Via de printer afgedrukte documenten automatisch als pdf laten opslaan

Met de functie Uitvoerbestemmingen (MPRINT) beheer je de uitvoerlocaties die in de omgeving aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de opties mailen en documenten inbox. Per uitvoerbestemming kun je instellen waar de output van de gegenereerde documenten en bijbehorende verslagen naartoe gaat. Daarbij kun je ook instellen hoe de gegenereerde output wordt opgeslagen in het systeem. Mogen Word-documenten bijvoorbeeld ook in Word-formaat gemaild worden? Een uitzondering hierop vormt de elektronische verzending. Als documenten vanuit het systeem elektronisch worden verzonden, wordt het document altijd in pdf-formaat opgeslagen in het systeem.

Tot nu toe kun je zelf al afdwingen dat documenten en verwerkingsverslagen als pdf in het systeem werden opgeslagen, als deze per e-mail of naar de documenten inbox werden verstuurd. Vanaf deze versie is dit nu ook mogelijk bij het genereren van documenten en verslagen met een printer als uitvoerbestemming. Op deze manier heb je bij alle uitvoeropties nu de keuze om de uitvoer en opslag als ‘pdf’ in te stellen en zo eventueel ook af te dwingen.

De optie Printer als PDF is toegevoegd aan de comboboxen Uitvoerdoel documenten en verwerkingsverslagen (zz20.uitvoer-doc) en Uitvoerdoel documentverslagen (zz20.uitvoer).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.14