Vrije velden van het type ‘URL’ vastleggen

In diverse browsers is het mogelijk om eigen velden in het scherm toe te voegen. Deze ‘vrije’ velden definieer je met de functie Velden (MVVVLD). Met de actie Vrije velden (in het onderdeel Applicatiebeheer aan de rechterkant) voeg je deze vervolgens toe aan het formulier. 

In deze versie is het nieuwe veldtype URL toegevoegd. De in dit veld vastgelegde URL werkt als hyperlink en is dus gelijk klikbaar vanuit het overzicht waarin deze is opgenomen. Op deze manier kunnen gebruikers een webpagina direct gemakkelijk openen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.05