Verzoek gecomprimeerd terugmelden opdrachtbedrag (t.b.v. SEPA)

Bij de Banken (Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST) is in het onderdeel ‘Automatische incasso – SEPA’ het veld ‘Verzoek gecomprimeerd terugmelden opdrachtbestand’ toegevoegd. Hiermee kunt u instellen of – en op welke wijze – het element ‘batch booking’ in het SEPA incasso-opdrachtbestand wordt gevuld. Hiermee kunt u de bank verzoeken het totaalbedrag van de incasso-opdracht als één post op het (elektronisch) bankafschrift te vermelden.

Wanneer uw bank deze optie ondersteunt en dit veld op ‘Ja’ staat, dan wordt het totaalbedrag van de incasso-opdracht als één post op het (elektronisch) bankafschrift vermeld. Staat dit veld op ‘Nee’ of ‘Niet van toepassing’, dan wordt iedere transactie uit de opdracht afzonderlijk op het (elektronisch) bankafschrift vermeld.Nota bene: dit betreft een verzoek! Banken hanteren eigen richtlijnen met betrekking tot het terugmelden van incassobedragen, eventueel op basis van afspraken met de klant. In dat geval heeft deze indicatie geen effect.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.05