Vrije velden: Kenmerken bij lidmaatschap vastleggen

Een vrij veld kunt u maar één keer bij een entiteit vastleggen. Wanneer u meerdere gegevens bij een lid wilt vastleggen, had u tot op heden daarvoor dus ook meerdere vrije velden nodig.

In deze versie zijn daarom zogenaamde Kenmerken geïntroduceerd. Hiermee kunt u bij Vrije Velden (MVVVLD) aangeven of u deze ook als ‘kenmerk’ wilt gebruiken bij de lidmaatschappen. Zodra u voor lidmaatschappen (tabel = ‘le01’) minimaal één vrij veld als kenmerk markeert, verschijnt in de browser met Lidmaatschappen (MLEDEN) automatisch de shortcut Kenmerken. Via deze shortcut kunt u het vrije veld vervolgens meerdere keren als kenmerk bij een lid opslaan.

Daarnaast kunt u bij het vrije veld nu ook aangeven of u een periode (vanaf – t/m datum) en/of notitie wilt vastleggen. En tevens binnen welke bedrijven/afdelingen u het lidmaatschapskenmerk wilt gebruiken en laten tonen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.17