Via onze release notes houden wij u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder geven wij u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.05. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Basis
Indeling IBAN bij landen

In de functie Landen (MLNDST) is het veld ‘Indeling IBAN’ toegevoegd. Hiermee legt u de lengte en het formaat van het International Bank Account Number (IBAN) vast. Deze indeling kan worden gebruikt bij het afdrukken van het IBAN op externe documenten (zoals facturen). Hiervoor is een speciaal veld beschikbaar dat kan worden opgenomen in het AUTO-sjabloon; dit veld heeft de toevoeging ‘Opgemaakt’ in de naam, dus bijvoorbeeld ‘AISafdelingIBANOpgemaakt’.

Goed om te weten: Bij de upgrade zal AllSolutions bij de diverse SEPA-landen de juiste indeling instellen. In principe hoeft u hier dus verder niets voor te doen. Wanneer u ook wilt dat de IBAN in de betreffende indeling wordt afgedrukt, kunt u zelf de AUTO-sjablonen hierop aanpassen.

Gebruikersprofiel: onderdelen van startpagina mogen verwijderen

In AllSolutions heeft elke gebruiker een persoonlijke startpagina. Via de functie Gebruikersprofielen (MGBPRF) kunt u inregelen welke onderdelen gebruikers binnen een profiel op de startpagina krijgen aangeboden. Vanuit het gebruikersprofiel gebruikt u hiervoor de shortcut Initiële startpagina.

Vanaf deze versie kunt u per onderdeel aangeven of gebruikers deze mogen verwijderen van hun startpagina. Hiervoor is het veld ‘Gebruiker mag onderdeel verwijderen’ toegevoegd. Handig om te voorkomen dat gebruikers per abuis een belangrijke rapportage van hun startpagina verwijderen.

Metasearch op gebruikers uitgebreid

Via de metasearch kunt u door het gehele systeem zoeken op basis van één of meerdere zoektermen binnen een of meerdere entiteiten. Vanaf deze versie is het ook mogelijk om te zoeken op gebruikers. Als u in de lijst met zoekresultaten een gebruiker aanklikt, wordt de profielpagina van de persoon getoond.

Nieuwe alert ‘Aantal gereed te melden conceptfacturen (service)’ (wf010)

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en de mail). Dit ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

In deze versie is de alert ‘Aantal gereed te melden conceptfacturen (service)’ (wf010) toegevoegd. Bij de alert stelt u per medewerker in welke conceptfacturen worden getoond (‘werkorders’, ‘contracten’ of ‘alle’). Vanuit de Alerts Monitor kan de medewerker rechtstreeks de bijbehorende functie Conceptfacturen (MCONCF) starten.

Beveiliging webservice met certificaat

Bij de aanlevering van gegevens via webservices kunnen de verzendingen worden beveiligd en ondertekend met een certificaat. In verband hiermee kunt u bij de Interfaces (MINTFA) van type ‘Webservice’ het ‘Serienummer van het certificaat’ instellen.

Nieuwe onderdelen en aanpassingen bij featurepagina’s (AllSolutions10 user interface)

Werkt u al met de nieuwe AllSolutions10 user interface? Dan kunt u gebruik maken van de featurepagina, waarmee u een aantrekkelijke (landings)pagina kunt opmaken. De featurepagina bestaat uit een aantal banden en kolommen, waarop u verschillende onderdelen kunt plaatsen, zoals video’s, (rotator) afbeeldingen, teksten, (tekst)pagina’s, (andere) featurepagina’s, nieuwsgroepen en twitter streams. In deze versie zijn twee nieuwe onderdelen en aanpassingen voor u beschikbaar.

Bij de nieuwsgroep zijn de volgende velden toegevoegd:

 • Weergave’: keuze uit ‘Alleen titels en datum’, ‘Eerste item met details’ en ‘Alle items met details’
 • Mini afbeelding tonen’ (alleen bij een weergave met details – de eerste afbeelding op de pagina wordt getoond)
 • Maximum aantal tekens’ van de korte tekst (alleen bij een weergave met details)
 • Aantal items’: het aantal nieuwsgroepitems dat u wilt tonen (maximaal 10)

U kunt op de featurepagina links naar artikelen, cursussen en een e-mail adres opnemen:

 • [[artikel=artikelnummer]]xxxx[[/artikel]] – hyperlink naar artikel (‘artikelnummer’ vervangen door het nummer van het artikel)
 • [[cursus=bedrijfscode/projectnummer/subprojectnummer]]xxxx[[/cursus]] – hyperlink naar cursus (‘bedrijfscode/projectnummer/subprojectnummer’ vervangen door de gegevens van de cursus)
 • [[mail=mailadres]]xxxx[[/mail]] – hyperlink naar het e-mail adres (‘mailadres’ vervangen door het e-mail adres xxx@xxxx.nl)
Omschrijving website

Vanaf deze versie kunt u bij de Websites (MWPSTS) instellen welke omschrijving in de internetbrowser wordt getoond. Voorheen kon u per omgeving maar één omschrijving instellen, die van toepassing was voor alle websites binnen de omgeving. In de praktijk is het wenselijk om elke website een eigen omschrijving te geven. Het veld ‘Titel omgeving’ bij de Parameters AllSolutions10 (MZZPAR) is hiervoor verwijderd.

Websites

In de functie Websites (MWPSTS) is het veld ‘Google-ID’ toegevoegd. Hier kunt u het ID vastleggen waarmee Google Analytics uw website kan herkennen. Met Google Analytics kunt u onder andere inzicht krijgen in hoe bezoekers op uw site terecht komen en hoe ze uw site gebruiken. In uw Google Analytics-account kunt u uw trackingcode en uw property-ID vinden. Log hiervoor in bij uw Analytics-account en ga naar de pagina ‘Beheerder’.

 • Selecteer een account in het dropdown-menu in de kolom Account.
 • Selecteer een property in het dropdown-menu in de kolom Property.
 • Klik op Trackinginfo.

Het ID-formaat is meestal UA-000000-01. De eerste reeks cijfers (000000 in het voorbeeld) verwijst naar uw accountnummer. De tweede reeks (01 in het voorbeeld) verwijst naar het specifieke propertynummer dat aan het account is gekoppeld.

Velden ‘Bankrekening’ en ‘Girorekening’ vervangen door ‘IBAN’ (SEPA)

In AllSolutions is het mogelijk om een webwinkel in te richten die volledig geïntegreerd is met de logistieke module. In verband met SEPA zijn de velden ‘Bankrekening’ en ‘Girorekening’ in het formulier met ‘Bestelgegevens’ vervangen door het veld ‘IBAN’. Bij het opslaan van de bestelling bepaalt AllSolutions automatisch de BIC, bankrekening en/of girorekening op basis van het ingevulde IBAN-nummer.

Financieel
Incassomachtigingen automatisch aanmaken

Incassomachtigingen van debiteuren worden automatisch aangemaakt in AllSolutions totdat u over gaat op verwerking via SEPA. Vanaf dat moment moet u de incassomachtigingen zelf actief gaan beheren.

Vanaf deze versie kunnen ook machtigingen voor SEPA incasso’s weer automatisch worden aangemaakt. Dit regelt u in via de Parameters Debiteuren (MDBPAR). Hier zijn onder het kopje ‘Automatische incasso’ drie nieuwe velden toegevoegd:

 • ‘Automatisch aanmaken incassomachtigingen’

  Hiermee geeft u per bedrijf aan of u incassomachtigingen automatisch wilt laten aanmaken in AllSolutions.

 • ‘Automatisch aanmaken incassomachtigingen toestaan vanuit ander bedrijf/afdeling’

  U kunt centraal debiteurengegevens vastleggen voor meerdere bedrijven/afdelingen. Met dit veld geeft u per bedrijf aan of er ook automatisch een incassomachtiging aangemaakt moet worden, wanneer er in een ander bedrijf voor een debiteur automatisch een incassomachtiging wordt aangemaakt. In alle bedrijven/afdelingen waar deze indicatie ‘aan’ staat, wordt er dan automatisch een doorlopende machtiging aangemaakt.
  Dit veld kunt u alleen ‘aan’ zetten wanneer u ook het veld ‘Incassomachtigingen automatisch aanmaken’ heeft aangevinkt en de aan te maken machtiging (onderstaand veld) het type ‘Doorlopend’ heeft.

 • ‘Basistype incassomachtiging’

  Hier geeft u het basistype van een nieuw aangemaakte incassomachtiging aan. U kunt hierbij kiezen uit:

  • Standaard Europees – Eenmalig
  • Standaard Europees – Doorlopend
  • Zakelijk (Business-to-Business) Europees – Doorlopend

  Zolang een machtiging nog niet is gebruikt voor incasso-opdrachten, kunt u het type bij iedere individuele machtiging nog wijzigen.

Belangrijk:

Heeft u bij een of meerdere banken een SEPA-aanlevercode voor incasso-opdrachten ingesteld? Dan gaat AllSolutions er vanuit dat uw administratie over is op SEPA-verwerking. Nieuwe machtigingen worden dan ook automatisch aangemaakt met de status ‘inactief’. Pas na het invullen van de ‘datum effectief’ (op basis van het door de debiteur ondertekende machtigingsformulier) krijgt de machtiging de status ‘actief’. Eerder kunnen incassoposten op basis van deze machtigingen wel op een incassoadvies voorkomen. U kunt deze posten echter pas in het incassobestand opnemen wanneer de machtiging de status ‘actief’ heeft.

Uitbreiding velden in factuurtekst betalingsconditie

In de functie Betalingscondities (MBETKN) kunt u per conditie een factuurtekst ingeven. In de factuurtekst kunnen enkele variabelen worden gebruikt. Met het oog op SEPA-incasso’s zijn hier vier variabelen aan toegevoegd:

 • Machtigingskenmerk
 • IBAN-nummer
 • BIC-code
 • Naam incassant

Bij gebruik op de factuur (met automatische incasso) worden deze variabelen dan automatisch gevuld. Hiermee kunt u de factuur als pre-notificatie voor de debiteur gebruiken. 

Verzoek gecomprimeerd terugmelden opdrachtbedrag (t.b.v. SEPA)

Bij de Banken (Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST) is in het onderdeel ‘Automatische incasso – SEPA’ het veld ‘Verzoek gecomprimeerd terugmelden opdrachtbestand’ toegevoegd. Hiermee kunt u instellen of – en op welke wijze – het element ‘batch booking’ in het SEPA incasso-opdrachtbestand wordt gevuld. Hiermee kunt u de bank verzoeken het totaalbedrag van de incasso-opdracht als één post op het (elektronisch) bankafschrift te vermelden.

Wanneer uw bank deze optie ondersteunt en dit veld op ‘Ja’ staat, dan wordt het totaalbedrag van de incasso-opdracht als één post op het (elektronisch) bankafschrift vermeld. Staat dit veld op ‘Nee’ of ‘Niet van toepassing’, dan wordt iedere transactie uit de opdracht afzonderlijk op het (elektronisch) bankafschrift vermeld.Nota bene: dit betreft een verzoek! Banken hanteren eigen richtlijnen met betrekking tot het terugmelden van incassobedragen, eventueel op basis van afspraken met de klant. In dat geval heeft deze indicatie geen effect.

Order-/huurbevestiging (Logistiek) automatisch naar debiteur mailen

Het is mogelijk geworden om de order- en huurbevestiging (module Logistiek) op het moment dat deze wordt afgedrukt, automatisch per mail naar de debiteur te sturen. Hierdoor voorkomt u dat de bevestiging eerst naar uzelf moet worden gemaild, om het document vervolgens weer handmatig door te sturen naar de klant. Bij de Debiteuren (MDEBST) kunt u via het veld ‘E-mailadres orderbevestiging’ aangegeven naar welk e-mail adres de bevestiging standaard gemaild moet worden. Dit veld kan default worden overgenomen bij de Orders (MORDER).

Wijziging IBAN-nummer bij incassomachtiging

In de praktijk blijkt dat een aantal banken vereist, dat bij een gewijzigd IBAN-nummer de eerstvolgende incassopost weer als ‘first’ wordt aangeboden. Daarom hebben we een wijziging in AllSolutions aangebracht.

Bij iedere wijziging van het IBAN-nummer, ongeacht of dit een IBAN bij dezelfde bank of een andere bank is, zal AllSolutions het type van de laatste opdracht ‘resetten’. Hiervoor zijn in incassomachtigingen onder de functie Debiteuren (MDEBST) twee velden toegevoegd: ‘IBAN laatste opdracht’ en ‘Type eerstvolgende opdracht’.

Elektronische aangifte belastingdienst

Vanaf 2014 gaat de Belastingdienst over op Standard Business Reporting (SBR) voor de btw-aangifte en de opgaaf ICP. Dit betekent dat wanneer u aangifte doet met AllSolutions, u de btw-aangifte en de opgaaf ICP over 2014 en latere jaren via Digipoort gaat aanleveren. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid.

De software van AllSolutions is voor het grootste deel al hierop aangepast, zowel voor het aanleveren van de gegevens via Digipoort als voor het opvragen van de statusinformatie. Zoals u van ons gewend bent, gaat een praktijktest vooraf aan de uitrol van de programmatuur bij onze klanten. Deze praktijktest vindt deze maand (januari 2014) plaats.

De SBR-functionaliteit is eind januari gereed. Dit betekent dat u in februari uw btw-aangifte en uw opgaaf ICP via Digipoort kunt aanbieden. Via deze site houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zodra de SBR functionaliteit wordt vrijgegeven, ontvangt u van ons uitgebreide informatie en documentatie. Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/sbr.

Grootboekmutatie bij transactieregel aanmaken

In de functie Elektronische Bankafschriften (MAFTRN) kunt u via de shortcut Memoriaal transactieregels koppelen aan meerdere memoriaal journaalpostregels. In de praktijk wordt in veel gevallen bij een transactieregel slechts één journaalpostregel vastgelegd .Om de invoer te vergemakkelijken is in de browser met transactieregels de actie Grootboekmutatie koppelen toegevoegd.

Autorisatieroutes uitgebreid en mandatenregistratie toegevoegd

In deze versie is de functionaliteit voor autorisatieroutes uitgebreid. Hierbij kunt u nu de inkoopfactuur ter fiattering aan medewerkers aanbieden op volgorde van de gekoppelde autorisatieroute. Daarnaast is een mandatenregistratie toegevoegd. In de Parameters Crediteuren (MKRPAR) geeft u aan of u van (een van) beide opties gebruikt wilt maken. Onder het kopje ‘Facturering’ zijn hiervoor de velden ‘Controle mandaat’ en ‘Fiatteren op volgorde’ toegevoegd.

In de nieuwe functie Mandaat Per Medewerker (MMANDA) kunt u de mandaten vastleggen. Wanneer u een mandaatbedrag van 0,00 ingeeft, heeft de medewerker een onbeperkt mandaat. Bij elk mandaat kunt u eveneens een Fiatteur bij overschrijding vastleggen. Dit is de persoon die moet mee fiatteren zodra het totaalbedrag van de inkoopfactuur het mandaatbedrag van de medewerker overschrijdt. Hierbij controleert AllSolutions of de ingevulde fiatteur bij overschrijding voldoende mandaat heeft. U kunt bij overschrijding van het mandaatbedrag ook een autorisatieroute laten volgen. In dit geval vult u de gewenste Autorisatieroute bij overschrijding in.

U kunt een mandaat ook voor een afgebakende periode actief laten zijn. Vult u hiervoor niet alleen de ingangsdatum van het mandaat, maar ook de gewenste einddatum in.

Bij wijziging van een mandaat kunt u voor de betreffende medewerker een nieuw mandaat invoeren. Bij het al aanwezige mandaat van deze medewerker wordt dan automatisch de einddatum ingevuld. Op deze manier kunt u de mandaathistorie behouden en achteraf raadplegen.

In de functie Mandaat Per Medewerker (MMANDA) toont AllSolutions alleen de actieve mandaten. Via het filter kunt u de niet-actieve mandaten altijd weer in beeld brengen. Om het beheer van de mandaten te vergemakkelijken zijn in deze browser ook diverse filters beschikbaar.

Bij het boeken van een inkoopfactuur (MINFKT) kunt u deze – naar keuze – koppelen aan een ‘Fiatteur’ of een ‘Autorisatieroute’ (of beide). Bij koppeling van een fiatteur wordt op basis van het factuurbedrag gekeken welke Fiatteurs bij overschrijding c.q. welke Autorisatieroute bij overschrijding moet worden toegevoegd. Bij deze laatste wordt niet gecontroleerd of alle medewerkers in de autorisatieroute voldoende mandaat hebben. Deze controle wordt wel uitgevoerd, zodra u via de shortcut Autorisatieroute de medewerkers in de route wijzigt.

In het scherm met de autorisatieroute is een editbrowser toegevoegd, waarmee u op een gemakkelijke manier de volgorde in de route kunt aanpassen. Via de actie Bewerkenkunt u zowel de volgorde, als de in de route opgenomen medewerkers wijzigen. Op basis van het factuurbedrag wordt dan eveneens gekeken welke Fiatteurs bij overschrijding c.q. welke Autorisatieroute bij overschrijding moet worden toegevoegd.

Belangrijk:

Wilt u de controle op mandaten in gebruik nemen? Dan raden wij u aan om eerst alle mandaten in te voeren in de functie Mandaat Per Medewerker (MMANDA) voordat u de controle in de Parameters Crediteuren (MKRPAR) aanzet. Dit om bij het boeken van inkoopfacturen meldingen over het ontbreken van mandaten bij medewerkers te voorkomen.

Autorisatieroutes uitgebreid en mandatenregistratie beschikbaar

In deze versie is de functionaliteit voor autorisatieroutes uitgebreid. Hierbij kunt u nu de inkoopfactuur ter fiattering aan medewerkers aanbieden op volgorde van de gekoppelde autorisatieroute. Daarnaast hebben we een mandatenregistratie toegevoegd. In de Parameters Crediteuren (MKRPAR) geeft u aan of u van (een van) beide opties gebruikt wilt maken. Onder het kopje ‘Facturering’ zijn hiervoor de velden ‘Controle mandaat’ en ‘Fiatteren op volgorde’ toegevoegd.

HRM
Controle verlofaanvraag o.b.v. contracturen

Bij de Parameters HRM (MAPPAR) is het veld ‘Controle verlofaanvraag o.b.v. contracturen’ toegevoegd. Hiermee kunt u voorkomen dat er meer verlofuren worden aangevaagd dan de medewerker volgens de vastgelegde contracturen werkt. Deze controle kunt u overigens alleen activeren, wanneer ook de contracturen bij alle medewerkers per dag worden geregistreerd.

Vrije velden bij ziekmeldingen

Vanaf deze versie is mogelijk om bij de Ziekmeldingen (MZKTML) gebruik te maken van de vrije velden-functionaliteit. Dit betekent dat u zelf eigen velden in het formulier met de ziekmeldinggegevens kunt toevoegen. Deze vrije velden kunt u definiëren met de functie Velden (MVVVLD). Met de actie Vrije velden instellen (in het part Applicatiebeheer aan de rechterkant) voegt u deze vervolgens toe aan het formulier.

Registratie partieel verzuim

In de browser met Ziekmeldingen (MZKTML) is de shortcut Partieel verzuim toegevoegd. Hiermee kunt u per periode registreren voor hoeveel procent de medewerker ziek is (geweest). Van personen die gedeeltelijk ziek zijn of gedeeltelijk werken, worden de gewerkte uren dan niet meegerekend in het verzuimpercentage als verzuim.

Acties n.a.v. ziekmelding

In de browser met Ziekmeldingen (MZKTML) is de shortcut Acties toegevoegd, waarmee u acties naar aanleiding van een (langdurige) ziekte kunt aanmaken en bewaken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie door een manager van de medewerker. Voorwaarde is wel dat de medewerker als relatie in AllSolutions is vastgelegd, omdat de acties aan deze relatie/persoon worden gekoppeld.

Extra kolommen in browser met ziekmeldingen

In de browser Ziekmeldingen (MZKTML) zijn ter informatie de volgende kolommen toegevoegd: ‘Aantal dagen ziek’ (kalenderdagen), ‘Aantal weken ziek’ en ‘Percentage ziek’.

Vrije velden bij declaraties

Vanaf deze versie is mogelijk om bij de Declaraties (MDECLA) gebruik te maken van de vrije velden-functionaliteit. Dit betekent dat u zelf eigen velden in het formulier met de declaratiegegevens kunt toevoegen. Deze vrije velden kunt u definiëren met de functie Velden (MVVVLD). Met de actie Vrije velden instellen (in het part Applicatiebeheer aan de rechterkant) voegt u deze vervolgens toe aan het formulier. Ook de functies Controleren Declaraties (MCONDC) en Fiatteren Declaraties (MDCFIA) zijn hierop aangepast.

Logistiek
Artikelen in welke website(gedeelte)s tonen

Om gerichter te kunnen instellen op welke plekken een artikel in de webwinkel moet worden getoond, is in de functie Artikelen (MARTIK) het veld ‘Websites’ toegevoegd. Hier kunt u per website voor zowel het publieke als het niet-publieke gedeelte, aangeven of het artikel binnen de webwinkel naar voren moet komen. Ook bij het zoeken naar webwinkelartikelen met de metasearch wordt met deze instelling rekening gehouden.

Volgorde gerelateerde webwinkel artikelen op detailpagina artikel

Met de shortcut Gerelateerde webwinkel artikelen in de browser met Artikelen (MARTIK) kunt u instellen welke gerelateerde artikelen op de detailpagina van een artikel in de webwinkel moeten worden getoond. Op deze manier kunt u bezoekers van de webwinkel verleiden tot het aankopen van extra artikelen. In deze versie is het mogelijk geworden om de volgorde waarin de artikelen worden getoond, zelf in te stellen (met het veld ‘Volgnummer’).

Overnemen alle artikelen bij doorvoeren prijswijzigingen

Om het doorvoeren van inkoopprijswijzigingen eenvoudiger te maken, is in de functie Prijswijzigingen (MPRYWZ) in de browser waar de artikelen vanuit het assortiment kunnen worden gegenereerd, de actie Alle artikelen overnemen toegevoegd. Met deze actie kunt u met één klik voor alle artikelen een regel voor de artikelprijsmutatie aanmaken.

Order-/huurbevestiging automatisch naar debiteur mailen

Het is mogelijk geworden om de order- en huurbevestiging op het moment dat deze wordt afgedrukt, automatisch per mail naar de debiteur te sturen. Hierdoor voorkomt u dat de bevestiging eerst naar uzelf moet worden gemaild, om het document vervolgens weer handmatig door te sturen naar de klant. Bij de Order (MORDER) kunt u met het veld ‘E-mailadres orderbevestiging’ aangegeven naar welk e-mail adres de bevestiging gemaild moet worden. Dit veld kan default worden bepaald vanuit de debiteur.

De bevestigingen kunnen worden afgedrukt met de functies Afdrukken Orderbevestigingen (PORDBV) en Afdrukken Huurbevestingen (PHUCON). In het selectiescherm kunt u zelf aangeven of de bevestigingen op dat moment automatisch naar de debiteur gestuurd moeten worden.

Herberekenen backorderaantal

In de functie Assembladeorders (MASORD) is in de browser met samenstellingregels de actie Aantal in backorder herberekenen toegevoegd. Het kan in de praktijk namelijk voorkomen dat de voorraad die bij de invoer van de assemblage automatisch is gereserveerd, op een later moment niet meer op voorraad is. In dat geval is het wenselijk om het ‘aantal in backorder’ opnieuw te kunnen bepalen.

Online samenwerken
Kringpagina (AllSolutions10 user interface)

Werkt u al met de nieuwe AllSolutions10 user interface? Dan is in AllSolutions10 is het onderdeel Kringen voor u beschikbaar. Met kringen kunt u personen indelen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf, of de collega’s in het team waarmee u samenwerkt. Binnen een kring kunt u berichten, documenten en pagina’s delen. Gebruikers kunnen deze informatie alleen zien, wanneer zij via de kring hiervoor geautoriseerd zijn.

Elke kring heeft een eigen kringpagina, waarop u de volgende informatie kunt vinden:

 • Gegevens van de kring en de gebruikte tags.
 • Personen die in de kring zijn ingedeeld en de rol die ze hierin vervullen.
 • De rol en de bijbehorende gebruiker die het kringbeheer uitvoert.
 • Gedeelde berichten, pagina’s en documenten.

In deze versie kunt u de kringpagina toevoegen aan uw favorietenlijst aan de linkerkant van het scherm. 

Actie ‘Kring tonen’ toegevoegd

In de browser met Kringen (MKRING) is de actie ‘Kring tonen’ toegevoegd, waarmee u de kringpagina direct op uw scherm kunt bekijken. Via de navigatiebalk links boven in de metabar kunt u weer terug naar de functie Kringen om de kring eventueel verder te bewerken of in te richten.

Kringen op profielpagina gebruiker

Op de profielpagina van een gebruiker worden standaard de kringen getoond waartoe hij behoort. In de praktijk kan het wenselijk zijn om bepaalde (interne) kringen op de profielpagina verborgen te houden voor andere gebruikers. Bijvoorbeeld wanneer er bij een kring geen aanmelding vereist is en u wilt voorkomen dat bepaalde gebruikers via de profielpagina van een gebruiker op de kringpagina terecht komen. Hiervoor is bij de Kringen (MKRING) het veld ‘Kring tonen op profielpagina’ toegevoegd. Zet u dit veld ‘uit’, dan is de kring niet zichtbaar op de profielpagina’s van de gebruikers die lid zijn van deze kring.

Projecten
Aansturing bepaling kostendrager in financiële boeking dekking declaraties

Bij de Parameters Projecten (MPRPAR) is het veld ‘Financiële boeking van dekking declaraties boeken op kostendrager van’ toegevoegd, waarmee u kunt instellen welke kostendrager in de betreffende boeking moet worden gebruikt. Er kan hierbij uit de volgende opties worden gekozen: ‘Geen kostendrager’, ‘Projectgroep’, ‘Project’ en ‘Medewerker’.

Projecten/subprojecten uit projectenlijst voor afdelingswisseling verwijderen

Met de functie Genereren Projectenlijst (VPRAFD) kunt u de projecten en/of subprojecten selecteren waarbij de afdeling moet worden gewijzigd. Met de functie Selecteren Projecten Afdelingswisseling (MPRWAF) kunt u vervolgens aangeven bij welke geselecteerde (sub)projecten de afdelingswijziging moet worden verwerkt. In deze versie is het mogelijk gemaakt om regels uit de gegenereerde projectenlijst te verwijderen.

Service en Onderhoud
Automatisch administratief gereedmelden werkorders

Bij de Parameters Service & Onderhoud (MSOPAR) is het veld ‘Werkorders bij verwerking uren/kosten automatisch administratief gereedmelden’ toegevoegd. Hiermee stelt u in of de werkorders die bij de Verwerking Uren/Kostenverantwoording (VVSERV) technisch gereedgemeld zijn, automatisch administratief gereedgemeld moeten worden wanneer alle geregistreerde uren/kosten zijn verwerkt. Nota bene: De vaste prijs-werkorders die al administratief gereedgemeld zijn, worden bij de verwerking altijd afgesloten en krijgen de status ‘Wacht op nacalculatie’.

Artikelregels op conceptfacturen wijzigen

In de functie Conceptfacturen (MCONCF) is het mogelijk gemaakt om bij de conceptfacturen van factuursoort ‘werkorder’, de factuurregels voor (logistieke) artikelen te wijzigen, zodat u bijvoorbeeld wijzigingen kunt aanbrengen in de korting.

Urenregistratie
Extra kolommen in informatiebrowser met urenregels toegevoegd

In de functie Informatie Uren (IURREG) zijn de kolommen ‘Naam afdeling’, ‘Naam thuisafdeling’ en ‘Aantal uren declarabel’ toegevoegd. Deze kolommen worden initieel niet getoond. U kunt deze naar keuze zelf aan de weergave(s) toevoegen.