Zoeken naar hulpvragen en dossierbehandelingen met de metasearch

Met de metasearch is het mogelijk om op basis van één of meerdere zoektermen te zoeken naar bepaalde gegevens. Er kan hierbij gezocht worden op diverse entiteiten, waarbij de zoekresultaten automatisch worden gerankt op basis van diverse criteria.

In deze versie is het mogelijk geworden om met de metasearch naar Hulpvragen (MHULPV) en Dossierbehandelingen (MDOBEH) te zoeken (submodule Dossiers van de module CRM). Per gebruiker kan worden ingesteld of deze mogelijkheid moet worden aangeboden. Hiervoor zijn in de functies Gebruikers (MGEBRU) en Gebruikersprofielen (MGBPRF) de velden ‘Zoeken op hulpvragen’ en ‘Zoeken op dossierbehandelingen’ toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.02