Wijzigen autorisatieroute inkoopfactuur/openstaande post aangepast

In de functie Inkoopfacturen (MINFKT) en Openstaande Posten Crediteuren (MWZOPK) kunt u via de gelijknamige shortcut de Autorisatieroute raadplegen en, indien nodig, deze aanpassen wanneer u hiervoor geautoriseerd bent. Vanwege integriteitsoverwegingen is het vanaf deze versie niet meer mogelijk om records van personen te verwijderen, wanneer deze al hebben gefiatteerd. Daarnaast is het ook niet meer mogelijk om hier de fiatteerdatum/-tijd in te voeren om handmatig te registreren dat een persoon heeft gefiatteerd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.17