Release notes

In een veranderende wereld staan organisaties niet stil. Daarom blijft AllSolutions de software ontwikkelen. Iedere twee maanden is een nieuwe release voor klanten beschikbaar met uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten. Deze bieden je meer gebruiksgemak en laten je nog efficiënter werken met de software. Via de release notes blijf je op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. De releases zijn cumulatief en bevatten alle aanpassingen van eerdere versies.

De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat je gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die je gebruikt. Daarnaast kun je hier ook de release notes van eerdere versies teruglezen.

12.0.13

12.0.13

De functie 'Gescande Inkoopfacturen' heet voortaan 'Geïmporteerde Inkoopfacturen'. Je hebt de keuze om btw-gegevens van inkoopfactuur uit het UBL-bestand te importeren. En bij gebruik van de NGO-module is er meer inzicht in partner commitments in periodes, de herkomst van funds op projecten en of alle funds vanuit een proposal of donor contract daadwerkelijk worden besteed.

12.0.12

12.0.12

Bij projecten kun je het gereedheidspercentage ook bepalen op basis van totale kosten. Je hebt beter inzicht welke vast actiefdelen (laptop, mobiele telefoon) aan medewerkers zijn verstrekt. Wereldbetalingen in valuta kun je nu ook in het PAIN-formaat uitvoeren. En bij elektronisch bankafschriften heb je meer inzicht in (dubbele) betalingen en betalingen die 'onderweg' zijn.

12.0.11

12.0.11

Je kunt gebruikers autoriseren voor het starten van de profielpagina en een extra sessie. Je kunt een gescand document nu ook direct bij een inkoopfactuur uploaden. Alerts zijn gemakkelijker te beheren. Nieuw toegevoegd is de koppeling met Pay.nl als service provider voor online betalingen. En je kunt nu ook een betalingstoeslag instellen voor online betalingen.

12.0.10

12.0.10

De btw-gegevens worden automatisch geïmporteerd uit een UBL-bestand bij gescande inkoopfacturen. Het is mogelijk externe links op te nemen in helpteksten. Je kunt de opdrachtbevestiging van projecten direct elektronisch versturen. En de beveiliging van het rechtstreeks bewerken van documenten is aangescherpt. 

12.0.09

12.0.09

Je kunt kolommen vastzetten in browsers bij horizontaal scrollen. Het is mogelijk de naam van gegenereerde documenten zelf te bepalen. Je kunt aangeven welke medewerkers de verjaardag binnen de organisatie willen delen (AVG). En bij de ledenfacturering kun je de btw per contributiegroep instellen en meerdere btw-codes afdrukken op de factuur.

12.0.08

12.0.08

De werking van de metasearch is verbeterd. Via eVerbinding kun je nu ook veilig factureren naar Belgische bedrijven (via PEPPOL). Je kunt lidmaatschapsnummers automatisch laten bepalen op basis van het relatienummer. En er zijn een aantal standaardrapportages voor performance analyses toegevoegd.