Werken met aanvragen voor aan-/verkoop verlof

Deze versie biedt u de mogelijkheid om medewerkers zelf aanvragen voor de aan- en verkoop van verlof te laten registreren. Deze aanvragen kunnen vervolgens door een andere medewerker worden beoordeeld. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het verlofbudget en de normjaartaak van de medewerker automatisch bijgewerkt. Bij de aanvraag voor de aan-/verkoop van verlof kan de gebruiker aangeven of hij en/of de fiatteur per e-mail op de hoogte wilt worden gehouden.

De aanvragen voor aan- en verkoop van verlof kunnen vanuit de volgende functies worden benaderd:

  • Aanvragen Aan-/verkoop Verlof (MAANVL)
  • Medewerkers (MPERSO) – shortcut Aanvragen aan-/verkoop verlof
  • Eigen Medewerkergegevens (MPERSO) – shortcut Aanvragen aan-/verkoop verlof

    Met de functie Fiatteren Aanvragen Aan-/verkoop Verlof (MFIAAN) kunnen de aanvragen worden beoordeeld. Deze functie kan ook vanuit de Alert Monitoring worden gestart (alert ‘Te fiatteren aanvragen aan-/verkoop verlof’ (ap090)).

Bij de Planningsjaren (MPLNJR) kunt u aangeven of de aan-/verkoop van verlof voor dat jaar via aanvragen moet verlopen. Wanneer u hiervoor heeft gekozen, is het niet meer mogelijk om de velden ‘Gekochte uren’ en ‘Verkochte uren’ bij de verlofbudgetten en normjaartaak voor dat jaar handmatig te wijzigen. Alle mutaties zullen dan via een aanvraag moeten verlopen. We adviseren u dan ook om deze functionaliteit pas vanaf het begin van een nieuw planningsjaar te gaan gebruiken.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.13