Volgorde gerelateerde webwinkel artikelen op detailpagina artikel

Met de shortcut Gerelateerde webwinkel artikelen in de browser met Artikelen (MARTIK) kunt u instellen welke gerelateerde artikelen op de detailpagina van een artikel in de webwinkel moeten worden getoond. Op deze manier kunt u bezoekers van de webwinkel verleiden tot het aankopen van extra artikelen. In deze versie is het mogelijk geworden om de volgorde waarin de artikelen worden getoond, zelf in te stellen (met het veld ‘Volgnummer’).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.05