Wijziging IBAN-nummer bij incassomachtiging

In de praktijk blijkt dat een aantal banken vereist, dat bij een gewijzigd IBAN-nummer de eerstvolgende incassopost weer als ‘first’ wordt aangeboden. Daarom hebben we een wijziging in AllSolutions aangebracht.

Bij iedere wijziging van het IBAN-nummer, ongeacht of dit een IBAN bij dezelfde bank of een andere bank is, zal AllSolutions het type van de laatste opdracht ‘resetten’. Hiervoor zijn in incassomachtigingen onder de functie Debiteuren (MDEBST) twee velden toegevoegd: ‘IBAN laatste opdracht’ en ‘Type eerstvolgende opdracht’.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.05