Werken met prijsgroepen uitgebreid naar activiteiten en kostencomponenten (Logistiek/Service & Onderhoud)

Bij de artikelen is het al langer mogelijk om prijs- en kortingsafspraken vast te leggen. In deze versie is deze werking uitgebreid naar de activiteiten (MAKTIV) en de kostencomponenten (MKSTKO) (bij gebruik van de modules Logistiek en Service & Onderhoud). Met het nieuwe veld Prijsgroep kunt u een activiteit of kostencomponent voortaan ook in een bepaalde prijsgroep indelen. Prijsgroepen worden gebruikt in diverse functies om de verkoopprijs vast te leggen en/of te bepalen. Tevens kunt u met behulp van prijsgroepen snel en gemakkelijk prijswijzigingen doorvoeren voor meerdere activiteiten en kostencomponenten tegelijk.

In het systeem zijn twee nieuwe functies toegevoegd voor het vastleggen van Prijstabellen Activiteiten (MPRTAA) en Prijstabellen Kostencomponenten (MPRTAK). Prijstabellen zijn bedoeld om prijzen voor een bepaalde periode vast te leggen per activiteit of prijsgroep, eventueel gerelateerd aan een debiteur. De werking van beide prijstabellen is gelijk aan de al bestaande functie Prijstabellen Artikelen (MPRTAB).

Daarnaast is in de calculatieregels van de functie Standaardcalculaties (MSTKAL) het veld Kortingspercentage toegevoegd. De waarde van dit veld wordt automatisch bepaald op basis van aanwezige prijsafspraken en ingevuld na selectie van een activiteit of component in het gelijknamige veld.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.08