Verzamelfacturen inzien vanuit ‘Orders’ (Bemand verhuur/Materieelverhuur)

Bij de Orders (MORDER) is de shortcut Facturen toegevoegd. Vanuit een order kun je zo gemakkelijk terugzien in welke verzamelfactuur de order is meegenomen. (Deze shortcut is alleen beschikbaar voor bemand verhuur- en materieelverhuurorders.)

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.01