Weergave op regelnummer toegevoegd

In de functie Eigen Weekstaten (MUREIG) is een weergave op ‘Regelnummer’ toegevoegd. Deze weergave sorteert de urenregels op de volgorde zoals de gebruiker deze aan zijn weekstaat toevoegt in plaats van bijvoorbeeld op (project/werkorder)nummer of op activiteitscode. Dezelfde weergave is al langere tijd beschikbaar in de functie Weekstaten (MURREG). Vooral wanneer de urenregels via de regelinvoer worden toegevoegd werkt het prettig als de volgorde van invoer in het scherm wordt vastgehouden.

Wanneer uw gebruikers in hun weekstaat de urenregels standaard op volgorde van invoer willen zien, dan kunt u deze zelf als eerste weergave in de bovengenoemde functies instellen. Of uw gebruikers kunnen zelf ervoor kiezen om te wisselen naar de weergave op regelnummer wanneer zij hun urenregels via de regelinvoer willen invoeren.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.16