Via onze release notes houden wij u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder geven wij u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.06. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Basis
Synchronisatie normjaartaak en verlofbudgetten

In deze versie is het mogelijk gemaakt om de normjaartaakgegevens en verlofbudgetten van Medewerkers (MPERSO) automatisch te kunnen synchroniseren. Deze synchronisatie kunt u bij de Planningsjaren (MPLNJR) activeren. Wanneer u hiervoor kiest, gaat u de verlofbudgetten vanuit het formulier met normjaartaakgegevens beheren.

Gebruikersinstellingen prikbord

Vanaf deze versie kunt u specifiek instellen welke acties een gebruiker binnen het prikbord mag uitvoeren. Hiervoor zijn bij de functies Gebruikersprofielen (MGBPRF) en Gebruikers (MGEBRU) de volgende velden toegevoegd:

 • Prikbordberichten en -reacties aanmaken’
 • Prikbordberichten en -reacties verwijderen’
 • Prikbordberichten en -reacties van anderen verwijderen’
Activeren AllSolutions10

Om snel en gemakkelijk bij meerdere gebruikers AllSolutions10 te activeren, is de functie Activeren AllSolutions10 (VNLOOK) toegevoegd. Met deze functie kunt u een selectie van gebruikers of gebruikersprofielen in één keer omzetten naar AllSolutions10. (Wanneer u overgaat naar versie 10.0.05 wordt deze functie al als patch bij deze upgrade uitgeleverd.) Meer informatie over de features en overgang naar AllSolutions10 kunt u terugvinden op deze supportsite.

Documenten bij featurepagina’s (AllSolutions10 user interface)

Binnenkort wordt het mogelijk om op een featurepagina documenten te publiceren. Bezoekers van de (feature)pagina kunnen de documenten dan downloaden. Hierbij kunnen naar keuze bepaalde gegevens van de persoon worden gevraagd. Vooruitlopend op deze functionaliteit kunt u in deze versie al documenten bij de Featurepagina’s vastleggen. De documenten kunnen in de functie Featurepagina’s (MFEATP) op dezelfde manier als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd.

Gebruikers voor kring uitnodigen (AllSolutions10 user interface)

In deze versie kunt u andere gebruikers snel en gemakkelijk uitnodigen om deel te nemen aan een bepaalde kring. Op de kringpagina is hiervoor (bovenaan) de actie gebruikers uitnodigen toegevoegd. Met een klik op deze actie opent het prikbord waarmee u een uitnodiging naar een (groep) gebruikers kunt versturen. De geadresseerden kunnen vanuit dit prikbord naar de bijbehorende kringpagina doorklikken en zich via de actie (bovenaan de kringpagina) aanmelden.

Bedrijf als school of bestuur aanmaken

Bestellingen vanuit de webwinkel worden niet automatisch als definitieve order in de module Logistiek aangemaakt. Deze bestellingen moeten eerst worden gecontroleerd, aangevuld en verwerkt met de functie Webwinkel-bestellingen (MWPSHP). Vanuit deze functie is het mogelijk om op basis van de ingevoerde gegevens een nieuwe relatie/debiteur aan te maken.

Vanaf deze versie kunt u aangeven als welk relatietype (‘Organisatie’, ‘Bestuur’ of ‘School’) u het bedrijf wilt vastleggen. Hiervoor is het veld ‘Bedrijf aanmaken als’ toegevoegd. Dit veld wordt overigens alleen getoond, wanneer de module Onderwijs is geactiveerd en er een bedrijfsnaam bij de bestelling is opgegeven.

Daarnaast is er een aanpassing doorgevoerd dat de contactpersoon van het bedrijf automatisch in het relatiebestand wordt aangemaakt wanneer deze persoon nog niet bekend is.

Google Shopping

Google Shopping is een zoekmachine waarmee consumenten kunnen zoeken naar producten en productinformatie, en prijzen kunnen vergelijken. Met een Google Merchant Center account kunt u producten uploaden naar Google Shopping. Om zichtbaar te zijn in Google Shopping is het sinds februari 2013 verplicht een AdWords campagne te maken met productvermeldingen

Vanaf deze versie kunt u instellen of u Artikelen (MARTIK) wilt opnemen in de Google Shoppingfeed. U kunt hierbij aangeven tot welke hoofdcategorie en subcategorieën het artikel behoort. Daarnaast kan bij het artikel eventueel een ‘Merk’ en ‘Manufacturer Part Number’ worden vastgelegd.

Bij de Websites (MWPSTS) kunt u in het onderdeel ‘Webwinkel: Google shopping feed’ de URL vinden die u hiervoor moet invoeren bij uw Google Merchant Center-account. Hier kunt u ook een algemene beschrijving voor Google Shopping invoeren.

Business Intelligence
Grafische rapportages handmatig verversen

Bij de grafische rapportages (snapshots) kunt u instellen in welke frequentie de rapportage automatisch wordt bijgewerkt. Daarnaast kunnen gebruikers via de knop Vernieuwen de grafische rapportage handmatig bijwerken.

In bepaalde gevallen is het wenselijk om deze mogelijkheid uit te schakelen. Bijvoorbeeld bij grafische rapportages waarvan het bijwerken langer duurt. Met het veld ‘Bijwerken toegestaan’ in de Snapshots (MSNAPS) kunt u instellen of gebruikers de rapportage handmatig mogen bijwerken.

Document Management
Documenten bij featurepagina’s (AllSolutions10 user interface)

Binnenkort wordt het mogelijk om op een featurepagina documenten te publiceren. Bezoekers van de (feature)pagina kunnen de documenten dan downloaden. Hierbij kunnen naar keuze bepaalde gegevens van de persoon worden gevraagd. Vooruitlopend op deze functionaliteit kunt u in deze versie al documenten bij de Featurepagina’s vastleggen. De documenten kunnen in de functie Featurepagina’s (MFEATP) op dezelfde manier als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd.

Financieel
Extern machtigingskenmerk vastleggen

Elke incassomachtiging krijgt bij het aanmaken automatisch een machtigingskenmerk in AllSolutions toegewezen. Dit machtigingskenmerk bestaat uit het debiteurnummer, gevolgd door een machtigingsvolgnummer. Wanneer de machtigingsadministratie door een externe instantie (bijvoorbeeld StudieLink) of in een ander systeem wordt uitgevoerd, is er sprake van een extern machtigingskenmerk. Vanaf deze versie heeft u de mogelijkheid om bij de incassomachtiging ook het externe machtigingskenmerk vast te leggen en te beheren. Wanneer er een extern machtigingskenmerk aanwezig is, heeft dit binnen SEPA-opdrachtbestanden altijd prioriteit boven het machtigingskenmerk van AllSolutions.

Tariefafspraken

Bij de Parameters Projecten (MPRPAR) stelt u in of u in de calculatie en/of realisatie van projecten met Tariefafspraken (MTEMPL) wilt werken. Met tariefafspraken kunt u de functies van medewerkers ‘vertalen’ naar functies die commercieel gezien meer aanspreken of vastleggen in één of meer prijstabellen.

In de browser met Debiteuren (MDEBST) kunt u met de shortcut Tariefafspraak afwijkingen eventueel afwijkende tarieven vastleggen. In deze versie is het mogelijk gemaakt om afwijkende tarieven per tariefcode in te stellen.

Elektronische aangifte belastingdienst

Vanaf 2014 gaat de Belastingdienst over op Standard Business Reporting (SBR) voor de btw-aangifte en de opgaaf ICP. Dit betekent dat wanneer u aangifte doet met AllSolutions, u de btw-aangifte en de opgaaf ICP over 2014 en latere jaren via Digipoort gaat aanleveren. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid.

Communicatie via Digipoort wordt versleuteld met een certificaat. Hierdoor kan de Belastingdienst herleiden waar de aangifte vandaan komt. Met een dergelijk PKI-certificaat is de informatie die personen en organisaties via internet versturen op een hoog niveau beveiligd.
Voor een softwareleverancier is het toegestaan dat zij één (verzamel)certificaat gebruikt voor haar klanten. Dit geldt ook voor AllSolutions en daarom hebben wij een dergelijk certificaat aangevraagd. Zodra wij dit certificaat ontvangen, kan de laatste praktijktest worden uitgevoerd. Hierna kunnen wij de SBR functionaliteit vrijgeven en ontvangt u van ons uitgebreide informatie.
Gebruikt u een pincode voor het doen van de aangifte BTW of de opgaaf ICP via het BAPI-kanaal? Dan heeft de Belastingdienst de termijn inmiddels iets versoepeld. Wanneer u tussen 1 februari en 7 maart 2014 nog aangiftes BTW of opgaven ICP instuurt met de pincode, dan ontvangt u een coulance brief van de Belastingdienst en wordt uw opgave nog wel geaccepteerd. Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/sbr

HRM
Extra verlofactiviteiten toegevoegd

In de Parameters HRM (MAPPAR) kunt u diverse verlofactiviteiten instellen. Met de verlofactiviteiten kunt u automatisch op basis van de normjaartaakgegevens de verlofbudgetten aanmaken en (eventueel) synchroniseren.

In deze versie zijn de volgende verlofactiviteiten toegevoegd:

 • Feestdagen’
 • Verlof diversen 2’ en ‘Verlof diversen 3’
 • Verlof diversen ongecorrigeerd 2’ en ‘Verlof diverse ongecorrigeerd 3’

Wanneer u de betreffende parameters invult, komen deze verlofactiviteiten automatisch naar voren in het formulier met normjaartaakgegevens.

Extra verlofsoorten bij normjaartaak

In het formulier met de normjaartaakgegevens bij een medewerker zijn in deze versie diverse verlofsoorten toegevoegd. Het gaat hierbij om de volgende verlofsoorten:

 • ‘Correctie wettelijke vakantie-uren’
 • ‘Vakantie-uren aangekocht’
 • ‘Vakantie-uren verkocht’
 • ‘Correctie ziekteverzuim lang’
 • ‘Correctie ziekteverzuim kort’
 • ‘Feestdagen’
 • ‘Verlof diversen 2’ en ‘Verlof diversen 3’
 • ‘Verlof diversen ongecorrigeerd 2’ en ‘Verlof diverse ongecorrigeerd 3’

De laatste drie genoemde verlofsoorten worden alleen getoond wanneer u deze in de Parameters HRM (MAPPAR) heeft ingesteld.

Synchronisatie normjaartaak en verlofbudgetten

In deze versie is het mogelijk gemaakt om de normjaartaakgegevens en verlofbudgetten van Medewerkers (MPERSO) automatisch te kunnen synchroniseren. Deze synchronisatie kunt u bij de Planningsjaren (MPLNJR) activeren. Wanneer u hiervoor kiest, gaat u de verlofbudgetten vanuit het formulier met normjaartaakgegevens beheren.

In geval van automatische synchronisatie verschijnen de volgende velden automatisch in het formulier met de normjaartaakgegevens:

 • ‘Saldo verlof vorig jaar’
 • ‘Verlof uit overwerk’ (indien van toepassing)

Beide velden worden automatisch door het systeem bepaald en kunt u dan ook niet handmatig te wijzigen.

Belangrijk! Voordat de synchronisatie daadwerkelijk wordt geactiveerd, raden wij u aan om eerst de verlofgegevens bij de normjaartaak van alle medewerkers te controleren en eventueel aan te passen conform de verlofbudgetten. Zodra u de synchronisatie aan zet, worden de normjaartaakgegevens leidend, dus het is belangrijk dat u hier de juiste gegevens heeft vastgelegd. Zodra u de verlofaantallen bij de normjaartaak en de verlofbudgetten handmatig heeft gesynchroniseerd, kunt u de synchronisatie voor het betreffende (plannings)jaar activeren. Direct daarna kunt u met de functie Verwerken Planningsjaren (VPLNJR) de verlofgegevens eenmalig intellen. 

Nieuwe informatiebrowser Ziekteverzuim

Met de nieuwe functie Informatie Ziekteverzuim (o.b.v. Ziekmeldingen) (IZKVRZ) heeft u inzicht in het verzuimpercentage, de ziekmeldingsfrequentie en het aantal ziekmeldingen (zowel per periode als gecumuleerd). De cijfers worden berekend op basis van de geregistreerde ziekmeldingen. U kunt de informatie naar keuze raadplegen op bedrijfs-, afdelings- en medewerkersniveau.

Logistiek
Functionaliteit m.b.t. garantieclaims verwijderd

De functionaliteit voor de registratie en afhandeling van garantieclaims is in deze versie verwijderd. Deze functionaliteit wordt in de praktijk niet (in deze vorm) gebruikt. De bijbehorende functies en instellingen komen hiermee te vervallen.

Google Shopping

Google Shopping is een zoekmachine waarmee consumenten kunnen zoeken naar producten en productinformatie, en prijzen kunnen vergelijken. Met een Google Merchant Center account kunt u producten uploaden naar Google Shopping.

Vanaf deze versie kunt u instellen of u Artikelen (MARTIK) wilt opnemen in de Google Shoppingfeed. U kunt hierbij aangeven tot welke hoofdcategorie en subcategorieën het artikel behoort. Daarnaast kan bij het artikel eventueel een ‘Merk’ en ‘Manufacturer Part Number’ worden vastgelegd.

Projecten
Veld ‘Projectteam’ toegevoegd bij standaardprojecten

Vanaf deze versie kunt u bij Standaardprojecten (MSTPRO) op subprojectniveau een ‘Projectteam’ vastleggen. Bij het aanmaken van nieuwe subprojecten op basis van een standaardproject wordt dit veld automatisch overgenomen.

Tariefafspraken

Bij de Parameters Projecten (MPRPAR) stelt u in of u in de calculatie en/of realisatie van projecten met Tariefafspraken (MTEMPL) wilt werken. Met tariefafspraken kunt u de functies van medewerkers ‘vertalen’ naar functies die commercieel gezien meer aanspreken of vastleggen in één of meer prijstabellen.

In de browser met Subprojecten (MPROJE/MPRSUB) kunt u met de shortcut Tariefafspraak afwijkingen eventueel afwijkende tarieven vastleggen. In deze versie is het mogelijk gemaakt om afwijkende tarieven per tariefcode in te stellen.

Service en Onderhoud
Aanmaken nieuwe site en/of contactpersoon

Om het registreren van Werkorders (MWORDE) voor een nieuwe site en/of contactpersoon makkelijker te maken, kunt u voortaan direct vanuit de functie Werkorders (MWORDE) de site en/of contactpersoon aanmaken. Hiervoor hoeft u dan niet apart de functies Sites (MSITES) en Service-contactpersonen (MKONTP) te gebruiken.

In het formulier met werkordergegevens kunt u zelf aangegeven of u een nieuwe of een bestaande site/contactpersoon bij de werkorder wilt opslaan. Wanneer u kiest voor een nieuwe site/contactpersoon, komen automatisch de extra velden in het formulier naar voren.

Urenregistratie
Detaillering ‘Medewerkersniveau’ bij informatiebrowser verzuimuren

Met de functie Informatie Ziekteverzuim (o.b.v. Urenregistratie) (IURVRZ) heeft u inzicht in het verzuimpercentage (zowel per periode als gecumuleerd). De cijfers worden berekend op basis van de geregistreerde uren (afwezigheidsuren van type ‘Verzuim’). U kunt de informatie naar keuze raadplegen op bedrijfs-, afdelings- en medewerkersniveau. Het laagste detailleringsniveau is in deze versie nieuw toegevoegd.

Selectie op registrerende afdeling bij afdrukken weekstaat verwijderd

De selectie ‘Vanaf – t/m registrerende afdeling’ in de functie Afdrukken Weekstaten (PUSTAL) is verwijderd.

Verwerken inkoopurenmutaties over meerdere jaren

In de functie Verwerken Inkoopurenmutaties (VUREXT) is in het onderdeel Periode de selectie op Jaar gewijzigd in Vanaf – t/m Jaar. Op deze manier kunt u inkoopurenmutaties die verdeeld zijn over meerdere jaren voortaan in één keer verwerken.