Wijziging accountmanager doorvoeren in niet-actieve relaties

Met de functie Verwerken Wijziging Accountmanager (VWYACC) kun je in een keer overal in het systeem een bepaalde accountmanager vervangen door een ander accountmanager. Hierbij kun je aangeven of je de wijziging ook wilt laten doorvoeren in de subadministraties.

In deze versie is het veld Nieuwe accountmanager ook in subadministraties wijzigen aangepast van een checkbox naar een combobox. (Dit veld wordt getoond als je kiest voor Gegevens verwerken.) Met dit veld kun je aangegeven of de accountmanager alleen bij de actieve records in de subadministratie moet worden gewijzigd, of bij alle gegevens (deze laatste optie is nieuw). Zo heb je nu bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om de accountmanager niet alleen te laten aanpassen bij alle actieve projecten, maar ook bij alle afgesloten projecten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.01