Website: Documenten op featurepagina’s opnemen

Met de featurepagina kunt u een aantrekkelijke webpagina maken. De featurepagina bestaat uit een aantal banden en kolommen, waarop u verschillende onderdelen kunt plaatsen, zoals video’s, (rotator) afbeeldingen, teksten, (tekst)pagina’s, (andere) featurepagina’s, nieuwsgroepen, documenten en een twitter stream. U beheert de featurepagina’s in de functie Pagina’s (MPAGIN).

Bij het onderdeel Documenten zijn de volgende instellingen toegevoegd:

  • Standaardtitel tonen: Hiermee kunt u de kolomtitel ‘Documenten’ naar keuze tonen of verbergen.
  • Datum en tijd tonen bij documenten
  • Map en Submap (waaruit de documenten moeten worden getoond; leeg = alle documenten tonen)

Wanneer u bij een featurepagina de documenten in (sub)mappen indeelt, kunt u het onderdeel Documenten meerdere keren op een featurepagina opnemen. Per documentenkolom geeft u vervolgens aan uit welke (sub)map u de documenten wilt tonen.

In de functie Mappen (MBDMAP) beheert u de mappen en kunt u per (sub)map aangeven of u deze bij de entiteit Pagina wilt gebruiken. Vergeet hierbij niet om de anonieme gebruiker voor de betreffende map te autoriseren wanneer de featurepagina met het documenten-onderdeel is opgenomen in uw publieke website. Rechten om de documenten in de map te kunnen raadplegen zijn hiervoor voldoende.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.17