen (via de actie Wachtwoord vergeten).

In deze versie zijn de helpteksten die de gebruiker tijdens deze procedure te zien krijgt, uitgebreid. Zo wordt duidelijker gemaakt dat de gebruiker twee aparte e-mailberichten ontvangt. De tweede e-mail met het nieuwe, tijdelijke wachtwoord ontvangt de gebruiker pas als hij op de link in de eerste e-mail heeft geklikt. Daarnaast komt explicieter naar voren dat het nieuw toegestuurde, tijdelijke wachtwoord slechts 10 minuten geldig is.

CRM
Sjabloon bij mailing-run getoond

Met de shortcut Mailing-runs in de browsers met Relaties (MRELAT / MRLORG / MRLPRS / MRLSCH / MRLBST) heeft u inzicht in de mailingen waarbij de relatie is geselecteerd. In deze browsers is de actie Sjabloon tonen toegevoegd. Via deze actie kunt u het sjabloon (brief-, e-mail of etiketformulier) dat bij de mailing is gebruikt, bekijken. Op die manier heeft u inzicht in de informatie die met de relatie is gecommuniceerd.

Document Management
Tekst e-mailbericht bij elektronisch verzonden documenten instelbaar

Bij de Formulieren (MFORMC) die elektronisch worden verzonden, heeft u voortaan de mogelijkheid een specifieke tekst in de begeleidende mail opnemen. Het gaat hierbij onder andere om de aanmaningen, rekeningoverzichten, betalingsspecificaties, cursusuitnodigingen en (logistieke) inkoopopdrachten. (Voor de elektronische facturen was het al mogelijk om een tekst in te instellen.) Dit geeft u meer flexibiliteit om een specifieke begeleidende tekst te kunnen opnemen per type document.

Wanneer per openstaande post wordt aangemaand (instelling bij de debiteur), kunt u vanaf nu in de tekst van de mail ook een link opnemen, waarmee de debiteur de aangemaande factuur eenvoudig online kan betalen. Deze link wordt overigens alleen opgenomen, wanneer de bijbehorende factuur elektronisch is verzonden en u de debiteur hierbij ook de mogelijkheid heeft geboden deze factuur online te betalen.

Financieel
Nieuwe optie: Inkoopfactuurverdeling aanpassen na verwerking

Bij de Parameters Crediteuren (MKRPAR) is in het onderdeel Inkoopfacturering het veld ‘Inkoopfactuurverdeling aanpassen na verwerking’ toegevoegd. Hiermee heeft u de mogelijkheid boekingen achteraf te corrigeren. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat op een verkeerde grootboekrekening is geboekt of een inkoopfactuur per abuis op een verkeerd project of werkorder is doorbelast. Corrigeren is overigens niet mogelijk in een afgesloten periode of wanneer de inkoopfactuur is verdeeld over meerdere periodes. Ook mag het niet gaan om een boeking met een doorverdeling naar de Vaste Activa administratie of de uren administratie (afstemming weekstaten).

Wanneer u de mogelijkheid heeft geactiveerd, verschijnt in diverse functies/browsers met journaalpostregels de actie Inkoopfactuurverdeling corrigeren. Wanneer u deze actie gebruikt, maakt het systeem automatisch voor de gekozen (grootboek)mutatie in de inkoopfactuurverdeling een creditmutatie aan. Bij de inkoopfactuurverdeling kunt u vervolgens de gewenste nieuwe verdelingsregel(s) toevoegen.

Door het gebruik van de actie wordt overigens de bijbehorende inkoopfactuur ook weer open gezet in de functie Inkoopfacturen (MINFKT). Via de shortcut Inkoopfactuurverdeling kunt u eventueel ook de nieuwe verdelingsregels toevoegen.

De nieuwe actie is in de volgende functies beschikbaar:

 • Afletteren Tussenrekeningen (MAFLTR)
 • Crediteuren – via de shortcut Facturen (MKRDST)
 • Dagboeken (MDAGBK)
 • Grootboekrapportage (IGBRAP)
 • Grootboekrekeningen (MRKSCH)
 • Historische mutaties (IRKSCH)
 • Historische VAR-mutaties (IVARHS)
 • Informatie Boekstukken (IBKSTN)
 • Informatie Dagmutaties (IDGMUT)
 • Kostendragers (MKSTDR)
Nieuw: Betaalrekeningen bij debiteur registreren

In de browser met Debiteuren (MDEBST) is de shortcut Betaalrekeningen toegevoegd. Via deze shortcut kunt u de bankrekeningen (IBAN’s) raadplegen die de debiteur heeft gebruikt bij de betaling van facturen. Deze rekeningen worden voortaan automatisch vastgelegd bij het verwerken van elektronische bankafschriften. U kunt overigens ook zelf handmatig rekeningen toevoegen of verwijderen.

De betaalrekeningen worden vervolgens weer gebruikt bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) om een nog beter matchingsresultaat te kunnen behalen voor debiteurontvangsten.

Verbeterde synchronisatie verzendadres met bezoekadres relatie

Als de debiteur aan een relatie is gekoppeld en u werkt met een centraal adressenbestand, dan wordt het bezoekadres van de relatie automatisch gesynchroniseerd met een verzendadres. Deze synchronisatie is in deze versie verbeterd. Voortaan wordt automatisch opgeslagen welk verzendadres gesynchroniseerd moet worden (standaard is dit het eerste verzendadres).

Wel/niet gereedmelden in browser met inkoopfactuurverdeling toegevoegd

Vanaf deze versie kunt u in de functie Inkoopfacturen (MINFKT) ook in de browser met de inkoopfactuurverdeling de inkoopfactuur wel/niet gereedmelden. Voorheen was dit alleen mogelijk in de browser met de inkoopfacturen (op het hoogste niveau).

Verbeterde matching van debiteurenontvangsten

Bij het verwerken van de Elektronische Bankafschriften (VAFSCH) wordt in geval een debiteurenontvangst de bijbehorende IBAN voortaan automatisch vastgelegd bij de debiteur. In de functie Debiteuren (MDEBST) is hiervoor de shortcut Betaalrekeningen toegevoegd. Via deze shortcut kunt u de bankrekeningen raadplegen die de debiteur heeft gebruikt bij de betaling van facturen. U kunt hier ook zelf handmatig IBAN’s toevoegen of verwijderen.

De betaalrekeningen worden vervolgens weer gebruikt bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) om een nog beter matchingsresultaat te kunnen behalen voor debiteurontvangsten.

HRM
Declaraties: diverse aanpassingen, uitbreidingen en nieuwe opties

In deze versie zijn in de module Declaraties een aantal verbeteringen doorgevoerd, waarmee u declaraties sneller en gemakkelijker kunt invoeren en afhandelen. Verder kunnen nu ook crediteuren die niet als medewerker in het systeem geregistreerd zijn, externe declaraties indienen, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers of (bestuurs)leden bij ledenorganisaties.

Daarnaast is het vanaf nu mogelijk om declaraties via de crediteurenadministratie te laten uitbetalen. Bij het inlezen van elektronische bankafschriften kunnen de bijbehorende posten dan gemakkelijk automatisch worden gekoppeld en verwerkt. Hieronder worden de diverse aanpassingen, uitbreidingen en nieuwe opties beschreven.

Belangrijk!

Gezien het grote aantal nieuwe mogelijkheden en wijzigingen dat is doorgevoerd in de declaratiemodule, adviseren wij u om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Parameters Declaraties
 • Bij de Parameters Declaraties (MDCPAR) kunt u met het nieuwe veld ‘Bepaling afdeling declaratie’ instellen of de afdeling waarop de declaratie wordt geboekt, automatisch of handmatig wordt bepaald. Wanneer u voor ‘Automatisch’ kiest, wordt het veld ‘Afdeling’ gevuld met de thuisafdeling van de medewerker of de afdeling van de bijbehorende crediteur. Bij ‘Handmatig’ kan de declarant de afdeling zelf in het invulformulier opgeven (default wordt dit veld dan met de inlogafdeling gevuld).
 • Vanaf deze versie kunt u bij de Parameters Declaraties (MDCPAR) instellen op welke wijze de boekperiode waarin de declaratie wordt verwerkt, wordt bepaald. Wanneer het (nieuwe) veld ‘Jaar/periode bepalen op basis van declaratiedatum’ wordt aangevinkt, wordt de boekperiode automatisch bepaald. Als u niet hiervoor kiest, kunt u de boekperiode in het selectiescherm van de functie Verwerken Declaraties (VDECLA) opgeven. Voorheen kon u bij het verwerken van de declaraties de boekdatum in het selectiescherm aangeven. In deze versie is dit niet meer mogelijk. De boekdatum wordt nu altijd automatisch bepaald.
 • Bij de Parameters Declaraties (MDCPAR) kunt u instellen onder welk dagboek de declaraties met betaalwijze ‘Crediteurenadministratie’ moeten worden verwerkt. Dit dagboek moet van de (nieuwe) dagboeksoort ‘Declaraties via crediteurenadministratie’ zijn. En bij het dagboek hoeft geen grootboekrekening te worden vastgelegd, omdat bij de verwerking op de grootboekrekening ‘Crediteuren’ wordt geboekt.
Declaratiecodes
 • Bij de Declaratiecodes (MDCLCD) kunt u vanaf deze versie bij de ‘Betaalwijze’ ook kiezen voor ‘Crediteurenadministratie’. Declaraties met deze betaalwijze worden met de functie Verwerken Declaraties (VDECLA) dan automatisch als openstaande post binnen de crediteurenadministratie aangemaakt. Deze openstaande posten worden getypeerd als ‘Declaratie’, zodat u in diverse browsers ook hierop kunt filteren (filterveld ‘Soort mutatie’). Hierdoor heeft u nu de mogelijkheid deze openstaande posten/declaraties op te nemen in de reguliere betaalbestanden. Het voordeel hiervan is, dat bij het inlezen van Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) de bijbehorende transacties via het betaalbestand automatisch kunnen worden gekoppeld en verwerkt. Voorwaarde is wel dat de declarant als crediteur in het systeem aanwezig is.
 • Bij de Declaratiecodes (MDCLCD) met betaalwijze ‘Crediteurenadministratie’ kunt u instellen welke crediteuren declaraties op een declaratiecode mogen indienen. Hiertoe koppelt u een of meerdere crediteurgroepen aan de declaratiecode. Op deze manier kunnen alleen crediteuren die behoren tot de geautoriseerde crediteurgroep(en), een declaratie op de betreffende declaratiecode invoeren.
 • U kunt bij de Declaratiecodes (MDCLCD) instellen of declaraties op projecten worden doorbelast. Bij het invoeren van een declaratie geeft de declarant dan een ‘Project’, ‘Subproject’ en ‘Projectfase’ aan. In deze versie kunt u bij bepaalde declaratiecodes ook al van tevoren een project, subproject en projectfase vastleggen. Bij het invoeren van de declaratie worden de projectgegevens dan automatisch bepaald.
 • Bij de Declaratiecodes (MDCLCD) kunt u vanaf deze versie instellen welke btw-code(s) van toepassing kunnen zijn. Alléén wanneer er meerdere btw-codes zijn gekoppeld aan de declaratiecode, kan de declarant bij het invoeren van de declaratie een btw-code selecteren. In alle andere gevallen wordt automatisch de (eventueel) gekoppelde btw-code gebruikt. (Voorheen kon bij de declaratiecode een default btw-code worden ingesteld. Deze mogelijkheid is in de nieuwe opzet komen te vervallen.)
 • U kunt bij de Declaratiecodes (MDCLCD) met betaalwijze ‘Crediteurenadministratie’ instellen welke personen de declaraties moeten fiatteren. U heeft hierbij de mogelijkheid om de volgende personen in de fiatteringsroute op te nemen: accountmanager crediteur, medewerkers in de autorisatieroute van de crediteur, medewerkers in de (specifieke) autorisatieroute van de declaratiecode, projectcontroller, projectleider, subprojectleider en/of projectfaseleider. Het is altijd mogelijk handmatig personen toe te voegen of te verwijderen nadat de fiatteringsroute automatisch is gegenereerd. Wanneer een declaratie in de functie Controleren Declaraties (MCONDC) wordt goedgekeurd, wordt op basis van deze instellingen automatisch een fiatteringsroute aangemaakt.
Declaraties indienen
 • In deze versie is het mogelijk geworden om ook declaraties voor crediteuren die niet als medewerker in het systeem bekend zijn, te registreren. Het systeem bepaalt automatisch op basis van de rollen van de ingelogde gebruiker of de persoon een medewerker of crediteur is. Afhankelijk hiervan wordt in het formulier een medewerker of crediteur getoond. In verband hiermee zijn in enkele functies extra weergaven, kolommen en filters op crediteur toegevoegd.
 • Om het invoeren van Declaraties (MDECLA) te vereenvoudigen (bijvoorbeeld voor externe personen die minder bekend zijn met het systeem) is het formulier intuïtiever gemaakt. De declaratiecodes waarop een persoon mag declareren, worden nu in een combobox in het scherm getoond. Zodra de persoon een declaratiecode heeft gekozen, worden in het invulformulier alleen nog de bijbehorende relevante velden getoond.
 • Bij het invoeren van een declaratie kan de declarant nu direct één of meerdere documenten uploaden.
 • De declarant heeft bij het invoeren van een nieuwe declaratie nu ook direct de mogelijkheid om de declaratie gereed te melden. Hiervoor is in het invulformulier het veld ‘Declaratie gereedmelden’ toegevoegd.
 • Er is een nieuwe functie Aanmaken Declaratie (MDCFRM) toegevoegd, waarmee u snel een nieuwe declaratie kunt invoeren. U komt bij deze functie direct in het invulformulier en hoeft dus niet eerst de browser met Declaraties (MDECLA) te starten. En u kunt bijvoorbeeld een link naar deze functie in een tekst- of featurepagina opnemen. Via deze functie kan een declarant overigens alleen eigen declaraties invoeren. Nadat de gegevens in het formulier zijn opgeslagen, wordt een bevestigingsscherm getoond. De tekst die u op het bevestigingsscherm wilt tonen, kunt u instellen in de Parameters Declaraties (MDCPAR).
Declaraties controleren en fiatteren
 • De gereed gemelde declaraties kunt u met de functie Controleren Declaraties (MCONDC) controleren en beoordelen. Pas wanneer een declaratie hier is goedgekeurd, wordt deze ter verdere fiattering aangeboden. En het is nu ook mogelijk om declaraties direct in deze functie te wijzigen c.q. aan te passen.
 • U heeft vanaf deze versie de mogelijkheid om de declaraties door meerdere personen te laten fiatteren. Hiervoor is in diverse declaratiefuncties de shortcut Fiatteringsroute toegevoegd. Pas wanneer alle personen uit de fiatteringsroute de declaratie hebben goedgekeurd, krijgt de declaratie de status ‘Gefiatteerd’, waarna de declaratie kan worden verwerkt (en uitbetaald). Bij declaraties met betaalwijze ‘Salaris’ en ‘Bank’ kunt u direct bij het aanmaken in het formulier een fiatteur invoeren. Hierbij heeft u de mogelijkheid om, net als voorheen, de fiatteur automatisch te laten bepalen op basis van de medewerker (manager) of subproject (subprojectleider). Eventueel kunt u daarna via de nieuwe shortcut Fiatteringsroute nog extra personen toevoegen. Bij declaraties met de nieuwe betaalwijze ‘Crediteurenadministratie’ kan de fiatteringsroute op basis van specifieke instellingen bij de declaratiecode automatisch worden gegenereerd (op het moment dat de declaratie wordt goedgekeurd).
 • Bij de alerts ‘Te fiatteren declaraties’ (dc010), ‘Declaraties met ingestelde status’ (mdc020) en ‘Te controleren declaraties’ (dc040) kunt u vanaf deze versie instellen welke declaraties met welke ‘Betaalwijze’ u wilt laten tellen.
Aanvullende opties
 • Met de functie Informatie Declaraties (IDECLA) kunt u declaraties raadplegen. Vanaf deze versie is het hier ook mogelijk een overzicht van de declaratie op te vragen, waarmee u in een oogopslag alle gegevens van de declaratie op het scherm kunt inzien.
 • Met de functie Knoppen (MVVBUT) is het mogelijk om acties te definiëren die (vanuit bepaalde bestaande browsers) toegang bieden tot vrije schermen. Deze vrije schermen kunt u geheel naar eigen inzicht opbouwen met vrije velden. Deze functionaliteit is al langere tijd in de functie Declaraties (MDECLA) beschikbaar. Vanaf deze versie is deze optie uitgebreid en zijn de acties met vrije schermen ook in de volgende functies beschikbaar: Controleren Declaraties (MCONDC), Fiatteren Declaraties (MDCFIA) en Informatie Declaraties (IDECLA).

Direct inzicht in planning medewerkers bij verlofaanvragen

Met de functies Fiatteren Verlofaanvragen (MFIVRL) en Fiatteren Aanvragen Aan-/verkoop Verlof (MFIAAN) worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld. In versie 10.0.18 zijn in deze browsers de acties Planbord tonen en Planbord (nieuwe stijl) tonen toegevoegd, zodat u hier direct de planning van alle medewerkers kunt raadplegen. Hierdoor kunt u sneller en eenvoudiger bepalen of u de aanvraag kunt en/of wilt goedkeuren.

Daarnaast zijn de acties Planbord tonen en Planbord (nieuwe stijl) tonen nu ook beschikbaar in de functie Verlofaanvragen (MVRLAV) en in de functies Medewerkers (MPERSO) en Eigen Medewerkersgegevens (MPREIG) via de shortcut Verlofaanvragen.

Logistiek
Verkoop/Verhuur: Filter ‘Actief’ in Planbord Configuraties toegevoegd

In het Planbord Configuraties (MPLACO) is het filter ‘Actief’ toegevoegd, waardoor standaard in de browser alleen de actieve configuraties/artikelen worden getoond.

Projecten
Nieuwe importfunctie voor diverse kosten

Met de nieuwe functie Importeren Diverse Kosten (VINDIV) is het mogelijk om projectkosten in te lezen. Deze functie is qua opzet vergelijkbaar met andere importfuncties in AllSolutions. Vanuit de functie download u eerst het importsjabloon als excelbestand. Vervolgens vult u in dit bestand alle gegevens in, waarna u deze upload. Bij het importeren voert AllSolutions dezelfde controles uit als wanneer u de gegevens handmatig zou invoeren.

In de functie Diverse Kosten (MDIVKS) kunt u vervolgens de geïmporteerde projectkosten raadplegen, voordat u deze verwerkt met de functie Verwerken Diverse Kosten (VDIVKS).

Cursussen: Online aanmeldformulier deelnemer raadplegen

Het is mogelijk om uw cursusaanbod op uw website aan te bieden, waarbij relaties zich online kunnen inschrijven voor een cursus. De online aanmeldingen worden hierbij automatisch verwerkt in de cursusadministratie.

In deze versie is in de browser met de Deelnemers van de cursus (MCURSU/MDEELN) de actie Online aanmeldformulier tonen toegevoegd. Via deze actie kunt u eenvoudig de ingevoerde gegevens op het aanmeldformulier raadplegen.

Urenregistratie
Verwerken uren externe medewerkers

In de Parameters Urenregistratie (MUIPAR) kunt u instellen of u inkoopfacturen van externe medewerkers wilt koppelen met de weekstaten van deze medewerkers. Bij het draaien van de functie Verwerken Inkoopfactuurverdeling (VIFDTL) kunt u vervolgens aangeven of u de bijbehorende inkoopkosten ook wilt doorverwerken in het grootboek op basis van de urenregistratie . De uren die nog niet waren afgestemd, werden dan tegelijkertijd doorgeschoven naar de volgende periode.

Vanaf deze versie is het verwerken van de inkoopfactuurverdeling op dit onderdeel aangepast. Voortaan wordt hier – als u hiervoor kiest – alléén de afgestemde uren doorverwerkt in het grootboek. Aan het eind van de periode kunt u met de functie Verwerken Inkoopurenmutaties (VUREXT) de twee verwerkingen tegelijkertijd uitvoeren: doorschuiven van de verantwoorde uren naar de volgende periode en uren die inmiddels afgestemd zijn verder verwerken in het grootboek. Dit geeft u meer flexibiliteit in het verwerken van de externe uren.