‘Verwerking afstemming facturen’ toegevoegd aan ‘Matchen Facturen met Goederenontvangsten’

Om ervoor te zorgen dat het automatisch afstemmen van goederenontvangsten met ontvangen inkoopfacturen goed verloopt, wordt aangeraden om de functies Matchen Facturen met Goederenontvangsten (VSPIFK) en Verwerken Afstemming Facturen (VAFINK) direct na elkaar te draaien. In de praktijk wordt dit nog wel eens vergeten, met afstemmingsproblemen tot gevolg. 

Daarom is ervoor gekozen beide functies aan elkaar te koppelen. Hiertoe is in de functie Matchen Facturen met Goederenontvangsten (VSPIFK) het veld Verwerking Afstemming Facturen toegevoegd. Bij het uitvoeren van de functie wordt er dan voor gezorgd dat de facturen ook direct verwerkt worden. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.01