Werking rolmechanisme aangepast

Bij de Projecten (MPROJE) is de werking van het rolmechanisme op project-, subproject– en projectfaseleider in combinatie met de accountmanager aangepast. Hierbij wordt voortaan rekening gehouden met de onderlinge samenhang tussen deze rollen. Een gebruiker kan bijvoorbeeld projectleider van een project zijn, maar geen accountmanager van datzelfde project, ook al is in zijn gebruikersaccount de rol als accountmanager geactiveerd. Voorheen werden de projectgegevens van het betreffende project dan niet in de browser getoond. Vanaf deze versie is dit aangepast en wordt dus met een combinatie van de rollen op project-, subproject-, projectfaseleider en accountmanager rekening gehouden. Daarnaast wordt voortaan ook bij de controle op de handelingen die een gebruiker met een bepaald record mag doen, met de samenhang tussen de betreffende rollen rekening gehouden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.04