Via eVerbinding veilig factureren naar Belgische bedrijven (via PEPPOL)

Vanuit AllSolutions verzend je eenvoudig en veilig e-facturen via het beveiligde netwerk van eVerbinding. Als je van deze functie gebruik maakt, stel je bij de Debiteuren (MDEBST) in op basis van welk gegeven je de verificatie van de debiteur wilt meegeven. eVerbinding gebruikt deze gegevens om de elektronische factuur bij de juiste geadresseerde af te leveren.

Via eVerbinding kun je nu ook factureren naar Belgische bedrijven (via PEPPOL). De beschikbare verificatie opties zijn hiertoe uitgebreid met de waarden CBE (= Belgian Crossroad Bank of Enterprises) en Overig. Wanneer je kiest voor ‘overig’ kun je in het veld Scheme ID instellen op basis van welke waarde je met eVerbinding wilt koppelen. In België is dit doorgaans het btw-nummer:

  • In het veld Scheme ID vul je het type BE:VAT in
  • In het veld Nummer vul je dan het betreffende btw-nummer in.

Een overzicht van alle mogelijkheden vind je op volgende website: https://www.galaxygw.com/iso6523.

Goed om te weten: eVerbinding kan op deze manier ook elektronische facturen afleveren in andere landen op de lijst (via PEPPOL).  

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.08