Werkorders: Nieuwe weergave voor aansluiting vrijgevallen onderhanden werk (OHW)

In de browser met Werkorders (MWORDE) is een nieuwe weergave Werkordernummer (Vrijgevallen OHW) toegevoegd. Deze weergave toont het overgeboekte onderhanden werk (OHW) van alle werkorders naar de Verlies- en Winstrekening. Voor werkorders op basis van vaste prijs worden de velden in deze weergave ingeteld op het moment dat de werkorder wordt nagecalculeerd. Hierbij wordt het OHW en/of de termijnfacturatie overgeboekt van de balansrekening naar de Verlies- en Winstrekening.

Bij werkorders op basis van regie worden de velden in deze weergave ingeteld voor het deel van het regieproject dat op dat moment is gefactureerd. Met deze nieuwe weergave kun je aansluiting maken met het grootboek.

Na de upgrade vind je de nieuwe weergave in de standaard weergaveset van de browser met werkorders. Deze kun je naar wens aan de eigen weergavesets toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.01