Vrije velden in Wordsjablonen

In het systeem kunt u op basis van Sjablonen (MSJABL) nieuwe documenten aanmaken. In de sjablonen heeft u de beschikking over diverse velden, die bij het genereren automatisch worden vervangen door echte data.

Welke velden u in een sjabloon kunt gebruiken, is afhankelijk van de locatie in het systeem waar u het document uiteindelijk genereert. Met de actie Velden tonen in de browser met Documentmappen kunt u zien welke velden op de betreffende plek beschikbaar zijn.

Vanaf deze versie kunt u ook vrije velden in de sjablonen gebruiken met de volgende codering:

  • ‘vrijveld_’ + <tabel> + “_” + <extensie vrije veld>
  • ‘vrijveld_’ + <tabel> + “_editor_” + <extensie vrije veld>

Bijvoorbeeld: ‘vrijveld_ma01_1’ of ‘vrijveld_pr01_editor_2’

Daarnaast zijn er voor de functie/entiteit Leerlingdossiers (MLEDOS) de volgende gegevens toegevoegd: land van herkomst, datum in Nederland, taal en thuistaal, aanmeldingsredenen, advies en afsluitreden.

Voor de functie/entiteit Dossiers (MDOSSI) zijn de adres-velden voortaan beschikbaar en het telefoonnummer van zowel wederpartij als raadsman.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.10