Wijzigen doorbelasting op projecten of werkorders mogelijk

Bij de Parameters Verkopen (MVKPAR) kun je instellen of je verhuurkosten wilt doorbelasten op projecten en/of werkorders. In dat geval kun je in de functie Orders (MORDER) bij het aanmaken van een verhuurorder, materieelverhuurorder of bemand verhuurorder aangeven op welke projectfase of werkorder je de verhuurkosten wilt doorbelasten.

Vanaf deze versie is het mogelijk om de gegevens van de doorbelasting na het opslaan nog te wijzigen. Handig als je dit vergeten bent toe te voegen bij het invoeren van de order. Je kunt de gegevens dan later alsnog toevoegen of eventueel wijzigen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.04