Volgorde configuraties in strokenplanning beïnvloeden (Bemand verhuur)

In de praktijk is de wens naar voren gekomen om de volgorde waarin de configuraties in de Strokenplanning (MSTRPL) worden getoond, te kunnen beïnvloeden. In deze versie is deze mogelijkheid toegevoegd. Bij de Configuraties (MCONFI) is hiervoor het veld Volgorde planbord toegevoegd, waarin een (volg)nummer kan worden vastgelegd. Daarnaast is er in de browser ook een weergave Volgorde planbord toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.04