Zelfde IBAN vastleggen bij meerdere debiteuren mogelijk

In de Parameters Debiteuren (MDBPAR) kunt u in het onderdeel Controle betaalrekeningen vanaf deze versie instellen of een IBAN bij meerdere debiteuren vastgelegd mag worden. Het gaat dan om de Betaalrekeningen in de functie Debiteuren (MDEBST). Bij de controle na het invoeren of wijzigen van de IBAN van een debiteur wordt hiermee dan rekening gehouden. Voorheen kon een IBAN maar bij één debiteur worden vastgelegd.

Ook wordt er binnen de functie Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) bij het ‘matchen’ van transactieregels dan rekening mee gehouden, dat er meerdere debiteuren gerelateerd kunnen zijn aan de IBAN in een transactieregel. In dat geval wordt bij de ‘matching’ de combinatie van iedere mogelijke debiteur met de betreffende IBAN en het ‘herkende’ factuurnummer gecontroleerd om het transactiebedrag aan de juiste factuur te koppelen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.24